Hoorns inkoopbeleid op orde volgens Rekenkamer

Hoorn – Het Hoornse inkoopbeleid is op orde. Dat is de belangrijkste conclusie van de onafhankelijke Rekenkamercommissie die het inkoopbeleid onderzocht. Wel concludeert de commissie dat de inkoopteams krap bemenst zijn en dat de doelen van het inkoopbeleid meer meetbaar zouden moeten zijn.

Inkopen van gemeenten

Gemeenten kopen jaarlijks veel producten, diensten en werkzaamheden in om de gemeentelijke organisatie draaiende te houden en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven goed uit te kunnen voeren. Het financiële belang van de gemeentelijke inkopen was altijd al groot, maar werd met de decentralisaties in het sociaal domein alleen maar groter. Ook is de wet- en regelgeving de afgelopen jaren veranderd. Daarom besloot de Rekenkamercommissie om een onderzoek te doen naar het inkoopbeleid. Dit bestond uit dossieronderzoek, aangevuld met interviews met de portefeuillehouder en betrokken ambtenaren. Ook werkte de commissie acht casussen uit.

Conclusies

De rekenkamercommissie concludeert dat het inkoopbeleid van de gemeente Hoorn voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat de uitvoering is niet te duur is en dat de gemeente zich op een goede manier inzet om de juiste zaken in te kopen. Dat is positief. Wel constateerde de commissie dat de inkoopteams heel krap bemenst zijn. Hierdoor wordt het lastig om taken op te vangen als een inkoper voor langere tijd afwezig is en is er minimale capaciteit beschikbaar voor controles. Verder zijn de vijf doelen van het inkoopbeleid niet meetbaar gemaakt, waardoor het lastig is om vast te stellen wanneer deze zijn bereikt.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie adviseert daarom onder meer om de inkoopdoelen meer meetbaar te maken en de bezetting van de inkoopteams uit te breiden. Daarnaast vraagt de commissie meer aandacht voor contractmanagement en geeft zij de overweging mee om kaders te stellen voor taken, verantwoordelijkheden en mandatering binnen de organisaties

Gemeenteraad Hoorn

De algemene raadscommissie en gemeenteraad buigen zich op dinsdag 9 maart en dinsdag 23 maart over het Rekenkamerrapport ‘Inkoopbeleid gemeente Hoorn: Is alle waar naar zijn geld?’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Samenkomst straatfeest De Goorn zaterdag beëindigd

De Goorn - Burgemeester Bonsen riep inwoners uit De Goorn op om zich aan de geldende coronaregels te houden, ook tijdens het weekend waarin...

Detailhandel en leegstand op agenda van raad Hoorn

Hoorn - Op dinsdag 20 april buigt de gemeenteraad zich over de detailhandelsnota en een initiatiefvoorstel van enkele raadsfracties om leegstand van winkels, kantoren...

Hoorn stopt met vergunningen huisvesting arbeidsmigranten

Hoorn - Op verzoek van de gemeenteraad stopt de gemeente Hoorn per 24 maart 2021 met het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van...

Participatie Poort van Hoorn in volle gang

Hoorn - In februari is een intensief participatieproces gestart rond de plannen voor de Poort van Hoorn. Dit proces is nu in volle gang....

Gemeentehuis Beemster wordt vaccinatielocatie

Beemster - Het gemeentehuis van Beemster aan de Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster is vanaf woensdag 14 april een vaccinatielocatie voor huisartsen uit de...

Creativiteitsprijs First Lego League gewonnen door Team Wiringherpeppel

Wieringerwerf – De prijs voor creativiteit in de First Lego League ging naar het team van RSG Wiringherlant en basisscholen De Triangel en De...

Drie projecten gaan jongeren steunen in coronatijd

Hoorn - Jongeren worden ondanks allerlei projecten, hard getroffen door de coronacrisis. Digitaal les vanuit huis, sociale activiteiten zijn stilgelegd en zij voelen zich...

Stimuleringsregeling wonen boven winkels populair

Hoorn - De stimuleringsregeling van de gemeente Hoorn om woningen boven en in winkels te realiseren is populair. De regeling ging per 1 januari...