Klimaatrobuuste polder inzet Gemeente Heerhugowaard en HHNK

Heerhugowaard – De nieuwe inzet is een klimaatrobuuste polder. In de vernieuwing van het stationsgebied van Heerhugowaard speelt water een hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken en moet een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water.

Klimaatrobuuste polder

Gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tekenden hiertoe een intentieverklaring waarmee ze aangeven gezamenlijk aan de slag te gaan met de benodigde aanpassingen in de waterstructuur van de Klimaatrobuuste polder.

In de huidige situatie spelen de Westertocht, Oostertocht en gemaal Huygendijk aan de zuidkant van Heerhugowaard een belangrijke rol in de waterhuishouding van de polder Heerhugowaard. Om de spooronderdoorgang Zuidtangent mogelijk te maken, zijn vernieuwingen in het watersysteem noodzakelijk.

Nieuw gemaal

Eén van die maatregelen is de realisatie van een nieuw gemaal voor de polder Heerhugowaard op het industrieterrein De Zandhorst. Een tweede maatregel is de realisatie van een oost-westverbinding in de waterstructuur van de polder die aansluit op het nieuwe gemaal. Verder worden er enkele kleinere aanpassingen gedaan aan het watersysteem in de polder.  

Klimaatrobuuste
gemaal De Ruiter, rijksmonument aan de Demmeriksekade in Vinkeveen.

Door de aanpassingen wordt een belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationsgebied gerealiseerd. Het water ten noorden van de toekomstige spooronderdoorgang stroomt noordwaarts naar het nieuw te realiseren gemaal en ten zuiden richting het gemaal Huygendijk. De belemmering voor de bouw van de spooronderdoorgang is hiermee weggenomen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de hoofdwegenstructuur en mogelijk toekomstige (vastgoed)ontwikkelingen in het stationsgebied.

In het plan is rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering zoals overvloedige regenval. De gemeente Heerhugowaard en HHNK willen beiden een toekomstbestendige waterhuishouding voor deze polder realiseren met ruimte voor woonkernen en landbouw. Met de gemalen Huygendijk en het te realiseren nieuwe gemaal is er voldoende capaciteit om de verwachte toenemende wateroverlast aan te kunnen. Mede door de oost-westverbinding aan de noordzijde van Heerhugowaard neemt de klimaatbestendigheid van het gebied toe.   Volgens wethouder Annette Groot van de gemeente Heerhugowaard, leidt de gezamenlijke inspanning tot meerwaarde in de gebiedsontwikkeling.

Groot: “We lopen met de samenwerking met het HHNK al vooruit op hoe we in de toekomst sámen de klimaatproblemen moeten gaan aanpakken.”   Klazien Hartog, portefeuillehouder stedelijk water is blij met de intentie om samen te kijken naar oplossingen voor water in het gebied. “Water houdt zich niet aan grenzen, om dat in goede banen te leiden moet je samen op zoek naar oplossingen. Omdat we vroeg bij de plannen betrokken werden, kunnen we goed meedenken hoe deze vraagstukken opgelost moeten worden.”

Intentieverklaring

De intentieverklaring bevat de hoofdlijnen voor de samenwerking. In een uitvoeringsovereenkomst worden meer gedetailleerde afspraken gemaakt over onder meer de omvang van het project, planning, organisatie en uiteindelijk ook de (co)-financiering.

Klimaatrobuuste polder inzet Gemeente Heerhugowaard en HHNK

Nieuws uit deze regio

Hoorns inkoopbeleid op orde volgens Rekenkamer

Hoorn - Het Hoornse inkoopbeleid is op orde. Dat is de belangrijkste conclusie van de onafhankelijke Rekenkamercommissie die het inkoopbeleid onderzocht. Wel concludeert de...

Nieuwe steunregeling huishoudens in financiële nood

Hoorn - Vanaf 1 maart is er een nieuwe steunregeling voor het aanvragen van extra steun tijdens de coronacrisis. De regeling heet Tijdelijke Overbrugging...

Hoorn ontvangt lijst gedupeerden van toeslagenaffaire

Hoorn - De gemeente Hoorn krijgt snel inzicht in de gegevens van gedupeerde inwoners van de toeslagenaffaire. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst,...

Werk aan speeltuinen Nassaustraat en Nanne Sluisstraat

Enkhuizen - Vanaf 1 maart starten werkzaamheden om de grond van de speeltuinen in de Nassaustraat en Nannesluisstraat in Enkhuizen te vernieuwen. Dit werk...

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

Uitvaartkisten handgemaakt door dorpstimmerman Siem Boots

Berkhout - Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat de dorpstimmerman ook uitvaartkisten maakte. Precies de reden waarom Siem (66) dit...

Belastingaanslagen op de deurmat en in de Berichtenbox

Hoorn - Wie heeft aangegeven dat hij de belastingaanslag van de gemeente Hoorn digitaal wil ontvangen, krijgt de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid....

Gratis cursus Politiek Actief in Koggenland

Koggenland - Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het politiek bestuur van Nederland? Hoe werkt besluitvorming binnen de  gemeente? Wat...