Participatie Poort van Hoorn in volle gang

Hoorn – In februari is een intensief participatieproces gestart rond de plannen voor de Poort van Hoorn. Dit proces is nu in volle gang. Naast verschillende informatiebijeenkomsten voert de gemeente in kleinere groepjes gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden. Doel is om tot een plan te komen waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen vinden. In december 2020 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vast.

Poort van Hoorn

De Poort van Hoorn is een plan op hoofdlijnen, dat de sfeer, beeldkwaliteit, identiteit en samenhang tussen de verschillende gebieden in het plan en de bestaande stad verbeeldt. Het geeft ook weer waar de ambities op het gebied van wonen, werken en verblijven kunnen landen. Dit jaar wordt het stedenbouwkundig plan vertaald in twee bestemmingsplannen; één voor het stationsgebied (noord en zuid) en één voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Om tot de bestemmingsplannen komen, gaat de gemeente actief met de omgeving in gesprek.

Ruimte voor inbreng

In februari heeft de gemeente drie digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd, zodat iedereen goed op de hoogte is van de plannen. Kort daarna is de gemeente gestart met verschillende verdiepende sessies met kleinere groepjes bewoners en belanghebbenden. Inmiddels hebben er vier van dit soort sessies over de Poort van Hoorn plaatsgevonden en er volgen er nog meer. ‘Alleen informeren is ook een vorm van participatie, maar wij willen omwonenden en ondernemers uit de omgeving echt veel nauwer betrekken en vragen hen om mee te denken over de plannen,’ vertelt wethouder Samir Bashara.

Luisteren naar inwoners en ondernemers

Insteek van deze sessies om van bewoners en ondernemers uit de omgeving te horen wat zij van de plannen vinden. Tijdens deze sessies kunnen zij vragen stellen en hun zorgen uiten, maar zij kunnen ook komen met suggesties voor verbetering van het plan voor de Poort van Hoorn. ‘De raad heeft de opgave, dus wat er moet gebeuren, vastgesteld. Maar er is wel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het er precies uit moet gaan zien,’ benadrukt Bashara. ‘Het stedenbouwkundig plan is geen dichtgetimmerd blauwdrukplan, zeker niet wat betreft bouwhoogtes en volumes op specifieke locaties.’

Verfijnen en verbeteren

‘Uit de omgeving wordt in de basis positief gereageerd,’ gaat Bashara verder. ‘Maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over bouwhoogtes op bepaalde plekken, parkeren en een goede aansluiting op de bestaande bebouwing. We nemen alle inbreng heel serieus en gebruiken deze om de plannen te verfijnen en te verbeteren.’

‘Als alle reacties zijn verzameld onderzoeken we samen met onze adviseurs of we de zorgpunten weg kunnen nemen en ideeën kunnen overnemen,’ legt wethouder Bashara uit. ‘Het kan zijn dat we niet alle wensen of ideeën kunnen verwezenlijken. We zoeken als gemeente altijd naar een goed evenwicht tussen individuele en maatschappelijke belangen. Maar ons doel is om tot een plan te komen waarin zoveel mogelijk mensen en partijen zich kunnen vinden.’

Planning

Wethouder Samir Bashara verwacht uiterlijk in juni een meer concrete uitwerking van het stedenbouwkundig plan te hebben. Dan gaat de gemeente ook weer in gesprek met de omgeving. De verwachting is dat de raad zich in oktober kan buigen over het ontwerpbestemmingsplan en dat de raad in februari 2022 het bestemmingsplan kan vaststellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Westfries Museum geeft kijkje in de toekomst

Hoorn - De deuren van het Westfries Museum zijn nog steeds gesloten, maar het publiek kan alvast een kijkje nemen in de toekomst. Voor...

Voorrondes NK Stoepranden door Team Sportservice en handbalclubs

Noordkop – In 108 plaatsen door heel Nederland doen 15.000 kinderen mee aan een van de voorrondes van het NK Stoepranden. Breezand, Nieuwe Niedorp,...

Studieplekken voor jongeren

Koggenland - Uit gesprekken met jongeren is gebleken dat zij behoefte hebben aan rustige studieplekken bezig te zijn. Op een rustige plek thuis studeren...

In gesprek over hoogbouw in Hoorn

Hoorn - Waar kan in Hoorn hoger gebouwd worden en waar niet? Hoe hoog mag hoogbouw worden en onder welke voorwaarden? Op woensdag 26...

Provincie Noord-Holland stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw

De provincie stelt extra subsidie beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen. Noord-Hollandse gemeenten kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te...

Nieuw logo Stichting Iedereen Telt Mee onthuld met taart

Enkhuizen - Op maandagmiddag 10 mei deelde wethouder Dorus Luyckx taart uit bij Leviaan, ter lancering van het nieuwe logo van Stichting Iedereen Telt...

Betalingsachterstand? Hoorn biedt snel hulp!

Hoorn - Voorkomen dat betalingsachterstanden ontstaan en iemand schulden krijgt? Dat kan, als inwoners de signalen leren herkennen en de gemeente en andere instanties...

Westfries Museum heeft plan voor restauratie en vernieuwing

Hoorn - Het is geen luxe, maar bittere noodzaak: de restauratie en vernieuwing van het monumentale Westfries Museum, stelt directeur Ad Geerdink. “Neem alleen...