Visluchtje aan besluit college Hoorn

Hoorn – Het toekennen van een Toeristisch Informatie Punt (TIP) in een voormalige viszaak aan de haven in Hoorn, komt het college op stevige kritiek te staan van de lokale partijen HOP en VOC Hoorn. Het college wordt gebrek aan verbinding en luisterend vermogen verweten. “Het kerstreces was nog maar net begonnen of u stuurt de gemeenteraad op 17 december een ‘informatieve brief’ over de vestiging van een toeristisch informatiepunt in de viskraam aan het Hoofd 2B. Na het Jaar van de Gouden Eeuw, de rampzalige kamertjesverhuur aan arbeidsmigranten en het dwarsliggen van ondernemers op de Schelphoek wordt de raad opnieuw voor voldongen feiten gesteld met een vreemd besluit.”

Behoefte aan TIP onduidelijk

Er bestaat de indruk dat de raad onjuist is geïnformeerd en de overwegingen van het college niet zijn te doorgronden. “Wij merken op dat u de behoefte aan een toeristisch informatiepunt (wat is dat?) op geen enkele manier motiveert, laat staan waarom een historische functie als een viskraam daarvoor zou moeten wijken. Er zijn ook andere locaties denkbaar, als een TIP dan zo nodig moet. Wij hebben echt geen idee waarom dit zou moeten en hoe dit gaat bijdragen aan het kostendekkend maken van de haven”, zo laten de partijen in een brief aan het college weten.

De vis wordt duur betaald

“Het college stelt dat de viskraam wegens bedrijfsbeëindiging is vrijgekomen. Verzwegen wordt dat het college onder aanvoering van de toenmalige wethouder daarin een actieve rol heeft gespeeld. De viskraam-exploitant is dik afgekocht om te voorkomen dat de vishandel zou worden voortgezet. Vanaf dag 1 is ingezet op de bestemmingswijziging. Wij hebben geen idee in welk belang.”

Gerommel met beloftes

In 2019 bleken er beloftes gedaan aan een ondernemer die een watertaxi bedrijf wilde beginnen in het pand naast de viskraam. HOP en VOC Hoorn stellen echter in hun brief: Helaas heeft u op 11 juni 2020 de gemeenteraad ‘mogelijk’ onjuist geïnformeerd door schriftelijk te stellen dat er niet eerder is gesproken met ondernemers over de invulling van Hoofd 2B. Uw antwoorden staan haaks op informatie die de heer Nijenhuis van Watertaxi Hoorn aan de gemeenteraad heeft verstrekt. In zijn brief aan de raad van 22 juni 2020 schrijft de heer Nijenhuis: “Op 25 september 2019 heb ik mijn plan gepresenteerd aan Wethouder B. Tap en S. Broersma. Het plan is positief ontvangen en mij is verteld dat eraan gewerkt zou worden.”

Artikel 36 vragen aan het college:

 1. U heeft deze nadere informatie van de heer Nijenhuis genegeerd, waar u het zou sieren e.e.a. ruiterlijk en met excuses aan de raad en de inwoners recht te zetten. Helaas. Daarom stellen wij u de volgende vragen:
 2. Heeft de heer Nijenhuis zijn plan voor Hoofd 2A al in 2019 aan twee wethouders  gepresenteerd?
 3. Zo ja, waarom heeft u dan raad hierover verkeerd geïnformeerd?
 4. Waarom bent er na de brief van de heer Nijenhuis nooit op teruggekomen?
 5. Indien u de voltallige gemeenteraad verkeerd heeft geïnformeerd, wat doet u daar nu dan mee? Uw brief van 17 december 2020 roept zeer veel vragen op
 6. Is het plan voor een toeristisch informatiepunt niet van de gemeente maar van de heer Nijenhuis afkomstig?
 7. Is de heer Nijenhuis door gemeente gevraagd zijn plannen uit te werken en heeft hij daarin geïnvesteerd en zijn daarmee mogelijk gerechtvaardigde verwachtingen bij hem gewekt?
 8. Wie wordt de huurder/exploitant van het Toeristisch Informatie Punt?
 9. Kunt ons de kruimelregeling doen toekomen?
 10. Welke afspraken zijn met de huurder gemaakt om het brede belang van de hele toeristische sector (en niet een enkel bedrijf of uitsluitend de witte vloot) te dienen? Graag ontvangen wij die afspraken op schrift.
 11. Wat is de huurprijs en past die binnen de regels van onder meer de Wet Markt & Overheid?
 12. Waarom heeft college ervoor gekozen om de raad niet te betrekken bij de besluitvorming en bent u doorgegaan op dit pad?
 13. U neemt de raad niet mee in uw overwegingen en motieven. Bent u alsnog hiertoe bereid?
 14. Namens wie denkt u dit soort besluiten eigenmachtig te nemen? Want natuurlijk is dit geen ‘kruimel’besluit.

Plank misgeslagen met uitspraak over viswinkel

Tenslotte moet ons van hart dat uw opmerking, dat in de behoefte aan een viswinkel wordt voorzien door een op loopafstand gevestigde viswinkel, volgens ons volledig de plank misslaat. Het gaat namelijk om deze specifieke functie op deze specifieke plek die bijdraagt aan het ‘havengevoel’ en de beleving bij het Hoofd. Uw redenering gaat voorbij aan het gevoel van inwoners over ‘onze viskraam’ – nota bene in een voormalige visafslag – op die plek. Een icoon van de verbondenheid tussen de haven en de visserij.

Een wijze zei al (in 2021): ‘Wie vis van de haven scheidt, weet dat de stad daar onder lijdt.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Westfries museum komt met nieuwe oplossingen

Hoorn - Voor het Westfries Museum is het afgelopen half jaar door een team van professionals aan een nieuw plan gewerkt voor de restauratie,...

Nieuwe afspraken over sociale huurwoningen in Hoorn

Hoorn - Er moeten meer betaalbare en meer energiezuinige sociale huurwoningen komen in Hoorn. Dat zijn de belangrijkste afspraken die Verenigde Huurdersorganisaties  De Boog,...

Welke vrouw verdient Ribbius Peletier-penning 2021?

Noord-Holland - De provincie zoekt de Noord-Hollandse vrouw die daarvoor de Ribbius Peletier-penning 2021 verdient. Welke vrouw verdient een onderscheiding voor haar inzet voor...

Starterslening voor je eerste koopwoning in Hoorn

Hoorn - Wil jij als starter van plan je eerste woning kopen in Hoorn? Kijk dan op www.hoorn.nl/starterslening of je in aanmerking komt voor...

Werkzaamheden Grevelingenweg Hoorn van 11 januari t/m 12 februari

Vanaf 11 januari vinden werkzaamheden plaats bij de fiets- en voetgangersoversteekplaats op de Grevelingenweg, deze wordt vernieuwd. De aanpassing van dit punt in de...

Groen licht voor Toekomstbestendig wonen lening

Enkhuizen - De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de Toekomstbestendig wonen lening. Deze lening is speciaal bedoeld voor inwoners die hun huis willen...

Grotere daling alcohol- of drugsvergiftiging onder minderjarigen

Westfriesland - Het aantal alcohol- en drugsvergiftiging onder minderjarigen daalt dit jaar in de regio Westfriesland. Dit blijkt uit de cijfers tot en met...

Wonen in en boven winkelpanden in Hoorn door subsidie

Hoorn - Vanaf 1 januari 2021 kunnen eigenaren van winkelpanden maximaal 50.000 euro subsidie krijgen voor het realiseren van een (of meer) huur- of...