Evaluatie Katwijk aan zee over herinrichting centrum

Katwijk – In 2018 is het kernwinkelgebied van Katwijk aan Zee heringericht. De gemeente heeft samen met bewoners, ondernemers, bezoekers en handhavers de inrichting geëvalueerd. De algemene conclusie die uit de evaluatie is dat men tevreden is over de herinrichting van het centrum. Met name de bewoners en bezoekers vinden dat de sfeer en uitstraling is verbeterd sinds de aanpassingen.

Aanbevelingen

Daarnaast zijn er ook een aantal aanbevelingen uit de evaluatie gekomen. Met die aanbevelingen wil het college samen met betrokkenen de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid van het kernwinkelgebied in Katwijk aan Zee verder verbeteren.

Evaluatie

Voor de evaluatie is onder meer gekeken naar het effect van de parkeergarage op de Boulevard, het parkeren van auto’s en fietsen, het fietsen in het centrum, de verkeersmaatregelen in het gebied, de handhaving, het laden/lossen voor de winkels en de afsluiting van het gebied tijdens venstertijden.

Belevingsonderzoek en interviews

Voor de evaluatie is een belevingsonderzoek uitgevoerd onder bewoners, bezoekers, ondernemers en vastgoedeigenaren in Katwijk aan Zee. Daarbij is een hoge respons bereikt van 90% van de bewoners (214 uit 237) en zijn 764 bezoekers geënquêteerd. De respons bij ondernemers was 43% (43 uit 100). De resultaten van het belevingsonderzoek moeten binnen de context van deze respons ook gelezen worden. Tenslotte zijn interviews gehouden met handhaving en is gekeken naar beschikbare parkeer- en verkeerstellingen.

Resultaat belevingsonderzoek in Katwijk

Algemene conclusie uit de evaluatie is dat men een ruime voldoende geeft voor het gebied: tussen de 3 en de 3,5 sterren (uit 5 sterren). Uit het belevingsonderzoek blijkt ook dat tussen de 50% en 60% van de respondenten aangeeft dat sfeer en uitstraling van het gebied is verbeterd met de herinrichting. Men is op hoofdlijnen tevreden met de inrichting en uitstraling van het gebied, maar hier en daar zijn er nog verbeterpunten. Dit gaat voornamelijk over een aantal praktische zaken.

Aanbevelingen

De herinrichting heeft het gebied een positieve impuls gegeven. Uit het onderzoek komt naar voren dat men tevreden is met de inrichting en uitstraling van het gebied, maar hier en daar zijn er ook verbeterpunten. Daarbij springen er drie verbeterpunten uit:

Fietsparkeren

Het college wil het fietsgebruik in Katwijk verder stimuleren, en dan moeten er ook voldoende stallingsmogelijkheden zijn. Dit kan door de (tijdelijke) fietsparkeervakken in stand te houden en door te kijken waar er extra plekken kunnen komen. Het college wil op grond van eerder onderzoek en in overleg met de winkeliers kijken of er tot een fietsoplossing gekomen kan worden.

Fietsverbod

Over het fietsen in het gebied zijn de meningen verdeeld. De belevingsonderzoeken laten zien dat ongeveer de helft dat goed vindt en zo wil houden, terwijl de andere helft om een verbod vraagt. Vanwege de bereikbaarheid voor fietsers kiest het college ervoor voorlopig fietsen in het gebied toe te staan met uitzondering van de zaterdag van wege de drukte.

Handhaafbaarheid van de verkeerssituatie

Er is gesproken over het plaatsen van een extra poller in de Voorstraat om het gebied verder af te sluiten. Dit is echter niet iets wat direct geplaatst zal worden. Het college wil eerst aankijken hoe het met extra handhaven op de bestaande verkeersregels gaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Blondi van der Woude ontvangt Erepenning Katwijk

Katwijk - Donderdagavond 21 juli ontving de nietsvermoedende Blondi van der Woude, uit handen van burgemeester Cornelis Visser, de Erepenning van de gemeente Katwijk....

Toekomst Warenar is stuk duidelijker geworden

Wassenaar - De toekomst van de Warenar wordt steeds duidelijker. De gemeente Wassenaar, de parochie H. Augustinus en Stichting Beheer Warenar (SBW) zijn het...

Gemeenten Leidse regio gaan voor versterken van samenwerking in de bedrijfsvoering

De colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude willen de regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering een andere vorm gaan geven....

Katwijk houdt spreekuur en heeft prikbus om vaccinatie te stimuleren

Katwijk - De afgelopen weken heeft de gemeente Katwijk met flyers, posters en filmpjes aandacht gevraagd voor het belang van vaccineren tegen het coronavirus....

Vaccineren verloopt goed. Coronacijfers Hollands Midden week 28

Iedereen in Nederland heeft een uitnodiging gehad om zich te laten vaccineren. In de regio Hollands Midden zijn inmiddels 730.993 prikken gezet. De grote...

Teylingen steunt Circulair West

De gemeente Teylingen wordt voor de komende drie jaar vriend van de Stichting Circulair West. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten....

Meer rust en reuring in de bibliotheek van de toekomst

Leidschendam - Een moderne bibliotheek met een vestiging in Leidschendam, Voorburg én Stompwijk. Waar iedereen zich welkom voelt om een boek te lenen, te...

Documenten met informatie over verzetsheld Geesbert van Barneveld

Wassenaar - Burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar nam op donderdag 15 juli een document van maar liefst 192 pagina’s in ontvangst die door...