Gebruik Beaumix aan Tjalmaweg in Katwijk onderwerp aanvullend onderzoek

Katwijk – In januari start de gemeente met aanvullend onderzoek naar de samenstelling van het langs de Ir. G. Tjalmaweg gebruikte Beaumix. Deze mix wordt als bouwstof gebruikt bij delen van de aanleg van de RijnlandRoute.

Gecertificeerd

Hoewel de Beaumix gecertificeerd is, en volgens dit keurmerk aan alle eisen voldoet, doet de gemeente dit aanvullende onderzoek om de zorgen bij de omgeving weg te nemen. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘We nemen we de zorgen van de omgeving zeer serieus. We hopen met dit nieuwe onderzoek te kunnen laten zien dat het materiaal echt aan de regels voldoet, en geen gevaar voor het milieu met zich meebrengt’.

Beaumix

Beaumix is een zogenaamde circulaire ‘niet vormgegeven bouwstof’ die bestaat uit bodemas uit afvalenergiecentrales (AEC) dat na verbranding schoongewassen en gezeefd is. Daardoor is het materiaal conform het Besluit bodemkwaliteit vrij toepasbaar. Dat wil zeggen dat het zonder aanvullende maatregelen toegepast mag worden. Ondanks dat de langs de Ir. G. Tjalmaweg toegepaste mix onafhankelijk gekeurd is, blijven er bij de omgeving zorgen over de samenstelling. Beaumix wordt alleen gebruikt voor de aanleg van de definitieve situatie. Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat er geen mix in de parkzone zal worden gebruikt.

Onderzoek KSV

Op 21 december heeft het burgerinitiatief Katwijk Smart Village een eigen onderzoek naar de toegepaste mix gepubliceerd. Dit rapport is vooral een vraag aan de gemeente om verder onderzoek te doen naar de samenstelling van de gebruikte stof. De inhoud van het rapport en de genoemde aannames gaat de gemeente zorgvuldig bestuderen en de gemeente komt in januari met een inhoudelijke reactie hierop. In eerdere gesprekken met KSV is reeds toegezegd dat er extra onderzoek naar de gebruikte Beaumix komt.

Voortgang werkzaamheden

Vanuit de gemeenteraad is het college gevraagd naar aanleiding van het rapport van KSV het werk aan de Tjalmaweg stil te leggen. Vanwege het kerstreces vinden er momenteel geen werkzaamheden plaats. In januari worden de werkzaamheden verder opgepakt. Omdat de gemeente zich vooralsnog baseert op de keuringen van de gebruikte partijen Beaumix, wordt ervan uitgegaan dat de mix langs de Tjalmaweg aan alle eisen voldoet, en gebruikt mag worden. Het nu stilleggen van werkzaamheden is daarom niet opportuun. Mocht het onderzoek dat gemeente zelf gaat starten tot een andere conclusie leiden, dan zal de gemeente als Bevoegd gezag Bodemkwaliteit uiteraard afdoende maatregelen treffen.

Nieuws uit deze regio

Voor ieder 1, dé plek voor zorg, ondersteuning of advies

Leiden - Vandaag wordt de nieuwe stichting Voor ieder 1 geïntroduceerd in de Duin- en Bollenstreek. Eén organisatie waar zorg, ondersteuning en advies voor...

Verkiezingen in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem - Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit jaar zijn er, vanwege corona, een aantal maatregelen om het...

Gemeente Teylingen sluit bedrijfsloods na aantreffen hennepkwekerij

Teylingen - Burgemeester Breuer van Teylingen heeft een loods aan de Rijnsburgerweg in Voorhout gesloten voor de duur van zes maanden. In de loods...

Herplant van gekapte bomen in Leiden onvoldoende

Leiden - Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van bomen met een gelijke ecologische waarde. In de...

Zieke essen Koudenhoorn maken plaats voor biodiversiteit

Teylingen - De essen op Koudenhoorn zijn ziek. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de bomen ziek maakt. Gemeente Teylingen vervangt de...

Hoogbouw voormalige St. Ignatiusschool in de verkoop

Roelofarendsveen - De hoogbouw van de voormalige St. Ignatiusschool is in de verkoop gegaan. Vanaf 20 november 2020 konden inwoners, organisaties en bedrijven het...

Steun voor energietransitie, wel met goede spelregels

De afgelopen maanden hebben inwoners en belanghebbenden van Teylingen zich kunnen uitspreken over de energietransitie. Zij vulden regionale en lokale enquêtes in of deden...

Bedrijf in Lisse: Illegale bewoning en illegale bedrijvigheid

Lisse - Gemeente Lisse heeft woensdagavond samen met politie en Omgevingsdienst West Holland een pand gecontroleerd op bedrijventerrein Meer en Duin in Lisse. Dit...