Gebruikte bouwstof Beaumix voldoet aan de eisen volgens provincie Zuid-Holland

Oegstgeest – De bouwstof Beaumix, die is toegepast bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg, voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig toegepast. Dat blijkt uit twee onderzoeken die onlangs zijn uitgevoerd: het onderzoek naar de aanwezigheid en het gehalte zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de stof PAK in de toegepaste Beaumix en het ketenonderzoek van productie tot en met transport van Beaumix. 

Onderzoek bevoegd gezag 

De provincie heeft vanuit haar rol als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming, samen met de gemeente Katwijk, opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst West-Holland om de bouwstof te onderzoeken. Aanleiding was het feit dat door omwonenden in de Beaumix verbrande batterijen en plastics waren aangetroffen. Het doel was erachter te komen of de bouwstof voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Onafhankelijk ingenieursbureau Antea heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van zware metalen (waaronder antimoon), anionen (zouten en zuren) en de stof PAK in de Beaumix.  

De conclusie van het onderzoek is dat de bouwstof Beaumix, gebruikt bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk, voldoet aan de wettelijke eisen en door aannemer Boskalis rechtmatig is toegepast. Dat betekent dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk niet handhavend zullen optreden. Meer over dit onderzoek leest u in het nieuwsbericht van de provincie Zuid-Holland. 

Ketenonderzoek: proces van productieopslag en transport Beaumix 

De provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar rol als opdrachtgever ketenonderzoek (een audit) laten uitvoeren naar het hele proces van productie, opslag en transport van de Beaumix die bij de Tjalmaweg is gebruikt. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, waaronder twee specialisten op het gebied van regelgeving voor de productie van circulaire bouwstoffen als Beaumix.

Het doel van dit ketenonderzoek was om te controleren of het proces voor opslag, productie en transport van de Beaumix, zoals die is toegepast bij de Tjalmaweg, correct is uitgevoerd, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en dat alle kwaliteitsprocessen juist zijn doorlopen. Het autitteam richtte zich op de vraag of de bedrijven aantoonbaar kunnen maken dat zij bij de productie en transport van Beaumix hebben gehandeld volgens de geldende wet- en regelgeving. 

De conclusie uit het ketenonderzoek is dat de Beaumix die toegepast is op de Tjalmaweg het proces correct heeft doorlopen. De processen voldoen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.

Wat betekenen de uitkomsten voor het project?

Voor het project N206 ir. G. Tjalmaweg betekent dit dat het project zonder aanvullende maatregelen wordt voortgezet. Aannemer Boskalis zal in augustus/september 2021 nieuwe Beaumix ten behoeve van het project aanvoeren en toepassen.   

Toepassing bouwstoffen

Overheden hebben met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het terugdringen van winning en gebruik van bouwstoffen, zoals zand. Voor de wegenbouw zijn deze afspraken bijvoorbeeld vastgelegd in de Green Deal GWW. De overheid heeft verder afgesproken dat het gebruik van gerecyclede bouwstoffen aangemoedigd wordt.

Onderzoek aanwezigheid en gehalte zware metalen 

Meer informatie over de onderzoeksresultaten “rapportage handhavingskeuring d.d. 18 juni 2021” in Beaumix vindt u op de website van de gemeente Katwijk. Vragen over deze en de resultaten ervan kunt u aan de gemeente Katwijk stellen per mail: rijnlandroute@katwijk.nl, per telefoon:  071 – 406 50 00 of via het contactformulier op www.katwijk.nl 

Ketenonderzoek 

Meer informatie over het ketenonderzoek vindt u op www.rijnlandroute.nl/beaumix. U vindt hier het toetsverslag en een publieksvriendelijke toelichting op dit verslag. Als u een vraag heeft over het ketenonderzoek of de resultaten ervan, kunt u die stellen per mail: tjalmaweg@rijnlandroute.nl 

Beaumix 

Om alle informatie over Beaumix zo toegankelijk mogelijk te maken, hebben we alle informatie die wij hebben over Beaumix bij elkaar gezet op www.rijnlandroute.nl/beaumix . 

Ook vindt u hier alle partijkeuringsrapporten van de toegepaste Beaumix, informatie over de toepassing van Beaumix en een overzicht van veelgestelde vragen. Tot slot treft u contactgegevens aan voor het stellen van eventuele vragen aan Boskalis.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Hof van Rijnsburg: begin met de inschrijving voor een woning

Katwijk - Voor de wijziging van het woonprogramma van het Hof van Rijnsburg, ondertekenden wethouder Gerard Mostert en Peter Ouwehand van Ouwehand Bouwen en...

Enquête over verhuur van woonruimte

Katwijk - De gemeente Katwijk is benieuwd naar de mening van haar inwoners over de verhuur van woonruimte. Via een enquête wil zij...

Kinderboerderij De Klaprooshof wordt duurzaam vernieuwd

Voorhout - Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout krijgt nieuwe, duurzame gebouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad voorgesteld om daarvoor...

Blondi van der Woude ontvangt Erepenning Katwijk

Katwijk - Donderdagavond 21 juli ontving de nietsvermoedende Blondi van der Woude, uit handen van burgemeester Cornelis Visser, de Erepenning van de gemeente Katwijk....

Toekomst Warenar is stuk duidelijker geworden

Wassenaar - De toekomst van de Warenar wordt steeds duidelijker. De gemeente Wassenaar, de parochie H. Augustinus en Stichting Beheer Warenar (SBW) zijn het...

Gemeenten Leidse regio gaan voor versterken van samenwerking in de bedrijfsvoering

De colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude willen de regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering een andere vorm gaan geven....

Katwijk houdt spreekuur en heeft prikbus om vaccinatie te stimuleren

Katwijk - De afgelopen weken heeft de gemeente Katwijk met flyers, posters en filmpjes aandacht gevraagd voor het belang van vaccineren tegen het coronavirus....

Vaccineren verloopt goed. Coronacijfers Hollands Midden week 28

Iedereen in Nederland heeft een uitnodiging gehad om zich te laten vaccineren. In de regio Hollands Midden zijn inmiddels 730.993 prikken gezet. De grote...