Geld voor verduurzamen en moderniseren schoolgebouwen

Leiden is een echte kennisstad. Van peuterspeelzaal tot de oudste universiteit van Nederland: in Leiden krijgt iedereen de kans op kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Daarom investeert de gemeente Leiden de komende jaren 75 miljoen in de Leidse schoolgebouwen. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2030.
In de gemeente Leiden zijn er tien scholen voor voortgezet onderwijs, vijf scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en 27 basisscholen.
De gemeente ontvangt van de rijksoverheid budget om aan onze  zorgplicht voor schoolgebouwen te kunnen voldoen. Dat is niet toereikend. In het beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ is daarom gekozen om dit rijksbudget aan te vullen.
Paul Dirkse (wethouder Onderwijs): “Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan gelijke kansen en talentontwikkeling. De kracht van dit huisvestingsplan is dat het samen met de Leidse schoolbesturen is opgesteld. Het schept duidelijkheid en het geeft richting. En draagt voor een groot deel bij aan de kwaliteit van het onderwijs in deze kennisstad.”

Green Deal

Veel scholen zitten in verouderde gebouwen. Sommigen zijn duur in onderhoud, zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking, passen niet meer bij de moderne onderwijsuitgangspunten of voldoen niet aan de klimatologische eisen van vandaag. Leiden vindt het belangrijk dat deze thema’s worden opgepakt. Dit sluit bovendien goed aan bij de eerder met het onderwijs afgesloten Green Deal. Hierin staan afspraken over energiebesparing, educatie over duurzaamheid en duurzame aanpassingen aan het schoolgebouw, zoals zonnepanelen.

Bewegingsonderwijs

In het huisvestingsplan is ook aandacht besteed aan voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs door geld te reserveren voor het bouwen van nieuwe gymnastiekzalen of het regelen van vervoer van leerlingen. Bij de nieuwbouw van gymnastiekzalen gaat de gemeente kijken of sportverenigingen ook gebruik kunnen maken van deze locaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Timpaan en BAM Wonen leveren 60 energieneutrale woningen in Lisse

Lisse -Timpaan en BAM Wonen leveren zestig energieneutrale woningen op in Nieuw Meerzicht te Lisse. Op 16 september is de symbolische eerste sleutel uitgereikt...

Kermis en Taptoe tijdens Leidens Ontzet in normaal vorm

Leiden - Eigenlijk zou er geen Taptoe en maar een kleine kermis zijn dit jaar in Leiden. Door het loslaten van de 1,5 meter...

Rijnsburg in gesprek met het college op 28 september

Rijnsburg - Voor burgemeester en wethouders staat Rijnsburg op 28 september in de schijnwerpers. 's Avonds van half 8 tot half 9 gaan ze...

Herinrichting Hoornesplein in Katwijk eind 2021 van start

Eind dit jaar start gemeente Katwijk met de herinrichting van de openbare ruimte bij het Winkelcentrum Hoornes, het Hoornesplein. Wethouder Knape: "Een belangrijke mijlpaal. Na...

Milieu-effectonderzoek laat beperkingen en kansen zien voor zonne- en windenergie in Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland, waar ook Teylingen bij hoort, heeft onderzoek laten doen naar de milieu-effecten van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). In de...

Raadhuis De Paauw pronkt als vanouds

Wassenaar - Het gerestaureerde Raadhuis De Paauw is onder toeziend oog van Prins Frederik, door gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete en...

Webinar – Kinderen en (online) pesten

Hollands-Midden - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Kinderen en (online) pesten voor ouders...

Workshop lezen en schrijven in Katwijk

Katwijk - In de week van Lezen en Schrijven is extra aandacht gegeven aan het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Om...