Geld voor verduurzamen en moderniseren schoolgebouwen

Leiden is een echte kennisstad. Van peuterspeelzaal tot de oudste universiteit van Nederland: in Leiden krijgt iedereen de kans op kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Daarom investeert de gemeente Leiden de komende jaren 75 miljoen in de Leidse schoolgebouwen. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2030.
In de gemeente Leiden zijn er tien scholen voor voortgezet onderwijs, vijf scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en 27 basisscholen.
De gemeente ontvangt van de rijksoverheid budget om aan onze  zorgplicht voor schoolgebouwen te kunnen voldoen. Dat is niet toereikend. In het beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ is daarom gekozen om dit rijksbudget aan te vullen.
Paul Dirkse (wethouder Onderwijs): “Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan gelijke kansen en talentontwikkeling. De kracht van dit huisvestingsplan is dat het samen met de Leidse schoolbesturen is opgesteld. Het schept duidelijkheid en het geeft richting. En draagt voor een groot deel bij aan de kwaliteit van het onderwijs in deze kennisstad.”

Green Deal

Veel scholen zitten in verouderde gebouwen. Sommigen zijn duur in onderhoud, zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking, passen niet meer bij de moderne onderwijsuitgangspunten of voldoen niet aan de klimatologische eisen van vandaag. Leiden vindt het belangrijk dat deze thema’s worden opgepakt. Dit sluit bovendien goed aan bij de eerder met het onderwijs afgesloten Green Deal. Hierin staan afspraken over energiebesparing, educatie over duurzaamheid en duurzame aanpassingen aan het schoolgebouw, zoals zonnepanelen.

Bewegingsonderwijs

In het huisvestingsplan is ook aandacht besteed aan voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs door geld te reserveren voor het bouwen van nieuwe gymnastiekzalen of het regelen van vervoer van leerlingen. Bij de nieuwbouw van gymnastiekzalen gaat de gemeente kijken of sportverenigingen ook gebruik kunnen maken van deze locaties.

Nieuws uit deze regio

Verkiezingen in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem - Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit jaar zijn er, vanwege corona, een aantal maatregelen om het...

Gemeente Teylingen sluit bedrijfsloods na aantreffen hennepkwekerij

Teylingen - Burgemeester Breuer van Teylingen heeft een loods aan de Rijnsburgerweg in Voorhout gesloten voor de duur van zes maanden. In de loods...

Herplant van gekapte bomen in Leiden onvoldoende

Leiden - Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van bomen met een gelijke ecologische waarde. In de...

Zieke essen Koudenhoorn maken plaats voor biodiversiteit

Teylingen - De essen op Koudenhoorn zijn ziek. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de bomen ziek maakt. Gemeente Teylingen vervangt de...

Hoogbouw voormalige St. Ignatiusschool in de verkoop

Roelofarendsveen - De hoogbouw van de voormalige St. Ignatiusschool is in de verkoop gegaan. Vanaf 20 november 2020 konden inwoners, organisaties en bedrijven het...

Steun voor energietransitie, wel met goede spelregels

De afgelopen maanden hebben inwoners en belanghebbenden van Teylingen zich kunnen uitspreken over de energietransitie. Zij vulden regionale en lokale enquêtes in of deden...

Bedrijf in Lisse: Illegale bewoning en illegale bedrijvigheid

Lisse - Gemeente Lisse heeft woensdagavond samen met politie en Omgevingsdienst West Holland een pand gecontroleerd op bedrijventerrein Meer en Duin in Lisse. Dit...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal

Utrecht/Leiden - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits vaker de trein pakken. ProRail gaat...