Herplant van gekapte bomen in Leiden onvoldoende

Leiden – Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van bomen met een gelijke ecologische waarde. In de praktijk lukt dat slechts ten dele. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

De herplant van gekapte bomen

Bij het verlenen van een kapvergunning verplicht de gemeente de aanvrager om een compensatieplan op te stellen waarin omschreven staat hoe en waar bomen met een zelfde boomwaarde terugkomen. Om in deze fase kap en aanplant met elkaar te kunnen vergelijken werkt de gemeente Leiden niet met aantallen bomen, maar met een zogenoemde ‘boomwaarde’, waarmee de ecologische kwaliteit van bomen in geld wordt uitgedrukt.

De storting in het Bomenfonds

In veel gevallen moet de kapvergunninghouder vooraf een bedrag storten in het Bomenfonds als een waarborg dat het compensatieplan voor de herplant ook wordt uitgevoerd. Hoewel de verleende kapvergunningen doorgaans een compensatieplan bevatten worden de plannen lang niet altijd volledig gerealiseerd.

Prikkel om bomen te planten

De storting in het Bomenfonds zou een prikkel moeten zijn voor de vergunninghouder om bomen te planten, maar dit wordt in de praktijk niet altijd volledig uitgevoerd binnen de gestelde termijn. De storting werkt in dat geval niet als een prikkel tot nakoming, maar als een afkoopsom. Volgens de Rekenkamercommissie staat dit haaks op de intentie van het fonds om de verantwoordelijkheid voor herplant in de eerste plaats bij de kapper van de bomen te leggen. Deze verschuiving in verantwoordelijkheid is mogelijk doordat de gemeente niet actief controleert of de uitvoering van de herplant ook plaats vindt. Daarnaast is de gemeente zelf vaak ook de vergunninghouder.

De groei van het fonds

Wanneer de compensatie uiteindelijk niet wordt gerealiseerd kan de gemeente het geld zelf gebruiken voor de ‘versterking van het bomenbestand’. De Rekenkamercommissie constateert dat het Bomenfonds sinds de invoering in 2012 flink is gegroeid en dat de gemeente tot nu toe onvoldoende in staat is geweest met het geld in het fonds voldoende bomen te planten om de boomwaarde in Leiden te handhaven. In een aantal gevallen zijn de gelden aangewend voor het onderhoud van bestaande bomen. De Rekenkamercommissie betwijfelt of deze ‘versterking van het bomenbestand’ uiteindelijk ook leidt tot compensatie van de gekapte bomen.

De nieuwe verordening

Op dit moment ligt de nieuwe bomenverordening in de inspraak, waarna de verordening in de gemeenteraad van Leiden zal worden besproken. De Rekenkamercommissie ziet de vaststelling van de nieuwe bomenverordening als een  kans om het beleid te verbeteren en geconstateerde onduidelijkheden weg te nemen.

De gemeenteraad kan dan duidelijke keuzes maken wat ze wil met de gelden in het Bomenfonds. De Rekenkamercommissie adviseert het college om een heldere administratie van gekapte en herplante bomen en boomwaarde op te zetten en er actief voor te zorgen dat de vergunninghouders hun verplichtingen nakomen. De Rekenkamercommissie plaatst verder vraagtekens bij het voorstel om in veel gevallen te volstaan met een melding in plaats van een vergunningaanvraag.

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit zeven leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De commissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Eerdere onderzoeken gingen over duurzaamheid, Leiden Bio Sciece Park, klachtenbehandeling en het sociaal domein.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Meldingen openbare ruimte voortaan met Fixi

Kaag en Braassem - Vanaf 21 oktober werken we met Fixi. Dit betekent voor u dat het eenvoudiger wordt om een melding te maken...

Spooraanpassingen voor meer treinen tussen Leiden en Utrecht

Leiden/ Utrecht - Van 22 oktober 01.00 uur tot 25 oktober 07.00 uur voeren ProRail verschillende aanpassingen uit aan het spoor bij Bodegraven-Reeuwijk en...

Tiny Forest Rijnsburg eindelijk officieel geopend

Katwijk - Vrijdag 15 oktober is het eerste Tiny Forest van de gemeente Katwijk officieel geopend. Nu de coronamaatregelen het weer toelaten kon het...

“Dames en Werkhoven” nieuwe toekomst na overeenkomst met gemeente Lisse

Lisse - De voormalige bollenschuur 'Dames en Werkhoven' aan de Heereweg 423 in Lisse staat al jaren leeg, maar daar komt binnenkort verandering in....

Serie webinars over het opvoeden van pubers

Zuid Holland - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Gezondheidsbevordering van GGD Hollands Midden een Serie webinars speciaal voor de...

Scheepvaart- en Transportcollege Katwijk krijgen bezoek van collegeleden

Katwijk - Collegeleden Jacco Knape, Adger van Helden en Rien Nagtegaal bezochten 13 oktober het Scheepvaart- en Transportcollege in Katwijk. Aanleiding voor dit bezoek...

Katwijk en Adriaan Van Erk Groep bouwen meer betaalbare woningen

Katwijk - Wethouder Gerard Mostert van de gemeente Katwijk en Bartjan van Haaren van Adriaan van Erk Groep ondertekenden op 15 oktober 2021 een...

Leiden: bezoek de stad in balans

Leiden - Bezoekers zijn belangrijk voor het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Zij zijn een deel van de balans. Tegelijkertijd is de...