Leiden: bezoek de stad in balans

Leiden – Bezoekers zijn belangrijk voor het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Zij zijn een deel van de balans. Tegelijkertijd is de stad ook een plek om te wonen. Hoe versterken we zowel de levendigheid als de leefbaarheid in Leiden en behouden we de balans tussen het leven in en het beleven van de stad? Dat staat in de ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden’. In de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ zijn aan de hand van deze visie regels uitgewerkt voor het verhuren van woonruimte aan toeristen.

Participatie en inspraak

Na periodes van participatie en inspraak vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad beiden stukken vast te stellen. Leiden ontvangt allerlei verschillende bezoekers in de binnenstad: eigen inwoners, inwoners uit de regio, dagjesmensen en congresbezoekers. Dankzij hen hebben veel mensen een baan en zijn er voldoende klanten voor de winkels, de markt en onze musea.

Door bezoekers blijven ook faciliteiten in de stad bestaan, waardoor Leiden een aantrekkelijke complete stad is. Tegelijkertijd is de stad ook een plek om te wonen. Het college wil dat bezoek aan onze mooie stad niet ten koste gaat van de leefbaarheid.

Balans

In de visie op de bezoekerseconomie van Leiden staat hoe we de levendigheid en leefbaarheid versterken en de balans er tussen behouden. Dit doen we door aan te sluiten bij het profiel van de stad. Leiden is een stad van internationale kennis en historische cultuur. De bezoekerseconomie focust daarom op bezoek aan cultuur, erfgoed en de congresmarkt. Grootschalig watertoerisme en grootschalig dagbezoek in groepsverband wil de gemeente vermijden.

Duurzaamheid en inclusie zijn randvoorwaarden. Leiden kiest voor spreiding in tijd en ruimte van activiteiten en bezoekers en zet in op samenwerking met de regio en belanghebbenden. Ook gaat de gemeente de stand van zaken rondom bezoek aan Leiden actief in de gaten houden en waar nodig bijsturen.

Regels toeristische verhuur

Een van de uitwerkingen van de visie zijn de regels rondom toeristische verhuur. Op dit moment kunnen eigenaren van woningen in Leiden hun eigen woonruimte alleen aan toeristen verhuren als het onderdeel is van een bed & breakfast. Het verhuren van een eigen woning, bijvoorbeeld via Airbnb, is over de hele wereld populair. Het college wil de gastvrijheid van Leiden en de deeleconomie steunen, maar ook de stad leefbaar houden.

Daarom wordt het in Leiden mogelijk om maximaal 30 nachten je eigen woning toeristisch te verhuren als je zelf afwezig bent, zoals tijdens vakanties. Dit kan na een verplichte registratie bij een landelijk registratiepunt. Dit registratienummer is nodig op verhuurplatforms van Airbnb en Booking.com. Voor elke overnachting draagt de verhuurder toeristenbelasting af.

Reacties uit de stad

Voorafgaand aan het besluit om de ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden’ en de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ aan de gemeenteraad aan te bieden, heeft de stad op beide stukken gereageerd. Op de conceptvisie kwamen vijftien inspraakreacties binnen. Het belang van de georganiseerde zakelijke markt is toegevoegd, het ontstaan en het doel van Leiden & Partners (voorheen Leiden Marketing) is aangescherpt en de visie sluit nu aan bij de nieuwste inzichten op gebied van duurzame ontwikkeling van toerisme.

Leesbaarheid sterk verbeterd

Ook is de leesbaarheid van het stuk door de opmerkingen verbeterd: jargon is vervangen, definities aangescherpt en hyperlinks toegevoegd. Op de concept beleidsnota kwamen zeven inspraakreacties binnen. Net als het college geven bewoners aan het belangrijk te vinden dat toeristische verhuur van woonruimte niet tot meer schaarste op de woningmarkt leidt. Naar aanleiding van een reactie over het belang van handhaving, is de nota aangepast door de boetebedragen op te nemen voor overtreding van het maximum aantal nachten.

Vervolg

De stukken en de bijlagen staan op de besluitenlijst van het college en staan binnenkort op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.leiden.nl (zonder www ervoor). De raadscommissie Werk en Middelen zal de ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden’ en de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ behandelen. Op gemeenteraad.leiden.nl staat wanneer en welke inspreekmogelijkheden er bij de gemeenteraad zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Katwijk en Adriaan Van Erk Groep bouwen meer betaalbare woningen

Katwijk - Wethouder Gerard Mostert van de gemeente Katwijk en Bartjan van Haaren van Adriaan van Erk Groep ondertekenden op 15 oktober 2021 een...

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) helpt bij verlies van inkomen tijdens corona

Leiden - Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland biedt hulp aan mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te...

Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht

Leiderdorp - De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde...

Wethouder Heleen Hooij bezorgt boekenpakket op dag van de duurzaamheid bij basisschool De Achtbaan

Teylingen - Wethouder Heleen Hooij bracht donderdag 7 oktober, tijdens de dag van de duurzaamheid, een speciaal boekenpakket bij Openbare Basisschool De Achtbaan locatie...

Topsporters inspireren en motiveren jongeren door het hele land, ook in Leiden!

Steeds meer jongeren lopen vast. Topsporters zoals Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Anouk Vetter, Terrance Pieters, Shanice van de Sande, Roy Meyer en nog...

Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

Leiden - Met de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren stuurt Leiden op slimme oplossingen voor autoparkeren en investeringen in fietsparkeren. Een van de oplossingen die...

Leidens Ontzet druk bezocht ondanks hoge prijzen

Leiden - Op 4 oktober vierde de Zuid-Hollandse studentenstad het Leidens Ontzet. Hoewel het eigenlijk het 3 oktoberfeest is, viel het dit jaar op...

Rekeningen niet betaald? Gemeente biedt hulp aan

Katwijk - Vanaf oktober wordt er contact gezocht met inwoners van Katwijk die hun rekeningen voor de vaste lasten niet betaald hebben. Niet om...