Begroting toekomstbestendig in gemeente Lisse?

Lisse – De gemeente heeft een grondige analyse gemaakt van het huidige meerjarige begrotingsperspectief. Daaruit blijkt dat we structurele maatregelen moeten nemen om de begroting meerjarig op orde te brengen. Het meerjarig beeld is zorgelijk en onvoldoende stabiel voor de toekomst.

Wethouder van der Zwet: “We hebben nu een goede foto gemaakt van de huidige situatie, maar er zitten nog een aantal onscherpheden in die we verder uitzoeken. Ook kunnen landelijke besluiten nog zwaar invloed hebben op onze toekomstige begroting. Bijvoorbeeld de herverdeling van het gemeentefonds, de compensatie voor het sociaal domein, en de opschalingskortingen. We verwachten hier de komende maanden meer duidelijkheid vanuit het Rijk over te krijgen, en we willen tegelijk al uitwerken hoe we om willen en kunnen gaan met deze veranderingen.”

Nader onderzoek begroting

Op sommige posten geven we in Lisse meer of minder uit dan vergelijkbare gemeenten in Nederland. We geven bijvoorbeeld aan voorzieningen voor bewoners bovengemiddeld meer uit, en aan de leefomgeving zoals groenonderhoud en infrastructuur minder. Dit willen we beter verklaren, want het hoeft niet per definitie te betekenen dat er iets heel goed of fout gaat.

Reservepositie

Het college wil samen met de gemeenteraad een besluit nemen over het verder in balans brengen van de structurele baten en lasten en de gewenste reservepositie van de gemeente. Want wat vinden wij als gemeente verantwoord om uit te geven en hoeveel geld willen wij achter de hand houden om tegenvallers op te kunnen vangen? We moeten hier samen een uitgangspositie voor formuleren, zodat we dit financieel als uitgangspunt kunnen gebruiken.

Bezuinigingen 2020

De maatregelen die in 2020 bij de bezuinigingsopgave zijn genomen waren financieel-technisch van aard en kortdurend toereikend. Hierdoor hebben we voor de kortere termijn ruimte gehad om zo veel als mogelijk door te kunnen laten gaan.

Vervolgstappen begroting

Het college streeft ernaar om in de komende maanden uitgangspunten, randvoorwaarden en oplossingsrichtingen met de gemeenteraad te bespreken. Voorafgaand wordt de gemeenteraad gevraagd hierover actief mee te denken. De uitkomsten van dit traject worden verwerkt in de reguliere financiële producten, zoals de kadernota en de begroting, van 2021, 2022 en verder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img