Begroting toekomstbestendig in gemeente Lisse?

Lisse – De gemeente heeft een grondige analyse gemaakt van het huidige meerjarige begrotingsperspectief. Daaruit blijkt dat we structurele maatregelen moeten nemen om de begroting meerjarig op orde te brengen. Het meerjarig beeld is zorgelijk en onvoldoende stabiel voor de toekomst.

Wethouder van der Zwet: “We hebben nu een goede foto gemaakt van de huidige situatie, maar er zitten nog een aantal onscherpheden in die we verder uitzoeken. Ook kunnen landelijke besluiten nog zwaar invloed hebben op onze toekomstige begroting. Bijvoorbeeld de herverdeling van het gemeentefonds, de compensatie voor het sociaal domein, en de opschalingskortingen. We verwachten hier de komende maanden meer duidelijkheid vanuit het Rijk over te krijgen, en we willen tegelijk al uitwerken hoe we om willen en kunnen gaan met deze veranderingen.”

Nader onderzoek begroting

Op sommige posten geven we in Lisse meer of minder uit dan vergelijkbare gemeenten in Nederland. We geven bijvoorbeeld aan voorzieningen voor bewoners bovengemiddeld meer uit, en aan de leefomgeving zoals groenonderhoud en infrastructuur minder. Dit willen we beter verklaren, want het hoeft niet per definitie te betekenen dat er iets heel goed of fout gaat.

Reservepositie

Het college wil samen met de gemeenteraad een besluit nemen over het verder in balans brengen van de structurele baten en lasten en de gewenste reservepositie van de gemeente. Want wat vinden wij als gemeente verantwoord om uit te geven en hoeveel geld willen wij achter de hand houden om tegenvallers op te kunnen vangen? We moeten hier samen een uitgangspositie voor formuleren, zodat we dit financieel als uitgangspunt kunnen gebruiken.

Bezuinigingen 2020

De maatregelen die in 2020 bij de bezuinigingsopgave zijn genomen waren financieel-technisch van aard en kortdurend toereikend. Hierdoor hebben we voor de kortere termijn ruimte gehad om zo veel als mogelijk door te kunnen laten gaan.

Vervolgstappen begroting

Het college streeft ernaar om in de komende maanden uitgangspunten, randvoorwaarden en oplossingsrichtingen met de gemeenteraad te bespreken. Voorafgaand wordt de gemeenteraad gevraagd hierover actief mee te denken. De uitkomsten van dit traject worden verwerkt in de reguliere financiële producten, zoals de kadernota en de begroting, van 2021, 2022 en verder.

Nieuws uit deze regio

Voor ieder 1, dé plek voor zorg, ondersteuning of advies

Leiden - Vandaag wordt de nieuwe stichting Voor ieder 1 geïntroduceerd in de Duin- en Bollenstreek. Eén organisatie waar zorg, ondersteuning en advies voor...

Verkiezingen in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem - Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit jaar zijn er, vanwege corona, een aantal maatregelen om het...

Gemeente Teylingen sluit bedrijfsloods na aantreffen hennepkwekerij

Teylingen - Burgemeester Breuer van Teylingen heeft een loods aan de Rijnsburgerweg in Voorhout gesloten voor de duur van zes maanden. In de loods...

Herplant van gekapte bomen in Leiden onvoldoende

Leiden - Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van bomen met een gelijke ecologische waarde. In de...

Zieke essen Koudenhoorn maken plaats voor biodiversiteit

Teylingen - De essen op Koudenhoorn zijn ziek. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de bomen ziek maakt. Gemeente Teylingen vervangt de...

Hoogbouw voormalige St. Ignatiusschool in de verkoop

Roelofarendsveen - De hoogbouw van de voormalige St. Ignatiusschool is in de verkoop gegaan. Vanaf 20 november 2020 konden inwoners, organisaties en bedrijven het...

Steun voor energietransitie, wel met goede spelregels

De afgelopen maanden hebben inwoners en belanghebbenden van Teylingen zich kunnen uitspreken over de energietransitie. Zij vulden regionale en lokale enquêtes in of deden...

Bedrijf in Lisse: Illegale bewoning en illegale bedrijvigheid

Lisse - Gemeente Lisse heeft woensdagavond samen met politie en Omgevingsdienst West Holland een pand gecontroleerd op bedrijventerrein Meer en Duin in Lisse. Dit...