Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

Leiden – Met de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren stuurt Leiden op slimme oplossingen voor autoparkeren en investeringen in fietsparkeren. Een van de oplossingen die de raad heeft vastgesteld is de uitbreiding van vergunningshoudersparkeren in de binnenstad: vrijwel alle parkeerplaatsen op straat in het centrum en het stationsgebied worden bestemd voor vergunninghouders.

Ook korte tijd

Daarnaast wijst het college van burgemeester en wethouders een aantal locaties aan waar kortparkeren wordt ingevoerd. Hierdoor neemt het zoekverkeer in de binnenstad af en ontstaat ruimte om parkeerplekken om te vormen tot fietsparkeerplekken, wandelgebied of groenstroken. Zo houden we onze stad aantrekkelijk, met ruimte voor extra woningen, groen, recreatie en bedrijvigheid.

Omvormen

Door het omvormen van vrijwel alle parkeerplekken in de binnenstad en het stationsgebied tot vergunninghoudersplekken wordt het aantal parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoek flink uitgebreid. Bezoekers aan de stad die met de auto komen, kunnen hun voertuig kwijt in de parkeergarages. Zo parkeert de juiste parkeerder op de juiste plek. Als uitzondering blijven op enkele strategische locaties (concentratie van winkels of andere bezoekersfuncties op verdere afstand van een parkeergarage) parkeerplaatsen voor kortparkeerders op straat beschikbaar, met een maximale parkeerduur van 1 uur of 2 uur.

Kortparkeren in het centrum

Op basis van opgestelde uitgangspunten voor locaties en tijden heeft het college van burgemeester en wethouders in samenspraak met belanghebbenden bepaald waar welk kortparkerenregime gaat gelden. De locaties waar kort een voertuig neergezet kan worden geldt worden voorzien van een parkeerautomaat met rode of blauwe kap.

Rode kap

Bij een rode kap geldt maximaal 1 uur staan en zijn parkeervergunningen niet geldig. Het voornemen is om dit regime toe te passen in de Doezastraat en op de Lange Mare. Bij een blauwe kap mag maximaal 2 uur geparkeerd worden en zijn parkeervergunningen wel geldig. Het voornemen is dit regime toe te passen op het Morssingelterrein, Schuttersveld, Waardkerkplein, Kaarsenmakersplein, Levendaal, de Lammermarkt en Langegracht (inclusief de parkeerterreinen naast het Tweelinghuis en Stadsbouwhuis).

Leefbaar en verkeersveilig

Door het invoeren van deze maatregelen kunnen bewoners en hun visite makkelijker een parkeerplek vinden en wordt het lang staan op straat voor bezoekers ontmoedigd. Voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen straks ook op vergunninghoudersplekken staan. Met voldoende parkeerruimte in de parkeergarages blijft de binnenstad goed bereikbaar met de auto. Door de locatiekeuze van kortparkeerplaatsen neemt het zoekverkeer in de krappe straten rond het winkelgebied af. Zo wordt de historische binnenstad aantrekkelijker, schoner en verkeersveiliger.

Parkeerplekken maken ruimte voor fiets, voetganger en groen

Vanwege de invoering van het vergunninghoudersparkeren en het nieuwe kortparkeren kunnen, zoals benoemd in de Agenda Autoluwe Binnenstad, diverse parkeerplaatsen op de Steenschuur, Oude Rijn, Scheepmakerssteeg en Herensteeg worden vervangen door fietsparkeren, wandelgebied en extra groen. Zo ontstaat meer ruimte op de stoep, worden de straten verkeersveiliger en het vertoeven in de binnenstad aantrekkelijker.

Planning en inzage

De concrete invoering van het nieuwe kortparkeren en de uitbreiding van vergunningshoudersparkeren in het centrum staan gepland voor begin 2022. Het collegebesluit ligt vanaf vrijdag 15 oktober zes weken ter inzage en is dan ook te bekijken via www.leiden.nl/inspraak.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Katwijk en Adriaan Van Erk Groep bouwen meer betaalbare woningen

Katwijk - Wethouder Gerard Mostert van de gemeente Katwijk en Bartjan van Haaren van Adriaan van Erk Groep ondertekenden op 15 oktober 2021 een...

Leiden: bezoek de stad in balans

Leiden - Bezoekers zijn belangrijk voor het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Zij zijn een deel van de balans. Tegelijkertijd is de...

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) helpt bij verlies van inkomen tijdens corona

Leiden - Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland biedt hulp aan mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te...

Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht

Leiderdorp - De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde...

Wethouder Heleen Hooij bezorgt boekenpakket op dag van de duurzaamheid bij basisschool De Achtbaan

Teylingen - Wethouder Heleen Hooij bracht donderdag 7 oktober, tijdens de dag van de duurzaamheid, een speciaal boekenpakket bij Openbare Basisschool De Achtbaan locatie...

Topsporters inspireren en motiveren jongeren door het hele land, ook in Leiden!

Steeds meer jongeren lopen vast. Topsporters zoals Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Anouk Vetter, Terrance Pieters, Shanice van de Sande, Roy Meyer en nog...

Leidens Ontzet druk bezocht ondanks hoge prijzen

Leiden - Op 4 oktober vierde de Zuid-Hollandse studentenstad het Leidens Ontzet. Hoewel het eigenlijk het 3 oktoberfeest is, viel het dit jaar op...

Rekeningen niet betaald? Gemeente biedt hulp aan

Katwijk - Vanaf oktober wordt er contact gezocht met inwoners van Katwijk die hun rekeningen voor de vaste lasten niet betaald hebben. Niet om...