Opvang kwetsbare groepen in eigen woonomgeving

Leiden – De gemeente Leiden en de overige Holland Rijnland gemeentes bereiden zich voor op de wijzigingen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doel is om kwetsbare inwoners waar mogelijk in hun eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden.
 
Met ingang van 1 januari 2021 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen, oftewel de maatschappelijke zorg. Maatschappelijke zorg is nu de verantwoordelijkheid van Leiden als centrumgemeente. De veranderopgave (transformatie) van beschermd wonen en maatschappelijke opvang betekent in de praktijk: kwetsbare inwoners waar mogelijk in hun eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning bieden.
 

Investeringsfonds

De Holland Rijnland gemeenten hebben afgesproken om een Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg in te stellen die de gemeentes de financiële ruimte biedt voor de voorbereiding op 2021. Dit fonds wordt gevuld met middelen uit de reserve Sociaal Domein, onderdeel Beschermd Wonen. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Leiden stelt daartoe aan de gemeenteraad van Leiden voor om een bedrag van € 4.000.000 ter beschikking te stellen.

Convenant

In een convenant zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd voor de centrumgemeente Leiden, de regiogemeenten en Stichting De Binnenvest. Het aantal plekken in de centrale opvang wordt de komende jaren verlaagd. Het doel is om huisvesting in de gemeentes zelf te realiseren voor dak- en thuislozen die geen 24/7 toezicht en begeleiding nodig hebben. Het gaat dan om crisiswoningen voor alleenstaanden en gezinnen, doorstroomwooneenheden voor cliënten die een tussenstap nodig hebben richting zelfstandig wonen en wooneenheden voor frequente gebruikers van de maatschappelijke opvang die een prikkelarme woonomgeving nodig hebben.

Dakloosheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid. Dakloosheid onder gezinnen en jongeren neemt ondanks de economische groei nog steeds toe. De gemeente Leiden vindt het belangrijk om in te zetten op preventie en met kennis van de oorzaken van dakloosheid kan het beleid worden aangescherpt. Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat onder andere versterking van de geestelijke gezondheidszorg op wijkniveau en verbetering van processen in de eigen gemeentelijke organisatie dakloosheid kunnen voorkomen. De aanbevelingen uit het onderzoek worden overgenomen in het beleid voor de maatschappelijke zorg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Scheepvaart- en Transportcollege Katwijk krijgen bezoek van collegeleden

Katwijk - Collegeleden Jacco Knape, Adger van Helden en Rien Nagtegaal bezochten 13 oktober het Scheepvaart- en Transportcollege in Katwijk. Aanleiding voor dit bezoek...

Katwijk en Adriaan Van Erk Groep bouwen meer betaalbare woningen

Katwijk - Wethouder Gerard Mostert van de gemeente Katwijk en Bartjan van Haaren van Adriaan van Erk Groep ondertekenden op 15 oktober 2021 een...

Leiden: bezoek de stad in balans

Leiden - Bezoekers zijn belangrijk voor het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Zij zijn een deel van de balans. Tegelijkertijd is de...

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) helpt bij verlies van inkomen tijdens corona

Leiden - Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland biedt hulp aan mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te...

Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht

Leiderdorp - De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde...

Wethouder Heleen Hooij bezorgt boekenpakket op dag van de duurzaamheid bij basisschool De Achtbaan

Teylingen - Wethouder Heleen Hooij bracht donderdag 7 oktober, tijdens de dag van de duurzaamheid, een speciaal boekenpakket bij Openbare Basisschool De Achtbaan locatie...

Topsporters inspireren en motiveren jongeren door het hele land, ook in Leiden!

Steeds meer jongeren lopen vast. Topsporters zoals Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Anouk Vetter, Terrance Pieters, Shanice van de Sande, Roy Meyer en nog...

Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

Leiden - Met de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren stuurt Leiden op slimme oplossingen voor autoparkeren en investeringen in fietsparkeren. Een van de oplossingen die...