Nog groter paradijs voor weidevogels in de Vosse- en Weerlanerpolder dankzij ZHL

Hillegom – Het aantal weidevogels in recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder ligt onmiskenbaar hoog, blijkt uit de monitoring van betrokken lokale vrijwilligers. Toch worden er maar weinig kuikens groot. Daardoor staat de weidevogelpopulatie onder druk. Om het gebied tot een paradijs voor opgroeiende weidevogels te maken heeft het Zuid-Hollands Landschap, beheerder van het gebied, invulling gegeven aan het gebiedsplan van de Provincie Zuid-Holland.

Weidevogels

Ook in de rest van Nederland gaat het namelijk niet goed met de weidevogels. De oorzaak daarvan is een gebrek aan geschikt leefgebied. Om kuikens gezond op te laten groeien is robuust vochtig habitat nodig, iets dat door drooglegging nog maar op weinig plekken voorkomt. Daarom heeft Provincie Zuid-Holland in 2019 een actieplan boerenlandvogels opgesteld. Het gebiedsplan voor de Vosse- en Weerlanerpolder is daar onderdeel van.

Klankbordgroep

Met het plan dat in samenwerking met onder andere ‘Klankbordgroep Vosse- en Weerlaner-polder’, ‘Behoud de Polders’ en ‘Natuurlijk Hillegom’ tot stand is gekomen wordt dit najaar gestart. Het Zuid-Hollands Landschap, Provincie Zuid-Holland, Groenprogramma Holland-Rijnland en gemeente HLT slaan de handen ineen om dit financieel mogelijk te maken.

Resultaat

Door het gebied te vernatten wordt een geschikt leefgebied voor de weidevogels gecreëerd. Om dit te realiseren worden aanpassingen in het watersysteem gedaan. Door het plaatsen van dammen en stuwen kan het water beter worden vastgehouden. Waterpompen voorzien van zonnepanelen houden het peil op de gewenste hoogte. Tegelijkertijd moeten soorten als pitrus en zuring bestreden worden omdat deze de ontwikkeling verstoren.

Natuurlijke vijanden weidevogelkuikens

Een van de bedreigingen voor weidevogelkuikens zijn hun natuurlijke vijanden. Grotere vogels die de kuikens als prooi zien zitten vaak in bomen om het gebied te kunnen overzien en zich makkelijk op hun prooi te kunnen storten. Daarom proberen we te voorkomen dat bomen in de directe omgeving van de polder te hoog worden.
Tot slot worden maatregelen uitgevoerd om het beheer makkelijker te maken. Zo worden onder andere constructies om het peil op te zetten aangepast.

Gebiedsontwikkelingen

Zuid-Hollands Landschap beheert naast de Vosse- en Weerlanerpolder nog vele andere natuurgebieden in Zuid-Holland. Dat is hard nodig, want in de drukste provincie van Nederland is nog maar weinig natuur te vinden. De organisatie beschermt, biedt flora en fauna de ruimte en koopt nieuwe gebieden aan waar mogelijk, met als doel om van 6 naar 10% beschermde natuur in Zuid-Holland te gaan. In de polder werken ze onder andere veel aan het creëren van een geschikte leefomgeving om weidevogels een plek te bieden.

Manifest voor verbeteringen

Er is door de belangengroepen die betrokken zijn bij het gebied een manifest opgesteld om de natuur rondom de Vosse- en Weerlanerpolder ook te verbeteren. Het manifest is enthousiast ontvangen door de gemeenteraad en deze wil onderzoeken in hoeverre versterking van het gebied als broedgebied voor weidevogels mogelijk is. Het Zuid-Hollands Landschap denkt hier als natuur beherende organisatie graag over mee.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Extra treinen Leiden-Utrecht dankzij goede samenwerking

Leiden/ Utrecht - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits elk kwartier de trein pakken....

Staatssecretaris wil normen gerecyclede bouwstoffen aanpassen

Katwijk - Staatssecretaris Steven van Weyenberg heeft toegezegd zich in te gaan zetten om de wettelijke norm voor de samenstelling van gerecyclede bouwstoffen zoals...

Test- en vaccinatielocaties samen onder één dak in Hollands-Midden

De GGD Hollands Midden gaat een aantal test- en vaccinatielocaties samenvoegen. Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat door het samenbrengen...

Timpaan en BAM Wonen leveren 60 energieneutrale woningen in Lisse

Lisse -Timpaan en BAM Wonen leveren zestig energieneutrale woningen op in Nieuw Meerzicht te Lisse. Op 16 september is de symbolische eerste sleutel uitgereikt...

Kermis en Taptoe tijdens Leidens Ontzet in normaal vorm

Leiden - Eigenlijk zou er geen Taptoe en maar een kleine kermis zijn dit jaar in Leiden. Door het loslaten van de 1,5 meter...

Rijnsburg in gesprek met het college op 28 september

Rijnsburg - Voor burgemeester en wethouders staat Rijnsburg op 28 september in de schijnwerpers. 's Avonds van half 8 tot half 9 gaan ze...

Herinrichting Hoornesplein in Katwijk eind 2021 van start

Eind dit jaar start gemeente Katwijk met de herinrichting van de openbare ruimte bij het Winkelcentrum Hoornes, het Hoornesplein. Wethouder Knape: "Een belangrijke mijlpaal. Na...

Milieu-effectonderzoek laat beperkingen en kansen zien voor zonne- en windenergie in Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland, waar ook Teylingen bij hoort, heeft onderzoek laten doen naar de milieu-effecten van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). In de...