Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht

Leiderdorp – De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar 2×2 rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde bij de Schildwacht. De maximumsnelheid voor het wegverkeer wordt 70 km/u. Op 5 oktober namen de colleges van Leiden en Leiderdorp dit uitvoeringsbesluit over het tracédeel Oude Spoorbaan van de Leidse Ring Noord. De reconstructie heirvan verbetert de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer en vergroot de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Naar noordzijde Oude Spoorbaan

Fietsers hoeven in de nieuwe situatie niet meer gelijkvloers over te steken bij de rotonde N445/N446. Het fietspad tussen deze rotonde en die bij de Schildwacht wordt verlegd naar de noordzijde van de Oude Spoorbaan. Onder de rotonde bij de Schildwacht komt een ruime en lichte onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan.

Fietspad bij rotonde N445/N446

Het fietspad wordt vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising Sumatrastraat in Leiden verbreed naar 4 meter. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp. Via de nieuwe onderdoorgang kunnen (ook mindervalide) voetgangers de bushaltes bij de wijk Leyhof aan beide zijden van de Oude Spoorbaan veilig bereiken. De Boterhuispolder wordt zo ook toegankelijker voor recreanten.

Geluidsmaatregelen


De Oude Spoorbaan krijgt stil asfalt. Langs de weg komt bij de wijk Leyhof een begroeid geluidscherm
van maximaal 85 centimeter hoog. Door de groene uitvoering gaat het scherm op in het landschap
en geeft het nauwelijks verstoring van uitzicht. Dit komt tegemoet aan de wens van de
omwonenden. Het geluidscherm kan zo laag blijven en toch effectief zijn doordat naast het gebruik van stil asfalt de middenberm wordt versmald naar 2,5 meter. Door deze versmalling zijn weggebruikers ook eerder
geneigd zich aan de maximumsnelheid te houden. Deze maximumsnelheid wordt verder
gehandhaafd door de weginrichting, de bebording en door smiley-borden.

Inpassing


De inpassing van de weg en de geluidschermen was onderwerp van intensief overleg met
omwonenden en andere belanghebbenden. Met hun inbreng kwam een ontwerp tot stand dat de
kwaliteit van de leefomgeving aanzienlijk verbetert: groene geluidschermen, een breed fietspad en
een nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang met daglichtopeningen. Ook krijgt de zone tussen
de Oude Spoorbaan en de Leyhof een oppepper. Daar worden nieuwe rietvelden aangeplant en komt
het historische slotenpatroon terug.

Leidse Ring Noord

De reconstructie van de Oude Spoorbaan is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken. Ze maakt duurzame gebiedsontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp mogelijk zoals de Baanderij, de Zwijger, het Stationsgebied, het Bio Science Park, LEAD en het Vondelkwartier. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Uitvoeringsbesluit in raden


Het uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan is vastgesteld door de colleges
van Leiden en Leiderdorp en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Die nemen naar
verwachting in november (Leiderdorp) en december (Leiden) een besluit.
Eerder dit jaar namen de gemeenteraden een uitvoeringsbesluit over de reconstructie van het
kruispunt Engelendaal. Er volgen nog uitvoeringsbesluiten voor de tracédelen Schipholweg en Willem
de Zwijgerlaan.

De werkzaamheden aan de Oude Spoorbaan beginnen naar verwachting in het 2e
kwartaal van 2023 en duren ongeveer anderhalf jaar

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Katwijk en Adriaan Van Erk Groep bouwen meer betaalbare woningen

Katwijk - Wethouder Gerard Mostert van de gemeente Katwijk en Bartjan van Haaren van Adriaan van Erk Groep ondertekenden op 15 oktober 2021 een...

Leiden: bezoek de stad in balans

Leiden - Bezoekers zijn belangrijk voor het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Zij zijn een deel van de balans. Tegelijkertijd is de...

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) helpt bij verlies van inkomen tijdens corona

Leiden - Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland biedt hulp aan mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te...

Wethouder Heleen Hooij bezorgt boekenpakket op dag van de duurzaamheid bij basisschool De Achtbaan

Teylingen - Wethouder Heleen Hooij bracht donderdag 7 oktober, tijdens de dag van de duurzaamheid, een speciaal boekenpakket bij Openbare Basisschool De Achtbaan locatie...

Topsporters inspireren en motiveren jongeren door het hele land, ook in Leiden!

Steeds meer jongeren lopen vast. Topsporters zoals Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Anouk Vetter, Terrance Pieters, Shanice van de Sande, Roy Meyer en nog...

Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

Leiden - Met de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren stuurt Leiden op slimme oplossingen voor autoparkeren en investeringen in fietsparkeren. Een van de oplossingen die...

Leidens Ontzet druk bezocht ondanks hoge prijzen

Leiden - Op 4 oktober vierde de Zuid-Hollandse studentenstad het Leidens Ontzet. Hoewel het eigenlijk het 3 oktoberfeest is, viel het dit jaar op...

Rekeningen niet betaald? Gemeente biedt hulp aan

Katwijk - Vanaf oktober wordt er contact gezocht met inwoners van Katwijk die hun rekeningen voor de vaste lasten niet betaald hebben. Niet om...