Opsporingsvergunning voor aardwarmte in Lisse

LisseAardwarmte lijkt in de Duin- en Bollenstreek een grote kanshebber om aardgas te vervangen voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Daarom hebben Shell en D4 een vergunning gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is. In 2050 moet Lisse CO₂-neutraal zijn en worden huizen en gebouwen niet meer met aardgas verwarmd. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Aardwarmte is duurzame warmte met een hoge temperatuur die uit de diepe ondergrond wordt gehaald.

Meerdere bedrijven hebben vergunning aangevraagd

Meerdere bedrijven hebben vergunning aangevraagd voor het opsporen van aardwarmte (ook wel geothermie genaamd) in de regio Holland Rijnland. Verschillende instanties zoals TNO, Provincie Zuid-Holland en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben deze aanvragen beoordeeld. Ook de gemeente heeft haar advies uitgebracht. Daarbij was veiligheid een belangrijke voorwaarde.

Hoe voorkomen bedrijven negatieve gevolgen voor milieu

Maar ook is gekeken hoe de bedrijven negatieve gevolgen voor milieu willen voorkomen en hoe zij de inwoners bij de plannen willen betrekken als er werkelijk naar warmte geboord gaat worden. Het ministerie van EZK heeft vier bedrijven in Holland Rijnland de opsporingsvergunningen verleend. Shell en D4 hebben het gebied rond Lisse toegewezen gekregen. Belanghebbenden kunnen hierop reageren. Onderaan dit persbericht is vermeld waar meer informatie te vinden is.

Wat is aardwarmte?

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met zo’n 30˚C. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 ˚C. Dit wordt naar boven gehaald en via een warmtenet naar de huizen gebracht. Als het afgekoeld is wordt het weer teruggepompt.

Opsporingsvergunning pas de eerste stap

Voordat we daadwerkelijk aardwarmte kunnen gebruiken zijn er nog heel wat stappen te doorlopen, waarbij ook inwoners hun mening kunnen geven. Eerst wordt op een aantal kansrijke locaties de ondergrond onderzocht en gekeken of het oppompen van de warmte daar haalbaar is. Belangrijk is daarbij ook de situatie boven de grond. Gemeente, provincie, ministerie en waterschap overleggen met Shell en D4 wat de meest geschikte locaties zouden kunnen zijn voor een aardwarmte-installatie.

Vervolgens moeten er proefboringen worden gedaan. Pas als daaruit blijkt dat daadwerkelijk aardwarmte gewonnen kan worden en de locatie geschikt is, kan er een aardwarmte-installatie worden gebouwd. Vanaf de eerste onderzoeken gaan er meestal enkele jaren voorbij voordat er een boorinstallatie staat. Ook moet er nog een warmtenet aangelegd worden om het warme water bij de huizen te krijgen.

Mening inwoners

Voordat Shell en D4 daadwerkelijk aardwarmte kunnen winnen moeten zij nog verschillende vergunningen aanvragen, onder andere bij de gemeente. Daarbij moeten zij aan alle eisen voor veiligheid, milieu en de omgeving voldoen. Inwoners krijgen gelegenheid om mee te denken en hun mening te geven over aardwarmte, maar de gemeente zal hen ook betrekken bij andere thema’s van de warmtetransitie.

Warmtevisie Lisse

Dat aardwarmte een kans biedt om in Lisse van het aardgas af te gaan wordt ook beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente. In de concept TVW staat dat de gemeente komende jaren nader onderzoek doet naar de mogelijkheden van onder andere aardwarmte. En dat zij ook nader onderzoekt waar wel of geen warmtenetten aan te leggen. De gemeenteraad behandelt de TVW op 14 oktober.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Extra treinen Leiden-Utrecht dankzij goede samenwerking

Leiden/ Utrecht - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits elk kwartier de trein pakken....

Staatssecretaris wil normen gerecyclede bouwstoffen aanpassen

Katwijk - Staatssecretaris Steven van Weyenberg heeft toegezegd zich in te gaan zetten om de wettelijke norm voor de samenstelling van gerecyclede bouwstoffen zoals...

Test- en vaccinatielocaties samen onder één dak in Hollands-Midden

De GGD Hollands Midden gaat een aantal test- en vaccinatielocaties samenvoegen. Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat door het samenbrengen...

Timpaan en BAM Wonen leveren 60 energieneutrale woningen in Lisse

Lisse -Timpaan en BAM Wonen leveren zestig energieneutrale woningen op in Nieuw Meerzicht te Lisse. Op 16 september is de symbolische eerste sleutel uitgereikt...

Kermis en Taptoe tijdens Leidens Ontzet in normaal vorm

Leiden - Eigenlijk zou er geen Taptoe en maar een kleine kermis zijn dit jaar in Leiden. Door het loslaten van de 1,5 meter...

Rijnsburg in gesprek met het college op 28 september

Rijnsburg - Voor burgemeester en wethouders staat Rijnsburg op 28 september in de schijnwerpers. 's Avonds van half 8 tot half 9 gaan ze...

Herinrichting Hoornesplein in Katwijk eind 2021 van start

Eind dit jaar start gemeente Katwijk met de herinrichting van de openbare ruimte bij het Winkelcentrum Hoornes, het Hoornesplein. Wethouder Knape: "Een belangrijke mijlpaal. Na...

Milieu-effectonderzoek laat beperkingen en kansen zien voor zonne- en windenergie in Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland, waar ook Teylingen bij hoort, heeft onderzoek laten doen naar de milieu-effecten van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). In de...