Zieke essen Koudenhoorn maken plaats voor biodiversiteit

Teylingen – De essen op Koudenhoorn zijn ziek. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de bomen ziek maakt. Gemeente Teylingen vervangt de bomen. Elk jaar een klein stuk om het eiland gezond groen te houden. Eind februari wordt fase II gekapt.

Bomensterfte op Koudenhoorn

De groenbeheerder van Teylingen, Ivo van der Lee, licht toe: “De bomen sterven geleidelijk. We zien dit aan het afsterven van takken. We noemen dit verschijnsel de essentaksterfte. Helaas is de ziekte niet te genezen. Op een aantal locaties op Koudehoorn bestaat 90% van de aanwezige bomen uit es. Op deze plekken zien we veel bomen afsterven, dood gaan en uiteindelijk omvallen.”

Zorgplicht

De gemeente heeft als eigenaar en beheerder een zorgplicht en is verantwoordelijk voor de veiligheid. Daarom is besloten om de zieke essen te kappen of kort te houden. We planten nieuwe bomen en heesters van verschillende soorten terug. Dit gebeurt volgens het bomenbeleidsplan door de raad in 2015 is vastgesteld.

Geen kaalslag essen, maar gefaseerd

We vervangen de zieke essen in fases. Dit tast de groene uitstraling van het eiland zo min mogelijk aan. We plannen de vervanging over meerdere jaren, zodat aanwezige fauna genoeg andere locaties hebben om een veilig heenkomen te zoeken. Vorig jaar hebben we ‘het speelbos’ aangepakt, dit jaar het stuk bos naast de paardenwei, volgend jaar het stuk bos voor ‘het stilte gebied’ en het jaar daarop weer een ander stuk. De gebruikers van Koudenhoorn en de groengroep zijn op de hoogte van de zieke essen en met hen is de zorg voor de bomen op Koudenhoorn besproken en afgestemd.

Nieuwe aanplant van verschillende soorten bomen

In het bosperceel naast de paardenwei worden alle essen en de grote, in elkaar gestorte, wilg gekapt. De rand beplanting wordt zoveel als mogelijk gespaard, net alle andere soorten bomen. De stobben blijven in de grond. Deze gaan in het voorjaar weer uitlopen, zodat na 1 groeiseizoen zo’n 1 tot 2 meter loof staat. In het najaar planten we nieuwe inheemse bomen en struiken. Op deze manier ontstaat er een bos met meerdere soorten bomen. Boomziektes hebben dan minder impact op het bomenbestand en we zorgen voor meer biodiversiteit.

Nieuws uit deze regio

Verkiezingen in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem - Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit jaar zijn er, vanwege corona, een aantal maatregelen om het...

Gemeente Teylingen sluit bedrijfsloods na aantreffen hennepkwekerij

Teylingen - Burgemeester Breuer van Teylingen heeft een loods aan de Rijnsburgerweg in Voorhout gesloten voor de duur van zes maanden. In de loods...

Herplant van gekapte bomen in Leiden onvoldoende

Leiden - Het Bomenfonds heeft als doel dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt van bomen met een gelijke ecologische waarde. In de...

Hoogbouw voormalige St. Ignatiusschool in de verkoop

Roelofarendsveen - De hoogbouw van de voormalige St. Ignatiusschool is in de verkoop gegaan. Vanaf 20 november 2020 konden inwoners, organisaties en bedrijven het...

Steun voor energietransitie, wel met goede spelregels

De afgelopen maanden hebben inwoners en belanghebbenden van Teylingen zich kunnen uitspreken over de energietransitie. Zij vulden regionale en lokale enquêtes in of deden...

Bedrijf in Lisse: Illegale bewoning en illegale bedrijvigheid

Lisse - Gemeente Lisse heeft woensdagavond samen met politie en Omgevingsdienst West Holland een pand gecontroleerd op bedrijventerrein Meer en Duin in Lisse. Dit...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal

Utrecht/Leiden - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits vaker de trein pakken. ProRail gaat...

Lisse wil trots winkelhart van de regio blijven

Lisse - Het centrum van Lisse als winkelhart van de Bollenstreek moet toekomstbestendiger worden. Mede op initiatief van ondernemersvereniging Dorpshart Lisse is er daarom...