Plaats op alle daken zonnepanelen voor duurzame energie

Weert – Klimaatverandering is afgelopen zomer van iets heel abstracts veranderd in iets tastbaars. Om erger te voorkomen moeten we wereldwijd aan de slag om over te schakelen op duurzame energie, zodat we geen fossiele brandstoffen meer hoeven te verbranden. Zo ook in Weert.

Wethouder Geert Gabriëls, van o.a. duurzaamheid, roept met een brief Weerter bedrijven op hun gebouw te voorzien van zonnepanelen. Dat is nu financieel aantrekkelijk door een subsidieregeling van het Rijk.

“Mijn ambitie is om alle geschikte daken in Weert te voorzien van zonnepanelen. Zolang er zonnepanelen op daken geplaatst kunnen worden, hoeven er geen zonnevelden te worden aangelegd. Zo hoeven we geen open ruimte op te offeren en kunnen we die inzetten om de biodiversiteit te vergroten”, aldus wethouder Gabriëls.

De gemeente heeft een ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2020’. Daarmee krijgen alle thema’s de aandacht die ze verdienen, zoals wonen, ondernemen, mobiliteit en natuur. Zo heeft het gemeentebestuur € 1 miljoen vrijgemaakt om verduurzamingsmaatregelen te treffen bij eigen gebouwen en die van verenigingen. De gemeentelijke gebouwen en voorzieningen moeten helemaal energieneutraal worden. Daarnaast werkt de gemeente samen met woning- en energiecoöperaties om de woningvoorraad te verduurzamen. Maar ook ondernemers kunnen hun bijdrage leveren.

Lucratieve investering

De wethouder roept in zijn brief ondernemers op om hun dak te benutten om duurzame elektriciteit te produceren. Daarmee verduurzamen ze niet alleen Weert en dragen ze bij aan de landelijke klimaatdoelen, maar met de beschikbare SDE+ regelingen is het ook een lucratieve investering voor bedrijven.

Subsidieregeling

Op dinsdag 12 maart gaat de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) weer open. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt in de voorjaarsronde € 5 miljard budget beschikbaar. Dankzij deze subsidie kunnen bedrijven, net als particulieren, de investering voor zonnepanelen terugverdienen binnen tien jaar, terwijl die panelen zeker twintig jaar meegaan.

Dak beschikbaar stellen

Ook kunnen bedrijven hun dak beschikbaar stellen voor omwonenden door gebruik te maken van de ‘regeling verlaagd tarief’ (ook wel ‘postcoderoos-regeling’ genoemd). Daarmee investeren zij in de goede relatie met hun omgeving, doordat de eigenaren van de zonnepanelen, een korting krijgen op hun energiebelasting. De Weerter energiecoöperatie WeertEnergie zoekt naar dakeigenaren om gezamenlijk dergelijke projecten te realiseren.

Informatiebijeenkomst

Om vragen over de SDE+ regeling en de postcoderoos-regeling te beantwoorden organiseert de gemeente Weert op donderdag 28 februari een informatiebijeenkomst. Die start om 19.00 uur en vindt plaats in het stadhuis. Een onafhankelijk adviseur informeert de aanwezigen over de mogelijkheden. Hij helpt ondernemers op weg om de stappen te doorlopen om deze duurzame en lucratieve investering mogelijk te maken. Ondernemers die willen komen, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar t.fijlstra@weert.nl.

Nieuws uit deze regio

Chatspreekuur voor bezorgde ouders van pubers met corona-dip

Maastricht - Mondriaan en CJG043 slaan handen ineen en starten een nieuw wekelijks chatspreekuur ‘Psychische Klachten bij Pubers’. Ouders met zorgen over het emotionele...

Theresiakerk nieuwe huisvesting voor philharmonie zuidnederland

Maastricht - De Sint Theresiakerk in Maastricht wordt de nieuwe locatie voor  de philharmonie zuidnederland. Na het college stemt ook de raad van Maastricht in...

Kerstman neemt zijn intrek in Theater aan het Vrijthof

Maastricht - Theater aan het Vrijthof en Stichting Winterevents Maastricht, organisator van Magisch Maastricht op het Vrijthof, gaan aankomende editie nauwer samenwerken. Belangrijkste resultaat...

Jean Boelen, directeur van Theater aan het Vrijthof met pensioen

Maastricht – Interim-directeur Jean Boelen van Theater aan het Vrijthof gaat per 1 februari 2021 met pensioen. Boelen is sinds september 2016 verbonden aan...

Hondenverbod op Brunssumse begraafplaatsen

Brunssum - Op de Brunssumse begraafplaatsen geldt vanaf 1 februari 2021 een hondenverbod. Het verbod houdt in dat een hond niet mag lopen of...

Flikken Maastricht krijgt Teken van Verdienste

Maastricht - Burgemeester Annemarie Penn-te Strake heeft het stedelijk ‘Teken van Verdienste’ uitgereikt aan televisieprogramma Flikken Maastricht. De inmiddels langstlopende politieserie van Nederland kreeg...

Boyband Fource treed op in Theater aan het Vrijthof in Maastricht

Maastricht – Nadat de jongens elkaar leerden kennen bij de audities voor het Junior Songfestival, gingen ze door als boyband Fource, wonnen het Junior...

MECC Maastricht krijgt Overbruggingskrediet en huuraanpassing

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft besloten een overbruggingskrediet te verstrekken aan MECC Maastricht. Als gevolg van de coronacrisis is de...