21.9 C
De Bilt
woensdag, 18 mei 2022

Inwoners America blij met aanpassing geluidsmaatregelen spoor

In America worden geluidsschermen geplaatst bij het spoor om de geluidsbelasting die omwonenden ervaren, terug te dringen en daarmee te voldoen aan wettelijk gestelde normen. De dorpsraad, werkgroep ‘Spoor America’ en de gemeente zijn in dit proces voortdurend met elkaar opgetrokken, met als doel het tegemoetkomen aan de wens van de inwoners, namelijk: lagere geluidsschermen aan de zuidzijde van het spoor. Het ontwerp wordt nu door het Ministerie aangepast en het eerder door de dorpsraad aangetekende beroep bij de Raad van State wordt ingetrokken. 

Gewenste resultaat voor inwoners bereikt

Wethouder Eric Beurskens is te spreken over het feit dat betrokkenen in America continu samen met elkaar hebben opgetrokken in dit proces. Bovenal stemt het (eind)resultaat hem erg tevreden: “Ik ben blij dat we samen met de dorpsraad en de werkgroep in goede harmonie gekomen zijn tot een resultaat waar het merendeel van de inwoners ook achter staat en tevens komen tot een afdoende geluidsafscherming. Samen hebben we opgetrokken richting Ministerie en ProRail en ook hun kunnen overtuigen van de wens van de inwoners. Het proces om te komen tot een nieuw saneringsplan is nu ingezet en zoals het er nu uitziet worden de schermen verlaagd zoals de wens van de inwoners was.”

Dorpsraad America

Marco Hesp, voorzitter dorpsraad America en werkgroep Spoor America: “Al sinds 2016 zijn wij in gesprek met de gemeente over de geluids- en trillingenoverlast. De wens van de aanwonenden stond hier vanaf het begin in centraal. Met dit collegebesluit kan ons huidige beroep bij de Raad van State ingetrokken worden en kan ProRail aan de slag met het plaatsen van de geluidswerende schermen.

Geluidshinder

We zijn blij dat we samen met de gemeente deze aanpassing hebben kunnen realiseren en dat er wat gedaan wordt aan de ernstige geluidshinder. We vinden het wel jammer dat het college geen transparante schermen wil toestaan. We zouden namelijk graag (gedeeltelijk) transparante schermen willen zien. En verder hopen we natuurlijk nog steeds dat er in de toekomst wat gedaan kan worden aan de vervelende trillingen die de zware treinen veroorzaken.”

Oorspronkelijk uitvoeringsbesluit Ministerie

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Stedenbouwkundige visie geluidsmaatregelen spoor. Bij de uitwerking door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail van de geluidschermen in 2020 heeft de werkgroep ‘spoor America’ namens de omwonenden aangegeven dat men het niet eens was met de toen voorliggende plannen die afweken van de stedenbouwkundige visie waar de gemeenteraad mee had ingestemd. Daarbij is ook beroep aangetekend tegen het besluit van de Minister bij de Raad van State. De werkgroep heeft vervolgens, op verzoek van omwonenden, voorgesteld om de hoogte van de schermen aan de zuidzijde in hoogte te verlagen. De gemeente heeft hen daarin gesteund.

Geluidsschermen met verschillende hoogtes

In de door de omwonenden gewenste situatie in America blijven de schermen aan de noordzijde (Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraat) ongewijzigd wat betreft lengte en hoogte: 1 meter hoogte aan weerszijde van de spoorwegovergang en daarna een hoogte van 3 meter. De schermen aan de zuidzijde (Wachtpostweg en Griendtsveenseweg in America) worden op verzoek van omwonenden in hoogte verlaagd van 3 naar 1 meter. In onderstaande impressie is met een blauw-zwart gekleurde lijn aangegeven waar schermen met een hoogte van 1 meter geplaatst worden. In het geel-zwart de schermen van 3 meter hoog.

Akoestisch onderzoek ProRail

Op basis van de wensen van de omwonenden en op verzoek van de gemeente is aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd door ProRail bij de locatie in America. Dit onderzoek toont aan dat de gewenste situatie, met deels lagere geluidsschermen, past binnen de wettelijke eisen. Bij een aantal woningen zullen daardoor wel aanvullende/zwaardere gevelisolatiemaatregelen noodzakelijk zijn. De uitvoering hiervan wordt meegenomen in het verdere proces. Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) verwerkt de gewijzigde uitvoering van de geluidschermen in een aangepast saneringsplan.

Geen transparante schermen

Later in het proces wordt gekeken naar de exacte uitvoering/materialisatie van het scherm. De omwonenden hebben telkens aangegeven dat ze het 3 meter hoge scherm graag geheel of deels in transparante vorm uitgevoerd willen hebben. Hoewel besluitvorming hierover nu nog niet hoeft plaats te vinden, heeft het college nu al besloten om niet aan dit verzoek voor geheel transparante schermen mee te willen werken. Dit in het kader van duidelijkheid creëren en verwachtingen managen.

De belangrijkste reden voor het afwijzen van dit verzoek is het feit dat de transparantie van de schermen niet gewaarborgd kan worden. Door vervuiling en vandalisme (bijvoorbeeld graffiti of vernieling) blijven de schermen slechts kort transparant. Dergelijke ervaringen worden bevestigd in gesprekken met andere gemeenten, de Spoorbouwmeester  en ProRail. Daarnaast spelen de kosten voor de aanleg maar met name van het jaarlijks onderhoud (reiniging) te betalen door de gemeente, en de zeer beperkte mogelijkheden om te kunnen reinigen, een rol.

Vervolg

De vervolgstappen in dit proces zijn als volgt: het Ministerie van I&W neemt een besluit over het aangepaste saneringsplan dat door Bureau Sanering Verkeerslawaai opgeleverd wordt. Indien uit de daarop volgende bezwaar- en beroepsprocedure geen bijzonderheden naar voren komt, gaat ProRail aan de slag met de aanbesteding van de werkzaamheden. Zodra de desbetreffende aannemer van start gaat met de voorbereidend werkzaamheden, wordt ook de exacte materialisatie van de geluidsschermen afgestemd met de betrokkenen. Aansluitend gaat de aannemer over tot uitvoering van de werkzaamheden.

De gemeente Horst aan de Maas kan aan dit proces geen termijnen koppelen, omdat de planning bepaald wordt door het Ministerie van I&W in overleg met ProRail. De gemeente is er alles aan gelegen om, in het belang van haar inwoners, er voor te zorgen dat de geluidsschermen er zo snel mogelijk staan.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio