1 miljoen euro voor maatwerk in de kernen van West Betuwe

West Betuwe – Er komt 1 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van de plannen die op de kernagenda’s staan en het afsluiten van zogenaamde ‘dorpendeals’ hierbij. Dit staat in het raadsvoorstel motie Kernenbeleid waarmee de gemeenteraad op 29 september 2020 heeft ingestemd.

Wethouder Rutger van Stappershoef is erg blij met de steun vanuit de raad: “Dit is hard nodig om te komen tot de 26 kernagenda’s, waarmee in alle dorpen en stadjes (kernen) doorgepakt wordt op de wensen vanuit het Bidbook en op nieuwe opgaven en ontwikkelingen vanuit de gemeente. Het is belangrijk dat we hiermee het beloofde perspectief voor maatwerk per kern kunnen bieden. De toekomstige leefbaarheid en sociale samenhang in onze dorpen en stadjes is meer dan ooit een belangrijk thema. Juist in deze tijd van crisis en bezuinigingen om ons heen.”

Samen met de inwoners 1 miljoen euro

“Er wordt steeds meer verwacht van de kracht uit de samenleving. Inwoners hebben goede ideeën en weten wat er nodig is in hun buurt. Denk aan initiatieven rondom het omzien naar elkaar in de kernen, gericht op ontmoeting en het bestrijden van eenzaamheid of uitsluiting. Maar ook aan ingrepen in de openbare ruimte op onveilige plaatsen en routes. Het creëren van dorpsommetjes en beweegroutes of losloopgebieden voor honden. Het planten van meer bomen om toekomstige hittestress tegen te gaan. En ga zo maar door.

Veel van de wensen vragen om een extra investering, daar is geld voor nodig. Deze plannen krijgen een plek op de kernagenda’s. Of worden gebundeld in een dorpendeal. Een dorpendeal geeft kansen om samen nog meer te bereiken voor onze kernen. De 1 miljoen euro die de raad beschikbaar stelt, gebruiken we voor de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen. Zo leveren we maatwerk in de kernen en stimuleren we initiatieven en grotere projecten die de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente versterken. Nu en in de toekomst”, aldus wethouder van Stappershoef.

Uitvoering kernagenda’s en dorpendeals

In het Coalitieakkoord Samen verder Bouwen (2019-2022) staat dat kerngericht werken een van de pijlers van het gemeentelijke beleid vormt. In een plan van aanpak kerngericht werken (september 2019) heeft het college besloten om in twee jaar tijd (2020 en 2021) een kernagenda voor alle 26 dorpen en stadjes op te stellen. De kernagenda’s zijn een vervolgstap op het Bidbook en maakt de gemeente samen met de inwoners.

Het geeft de plannen vanuit de inwoners én vanuit de gemeente weer. Voor de uitvoering van de agendapunten wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en worden dorpendeals ontwikkeld en afgesloten met alle kernen. Met de dorpendeals bundelen we de krachten van de dorpen en stadjes. Door deze gezamenlijke aanpak is aanvullende financiering vanuit de provincie mogelijk. Kijk voor meer informatie over kerngericht werken in West Betuwe op www.westbetuwe.nl/kerngerichtwerken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio