Klaas van Hal uit Dodewaard Koninklijk onderscheiden

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft bij Koninklijk Besluit* van 15 maart 2021 de heer
K. van Hal uit Dodewaard benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau . Op zaterdagavond 24

juli ontving decorandus uit handen van burgemeester A.J. Kottelenberg van Neder-Betuwe de versierselen die daarbij behoren. Mevrouw M. van Hal-van Lavieren speldde deze daarna op bij
haar man. Het vond plaats tijdens een bijeenkomst bij de Oude Pastorie van de Hervormde
Gemeente Hien en Dodewaard.

Dodewaard


Klaas van Hal (68) heeft deze onderscheiding ontvangen omdat hij al meer dan 45 jaar
vele bestuurlijke en andere vrijwillige activiteiten verricht voor de Hervormde Gemeente
Hien en Dodewaard en ook op andere terreinen al jarenlang actief is.

Klaas van Hal Koninklijk onderscheiden – Foto: gemeente Neder Betuwe
  • De heer Van Hal was onder meer ouderling en ouderling-kerkvoogd, vele jaren voorzitter van het college van Kerkvoogden en maakte daardoor ook deel uit van het Moderamen van de Kerkenraad en later van het college van Kerkrentmeesters.
  • Hij was voorzitter van het jeugdwerk, hield zich bezig met het beroepingswerk en het wegwijs maken van nieuwe predikanten en hun gezinnen, ordende het kerkelijke archief en dat digitaliseerde hij ook.
  • Hij is ledenadministrateur, maakt de jaarplanning van het vele kerkenwerk, coördineert al vele jaren de actie Kerkbalans en in samenwerking met de Vrouwenvereniging het Verjaardagsfonds. Ook verzorgt hij wekelijks de liturgie en bespeelt het orgel tijdens diverse bijeenkomsten en erediensten.
  • Handig is de heer Van Hal ook; zijn vaardigheden zette hij samen met anderen regelmatig in door advies voor reparatie en onderhoud van de kerkelijke gebouwen van deze Hervormde Gemeente: kerk, pastorie en verenigingsgebouw. Om kosten te besparen stak hij vaak zelf de handen langdurig uit de mouwen in eigen tijd.
  • De heer Van Hal is al ruim 20 jaar lid en vrijwilliger van de plaatselijke EHBO-vereniging.
  • Sinds 2017 is decorandus betrokken bij het project ‘Prijs met Johannes de Heer’ dat oudere liederen weer naar de voorgrond haalt en ze ook elders in het land laat klinken. Hiervoor schafte hij op eigen kosten geluidsapparatuur aan die hij beschikbaar stelt en ook opbouwt tijdens muziek- en zangdiensten.
  • Klaas van Hal verleende meermalen mantelzorg aan familieleden, buren of anderen die zorg nodig hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio