Voortgang saneren vervuiling golfbaan Spijk

Spijk Vorig jaar augustus is de aannemer begonnen met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Voor het saneren is een handhavingsovereenkomst opgesteld met een plan van aanpak. Daarin staan werkwijzen en afspraken over de termijnen om de milieudoelen te behalen.

De aannemer moet in de eerste maanden de directe risico’s voor het milieu aanpakken. De gemeente West Betuwe ziet toe dat de aannemer de risico’s voor het milieu tot een minimum beperkt. In het plan van aanpak staat wat de volgorde is van de werkzaamheden. Ook staat daarin wanneer verschillende werkzaamheden klaar moeten zijn. Het opnieuw toepassen van de staalslakken is een duurzame oplossing en een verantwoorde vorm van saneren. De totale sanering duurt ongeveer acht jaar.

Zorg voor milieu

De gemeente deelt de zorgen van de omgeving over de kwaliteit van de bodem en het (grond)water. Dit zowel op als nabij het vervuilde terrein. Het verkleinen van het terrein waar staalslakken aanwezig zijn, is een belangrijke eerste stap. Net als het daar omheen aanleggen van een ringsloot en het zuiveren van het (regen)water dat in contact is geweest met de staalslakken.

Toezicht

Omgevingsdienst Rivierenland en Waterschap Rivierenland houden toezicht op de werkzaamheden. Ook bewaken zij de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater. Tijdens het saneren blijven alle maatregelen van kracht om verspreiden van de vervuiling tegen te gaan. Het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten blijven voorlopig afgedamd.

Eerste stappen

Een belangrijke eerste stap is om het gebied waar staalslakken liggen te verkleinen. Deze komen afgedekt op één deel van het terrein te liggen. Om dit terrein komt een ringsloot, deze is nu gedeeltelijk klaar. Op het gehele terrein heeft de aannemer meerdere waterbassins aangelegd. Deze vangen water op dat in contact is geweest met staalslakken.

Een installatie zuivert het water dat in contact is geweest met de staalslakken. Daarna gaat dit water pas naar de omliggende sloten. De huidige capaciteit van de installatie is onvoldoende voor de grootte van het terrein. De aannemer moet nog op zoek naar een geschikte oplossing voor dit probleem.

Vervolg werk

Eerst moeten alle bovenstaande werkzaamheden klaar zijn. Vervolgens kan de aannemer verder met de volgende stappen uit het plan van aanpak. Dit bestaat voornamelijk uit het ophogen en inpakken van de staalslakken. Daarna komt er een grondlaag op de geluidswal van ingepakte staalslakken. Daarna volgt pas het inrichten van het terrein tot een golfbaan. Voor deze vervolgstappen voert de aannemer nu al grond en zand aan naar het terrein.

Saneren

Recent heeft de gemeente een brief ontvangen van enkele omwonenden. Daarin verzoeken zij om een herziening van de aanpak. Het verwijderen van de staalslakken is echter geen haalbare oplossing. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ophogen van het terrein en inpakken van de staalslakken een duurzame oplossing is. Hiermee is de aanpak milieutechnisch verantwoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Kindcentrum De Plantage in Meteren officieel geopend

Meteren - Voor de zomervakantie was het Kindcentrum in de nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren klaar. De kinderen maakten toen kennis met het nieuwe...

Voormalig gemeentehuis Asperen te koop: monumentale villa blijft behouden

Asperen - De gemeente West Betuwe verkoopt het voormalige gemeentehuis in Asperen. Na de fusie van gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen in 2019 heeft...

De Malsnaruiters uit Buurmalsen krijgt Koninklijke Erepenning

Buurmalsen - Vrijdag 24 september was het feest bij De Malsnaruiters uit Buurmalsen. Deze rijvereniging bestaat namelijk 50 jaar. Dit was voor burgemeester Servaas...

Kijk eens om! Eenzaamheid is vaak dichterbij dan u denkt

Tiel - De gemeente Tiel, Mozaïek Welzijn en Movisie doen mee aan het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Zij willen Tielse inwoners die zich eenzaam...

Eben Haezerschool in Waardenburg van het gas af

De gemeente West Betuwe maakt werk van duurzaamheid. Het verduurzamen van basisscholen staat hoog op de agenda. De Eben Haezerschool is in de zomerperiode...

Kansrijke Start voor jonge gezinnen

Op 13 september zette vijftien zorgorganisaties in West Betuwe hun handtekening onder de samenwerking voor een Kansrijke Start. Dit samenwerkingsverband zet zich de komende...

Kunstwerk artikel 1 van de Grondwet onthuld in de Stadszaal Culemborg

Culemborg - In de raadsvergadering van donderdag 9 september 2021 heeft burgemeester Gerdo van Grootheest een grafisch kunstwerk onthuld in de Stadszaal. Het werk...

Koninklijke Erepenning voor gymnastiekvereniging Wij Houden Vol uit Asperen

Op zaterdag 4 september verraste locoburgemeester Ton van Maanen gymnastiekvereniging Wij Houden Vol uit Asperen. De vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en kreeg...