Basisregistratie personen, belangrijk voor u en de overheid

Bergen – Elke gemeente is wettelijk verplicht informatie over haar inwoners op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP). In de BRP staan bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen en het Burgerservicenummer.

Sommige gegevens moet u zelf doorgeven, zoals een verhuizing of geboorte. Andere gegevens, worden automatisch opgenomen. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door.

Inzien gegevens

U kunt uw gegevens inzien door met uw DigiD in te loggen op www.mijn.overheid.nl. Zijn uw gegevens niet correct? Neem dan contact op met de gemeente.
Verstrekken gegevens

Overheidsinstanties gebruiken gegevens uit de BRP om hun taken uit te voeren, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Ook gemeenten maken gebruik van de gegevens.

Geheimhouding vragen

U kunt de gemeente vragen om een beperking van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Dat kan via www.bergen.nl. U kunt dit aanvragen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. Geheimhouding is niet mogelijk bij instanties die uw gegevens nodig hebben om hun publiekrechtelijke taken uit te voeren. Het kan ook voorkomen dat een advocaat om uw gegevens vraagt in het kader van een gerechtelijke procedure. In dat geval vraagt de gemeente eerst om uw mening.

Meer informatie

  • www.mijn.overheid.nl
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.bergen.nl
  • het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Extra actiezaterdag Venray Bespaart op 9 oktober

Venray - In vervolg op de campagne 'Venray Bespaart 2020' organiseert de gemeente op 9 oktober eenmalig een actiezaterdag in Gamma en Praxis. Woningeigenaren...

Sportcafé Gennep zet aan tot denken

Gennep - Maandagavond 13 september vond het Sportcafé in Gennep plaats. Zo’n 20 sport- en beweegaanbieders gingen met elkaar in gesprek over de toekomst...

Méér bouwen, maar welke woningen precies? Geef uw mening!

Venray - Meer bouwen en sneller bouwen. In de kern Venray, maar ook in de dorpen. Dat is de ambitie van het college van...

Norbertijnen bezoeken gemeente Gennep

Gennep - Een afvaardiging van de Vlaamse en Nederlandse orde van de Norbertijnen bracht op donderdag 2 september een bezoek aan de gemeente Gennep....

Gemeente Venray start pilot ‘Specialistische Ondersteuner Jeugd’

Venray - Gemeente Venray start in september 2021 met de pilot 'Specialistische Ondersteuner Jeugd' (SOJ). Dit betekent dat een specialistische ondersteuner de huisartsen en...

Venrayse boa’s krijgen bodycam

Venray - De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) van Venray krijgen tijdelijk, bij wijze van proef, een bodycam toegevoegd aan hun uitrusting. Aanleiding is de toename...

Schadevergoedingen waterramp juli 2021

Bergen (L) - Na de schade door de extreme wateroverlast in met name Limburg bieden het Nationaal Rampenfonds Giro 777 en de Rijksoverheid de...

Programma Vrijetijdseconomie voor toeristische ontwikkeling Gemeente Bergen

Bergen - Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen vast te stellen. Dit programma is een uitwerking van...