Ber­gen en Pro­vin­cie Lim­burg on­der­zoe­ken bu­si­ness case Ener­gie­land­goed

Bergen (L) – De gemeente Bergen en de Provincie Limburg tekenden vanmiddag een intentieverklaring, waarin staat dat beide overheden samen gaan werken aan een business case voor de realisatie van Energielandgoed Wells Meer. In de business case is aandacht voor de technische, financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid. Het energiegebied beslaat bij volledige realisatie een oppervlakte van ruim 400 hectare. Daarin is ruimte voorzien voor een zonnepark, windmolens en energieopwekking via biomassa.

De Provincie Limburg heeft meer dan de helft van de gronden in bezit, die straks nodig zijn voor het aanleggen van het energiepark. Gedeputeerde Hubert Mackus maakt zich hard voor het beschikbaar stellen van die gronden voor deze flinke stap voorwaarts in de transitie naar een duurzame Limburgse energievoorziening. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het huidige gebruik van die gronden. De opbrengst van de gronden wordt waar mogelijk gebruikt voor de ontwikkeling van natuur en landschap.

Wat levert het op?

De bouw van het innovatieve energiegebied gaat, zo ziet het er nu naar uit, medio 2022 van start en er wordt gestreefd naar een opbrengst van ongeveer 300 megawatt aan energie, aldus de gemeente.

Het enorme energiegebied moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van zowel provincie als gemeente en is in deze opzet in Nederland uniek. Behalve energievoorziening is er straks in Wells Meer ook ruimte voor recreatie, natuur, landbouw (met dubbel ruimtegebruik) en onderwijs. De directe omgeving van het plangebied wordt betrokken bij de ontwikkeling van het energielandgoed. Dat gebeurt al bij de planvorming. Maar de omgeving moet ook direct kunnen profiteren van de komst van Energielandgoed Wells Meer, in de vorm van financiële participatie, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. De gemeente Bergen wil hiermee breed draagvlak voor het plan waarborgen.

Intentie

De intentieverklaring werd vanmiddag in Bergen ondertekend door wethouder Antoon Splinter, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen en door gedeputeerde Hubert Mackus, namens zijn collega’s Bob Ruers (Energie en Duurzaamheid), Joost van den Akker (Grondexploitatie) en het voltallige college van Gedeputeerde Staten.

Informatiemarkt

Aanstaande maandag, 1 oktober, is er vanaf 19.30 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis van Bergen over het Energielandgoed Wells Meer. Daarbij gaat het om de kaders en uitgangspunten van het Energielandgoed, de verschillende vormen van duurzame energie, de procedure en status van het project en de gepubliceerde ontwerpstructuurvisie.

Meer informatie over het Energielandgoed staat op de website van de gemeente Bergen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Onderhoud A73 tussen Nijmegen en Venlo

Nijmegen/ Venlo - Aannemerscombinatie ViaOptimum voert in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A73 tussen Nijmegen en Venlo. De werkzaamheden worden in vier...

Maaslijn gaat opnieuw meer geld kosten

Nijmegen/Roermond - De verbetering aan het treintraject Maaslijn gaat toch meer geld kosten dan gedacht. Er moet wel 79 miljoen euro bij om...

Jubileumtraktatie Broederschap

Weert - De in 1996 heropgerichte Broederschap viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Dit jubileum begint op donderdag 8 april om 10 uur in...

Long Course Weekend Holland – Beesel verplaatst naar 10 – 12 september 2021

Beesel - De derde editie van Long Course Weekend Holland – Beesel, dat normaal gezien zou plaatsvinden in het weekend van 14 tot en...

3e editie Weert Respecteert in november

Weert - In november vindt de 3e editie van Weert Respecteert plaats! Kom jij ook je blik verruimen? We vieren een maand lang de...

Het Energieloket van Warm Wonen komt naar u toe

Weert - Vanaf 1 oktober opent het eerste Energieloket van Warm Wonen in Weert in het wijkgebouw Groenewoud aan de Kesselstraat 28 in Weert....

Wandelen langs gemeentelijke monumenten nieuwe route voert langs molens in Nederweert

Nederweert - De gemeente Nederweert telt drie windmolens, Windlust, De Korenbloem, de St. Josephmolen en een waterkrachtcentrale. Het zijn stuk voor stuk blikvangers. Wandelaars...

Bergense wethouder Roefs vertrekt

Bergen - Wethouder Lia Roefs van Gemeente Bergen heeft aangekondigd dat zij nog dit jaar wil terugtreden. Haar definitieve vertrek vindt plaats op het...