Bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek ter vaststelling naar de raad

Gennep – Op 28 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De Verbindingsweg biedt een alternatief aan al het doorgaand verkeer dat nu nog gebruikmaakt van de Zwarteweg. Door de Zwarteweg te ontlasten zorgen we voor een sterke verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Milsbeek. Hiermee zetten we een eerste stap richting het ontlasten van de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide van doorgaand verkeer.

Zwarteweg

De Zwarteweg is een doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Milsbeek, waar relatief veel vrachtverkeer over rijdt. De van oorsprong provinciale weg is onderdeel van de route tussen de N271 en Groesbeek en heeft een duidelijke verkeersontsluitende functie. Doordat de weg smal is en er naast (vracht)auto’s ook fietsers van de weg gebruikmaken, levert dit verkeersonveilige situaties op en staat de leefbaarheid voor omwonenden onder druk.

Verbindingsweg duurzame oplossing

Met de aanleg van de Verbindingsweg zorgen we voor een duurzame oplossing voor het verkeer rondom Milsbeek. Doordat het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk via de Verbindingsweg wordt geleid, neemt het verkeer op de Zwarteweg af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg, die deel uitmaakt van enkele populaire wandel- en fietsroutes, wordt daardoor veiliger. Voor wandelaars wordt daarnaast een wandelpad langs de Ringbaan, tussen Ebbekamp en de Zwarteweg, aan het routenetwerk toegevoegd.

Natuur en landschap

Naar aanleiding van een aanvullend flora- en faunaonderzoek is een plan opgesteld om de effecten op de aanwezige soorten in het gebied zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe Verbindingsweg wordt op een natuurlijk wijze in het landschap ingepast en het ontwerp draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Er wordt een afwisselend landschap teruggebracht met onder meer laanbeplanting, bosschages, struweelheggen en poelen met natuurvriendelijke oevers. Ook komen er faunapassages en diervriendelijke verlichting bij kruispunten.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ontvangen, welke hebben geleid tot enkele aanpassingen in het plan dat ter vaststelling is aangeboden aan de raad. Volgens planning neemt de raad in de vergadering van 8 november 2021 een definitief besluit. Voorafgaand wordt het voorstel op 25 oktober 2021 in de voorbereidende raadsvergadering behandeld. Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffier via griffie@gennep.nl.

Op www.gennep.nl/verbindingsweg vindt u meer informatie en alle stukken voor het vast te stellen bestemmingsplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Werkzaamheden aan het spoor rondom Eindhoven

Eindhoven - Van 23 oktober tot en met 9 november voert ProRail werkzaamheden uit aan het spoor op diverse locaties en stations rondom Eindhoven...

Gennep viert de kermis dit jaar als vanouds

Afgelopen week stond Gennep weer in het teken van de jaarlijkse kermis in het centrum. Dit jaar was de kermis te vinden op de...

Levensloopbestendige woningen op schoollocatie De Vlieger Landhorst

Landhorst - Op de algemene ledenvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst op 13 oktober jl. tekenden wethouder Bollen en Paul Verhoeven van Vastgoedregisseur B.V. de...

Bewoners vergroenen voortuinen in Land van Cuijk

Op 9 en 16 oktober hebben inwoners van Ganzenroer (Sint Hubert) en de Pieter Molijnstraat (Boxmeer) hun voortuinen groener gemaakt. Zij zijn hierbij geholpen...

Jeugd aan zet: Comedy en muziek in gemeente Dinkelland

Dinkelland - Comedy met Thijs Kemperink en een avond vol gezelligheid en muziek georganiseerd voor en door de jongeren. Vrijdag 22 oktober organiseert jeugd gefaciliteerd...

Gemeente Venray zet Groene Strijders in het zonnetje

Venray - Inwoners die duurzame keuzes maken verdienen een podium. Daarom heeft de gemeente Venray www.groenestrijders.nl opgericht. Op die plek vertellen inwoners van Venray...

Plannen waterschap voor Astense Aa, Oude Aa en Soeloop ter inzage

Waterschap Aa en Maas gaat in de omgeving van Deurne een aantal maatregelen uitvoeren langs delen van de Astense Aa, de Oude Aa en...

Bewoners Uden bepalen dit najaar zelf waar boa’s ingezet worden

In de maanden oktober en november maken de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) van gemeente Uden extra tijd vrij om naar inwoners toe te gaan op...