Gemeente Venray start pilot ‘Specialistische Ondersteuner Jeugd’

Venray – Gemeente Venray start in september 2021 met de pilot ‘Specialistische Ondersteuner Jeugd’ (SOJ). Dit betekent dat een specialistische ondersteuner de huisartsen en jeugdconsulenten gaat ondersteunen in de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen.

Een SOJ kan ingezet worden wanneer de huisarts of een jeugdconsulent vermoedt dat een jeugdige psychosociale of psychiatrische problemen heeft. De SOJ biedt kortdurende begeleiding om het gezin weer op de rit te krijgen en vanuit eigen kracht weer verder te kunnen.

Specialistische zorg in huisartsenpraktijk

De SOJ is universitair opgeleid als (GZ-) psycholoog of orthopedagoog en brengt daarmee specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk. Zo nodig stemt de SOJ af met school en andere betrokken zorgverleners. De SOJ gaat in Venray ondersteuning bieden aan twee huisartsenpraktijken (huisartsenpraktijk Antoniusveld en huisartsenpraktijk Wieënhof) en aan de jeugdconsulenten van de gemeente Venray.

Naar de juiste plek voor de juiste ondersteuning in Venray

De SOJ analyseert samen met de betrokkenen de vragen en de situatie en zorgt dat het kind op de juiste plek de juiste ondersteuning krijgt. Het uitgangspunt is om kinderen zorg te bieden die zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. De zorg van de SOJ is laagdrempelig en dicht bij huis voor het kind en zijn of haar gezin. De hulp, ondersteuning en/of zorg wordt hiermee veel doelmatiger.

Doel van de pilot

Wethouder Nijkerken over het doel van de pilot: “Door de jeugdconsulenten en huisartsen te laten ondersteunen door een SOJ willen wij expertise op psychische problematiek toevoegen. Doel van deze pilot is ook om meer grip te krijgen op de grote toestroom naar jeugd-GGZ. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat we het kind en het gezin in een zo vroeg mogelijk stadium op de best passende plek ondersteuning bieden.”

Project SOJ in Noord- en Midden-Limburg

Het project ‘SOJ’, waar deze pilot onderdeel van is, is in de regio Noord- en Midden-Limburg een samenwerkingsverband tussen verschillende aanbieders, Provico, Kenniscentrum Kinder- Jeugdpsychiatrie en de gemeente. Het project loopt al in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas. Daar blijkt inmiddels een afname in het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugd-GGZ door de inzet van een SOJ.

Evaluatie

De pilot SOJ wordt in Venray fasegewijs uitgerold, om zo de effecten en resultaten goed in beeld te kunnen brengen en, indien succesvol, verder uit te breiden naar meerdere huisartsenpraktijken. Na elke fase wordt een evaluatie uitgevoerd door Karakter Academie, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Extra actiezaterdag Venray Bespaart op 9 oktober

Venray - In vervolg op de campagne 'Venray Bespaart 2020' organiseert de gemeente op 9 oktober eenmalig een actiezaterdag in Gamma en Praxis. Woningeigenaren...

Sportcafé Gennep zet aan tot denken

Gennep - Maandagavond 13 september vond het Sportcafé in Gennep plaats. Zo’n 20 sport- en beweegaanbieders gingen met elkaar in gesprek over de toekomst...

Méér bouwen, maar welke woningen precies? Geef uw mening!

Venray - Meer bouwen en sneller bouwen. In de kern Venray, maar ook in de dorpen. Dat is de ambitie van het college van...

Norbertijnen bezoeken gemeente Gennep

Gennep - Een afvaardiging van de Vlaamse en Nederlandse orde van de Norbertijnen bracht op donderdag 2 september een bezoek aan de gemeente Gennep....

Venrayse boa’s krijgen bodycam

Venray - De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) van Venray krijgen tijdelijk, bij wijze van proef, een bodycam toegevoegd aan hun uitrusting. Aanleiding is de toename...

Schadevergoedingen waterramp juli 2021

Bergen (L) - Na de schade door de extreme wateroverlast in met name Limburg bieden het Nationaal Rampenfonds Giro 777 en de Rijksoverheid de...

Programma Vrijetijdseconomie voor toeristische ontwikkeling Gemeente Bergen

Bergen - Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen vast te stellen. Dit programma is een uitwerking van...

Jan Vissers (75) uit Horst ontvangt koninklijke onderscheiding voor jarenlange inzet

Horst aan de Maas - Jan Vissers uit Horst ontving van burgemeester Ryan Palmen een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten. De heer Vissers is...