Multifunctioneel centrum in de Sint-Michaëlkerk Wanssum

Wanssum Er is een principeakkoord bereikt over het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) in Wanssum. De gebruikers van gemeenschapshuis ‘De Zandhoek’, het kerkbestuur en het bisdom Roermond zijn overeengekomen om dit MFC te vestigen in de Sint-Michaëlkerk in Wanssum. Tegelijkertijd heeft Wonen Limburg zich bereid verklaard om de huidige locatie van ‘De Zandhoek’ in te zetten voor (sociale) woningbouw.

De afgelopen jaren heeft een brede werkgroep in Wanssum plannen gemaakt voor een multifunctioneel centrum (MFC) in Wanssum. De werkgroep heeft zich daarbij laten leiden door de uitgangspunten van het project ‘Schoon Door De Poort’.

Sint-Michaëlkerk

De Sint-Michaëlkerk in Wanssum is een degelijk gebouw op een centrale plaats in het dorp. Een architect heeft een passend schetsontwerp getekend waarbij een permanente sacrale (gebeds)ruimte is voorzien naast de veilige zichtbaarheid van het historische doopvont en historische kerkelijke attributen. Daarnaast is er ruimte voor onder andere het gymnastiekonderwijs van basisschool de Peddepoel, het jeugd en jongerenwerk, de KBO, de fanfare, het koor en de toneelvereniging, de carnavalsvereniging en overige sportactiviteiten. Alle activiteiten kunnen in het bestaande kerkgebouw plaatsvinden. Nieuwbouw is niet nodig.

De Zandhoek

Het huidige gemeenschapshuis ‘De Zandhoek’ wordt gesloopt. Daarmee ontstaat er ruimte voor woningbouw. Wonen Limburg heeft de intentie uitgesproken om de locatie in te vullen met een nader te bepalen aantal sociale huur- en eventueel koopwoningen. Samen met de dorpsraad Wanssum onderzoekt Wonen Limburg de passende woonbehoefte. Eventueel stelt de gemeente Venray daarvoor een aanvullend gedeelte grond ter beschikking.

Planning

De komende periode gaan alle betrokken partijen verder met de uitwerking van de plannen. In november 2021 biedt de werkgroep het definitieve projectplan aan het college en gemeenteraad aan. In 2022 kan dan worden gestart met de realisatie van een multifunctioneel centrum in de Sint-Michaëlkerk. Daarna start Wonen Limburg met de realisatie van de woningbouw op de huidige locatie van ‘De Zandhoek’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Sportcafé Gennep zet aan tot denken

Gennep - Maandagavond 13 september vond het Sportcafé in Gennep plaats. Zo’n 20 sport- en beweegaanbieders gingen met elkaar in gesprek over de toekomst...

Méér bouwen, maar welke woningen precies? Geef uw mening!

Venray - Meer bouwen en sneller bouwen. In de kern Venray, maar ook in de dorpen. Dat is de ambitie van het college van...

Norbertijnen bezoeken gemeente Gennep

Gennep - Een afvaardiging van de Vlaamse en Nederlandse orde van de Norbertijnen bracht op donderdag 2 september een bezoek aan de gemeente Gennep....

Gemeente Venray start pilot ‘Specialistische Ondersteuner Jeugd’

Venray - Gemeente Venray start in september 2021 met de pilot 'Specialistische Ondersteuner Jeugd' (SOJ). Dit betekent dat een specialistische ondersteuner de huisartsen en...

Venrayse boa’s krijgen bodycam

Venray - De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) van Venray krijgen tijdelijk, bij wijze van proef, een bodycam toegevoegd aan hun uitrusting. Aanleiding is de toename...

Schadevergoedingen waterramp juli 2021

Bergen (L) - Na de schade door de extreme wateroverlast in met name Limburg bieden het Nationaal Rampenfonds Giro 777 en de Rijksoverheid de...

Programma Vrijetijdseconomie voor toeristische ontwikkeling Gemeente Bergen

Bergen - Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen vast te stellen. Dit programma is een uitwerking van...

Jan Vissers (75) uit Horst ontvangt koninklijke onderscheiding voor jarenlange inzet

Horst aan de Maas - Jan Vissers uit Horst ontving van burgemeester Ryan Palmen een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten. De heer Vissers is...