15.5 C
De Bilt
donderdag, 28 september 2023

Gemeente Brielle sluit 2021 af met positief resultaat op de jaarrekening

Brielle – Het jaarrekeningsaldo 2021 van de gemeente Brielle is € 6,9 miljoen positief. Dit is het voorlopige saldo voordat de accountantscontrole geheel is afgerond. Deze controle kan dus nog tot wijzigingen in het saldo leiden. 

Wat zegt dit positief saldo?

Het jaarrekeningsaldo van de gemeente toont het verschil tussen begrote inkomsten en uitgaven en de werkelijke inkomsten en uitgaven. Ten opzichte van de begroting pakt 2021 in financieel opzicht dus anders uit dan verwacht. Toch geeft dat geen reden tot juichen. De inkomsten van de gemeente zijn niet hoger geworden. Het positieve saldo komt vooral door opnieuw vastgestelde grondexploitaties en omdat werkzaamheden om verschillende redenen zijn uitgesteld.

In de begroting van de gemeente Brielle is in 2021 om alle voorgenomen uitgaven te kunnen doen een bedrag uit de gemeentelijke reserves opgenomen van ruim € 10 miljoen. Bij dit positieve saldo van bijna € 7 miljoen is er werkelijk in 2021 ‘slechts’ € 3 miljoen uit de reserves opgenomen. Dit betekent echter nog steeds dat de jaarlijkse uitgaven van de gemeente € 3 miljoen hoger zijn dan de jaarlijkse inkomsten en dat het vermogen van de gemeente met dat bedrag is geslonken.

Positief saldo door herwaardering grondexploitaties en uitgestelde werkzaamheden

Er is geen winst geboekt door de gemeente. Een positief saldo geeft het verschil aan tussen begrote inkomsten en uitgaven en de werkelijke inkomsten en uitgaven over 2021. Voor dit verschil en het positieve saldo zijn twee elementen die een belangrijke bijdrage leveren aan het positieve jaarrekeningsaldo.

De herwaardering van de grondexploitaties van de gemeente. En dat er een aantal geplande werkzaamheden in 2021 vertraging hebben opgelopen. Sommige daarvan zijn wel gestart in 2021 maar worden pas in 2022 afgerond. Andere werkzaamheden zullen pas in 2022 worden uitgevoerd. De in de begroting 2021 opgenomen budgetten voor deze werkzaamheden zijn dus niet of niet volledig uitgegeven in 2021 en dragen bij aan het positieve saldo in 2021. Deze budgetten worden echter in 2022 alsnog ingezet en uitgegeven.

Bij het opnieuw vaststellen van de grondexploitaties van de gemeente gaat het om een nieuwe inschatting van toekomstige kosten en opbrengsten van (zeer) langlopende gemeentelijke projecten. Een grondexploitatie ( afgekort tot grex) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan inzichtelijk te maken. Een bijstelling van deze begroting leidt tot een wijziging in het te verwachten saldo van een grondexploitatie. Gemeenten moeten ook deze nog niet gerealiseerde resultaten opnemen in de jaarrekening. Ook al kan deze door negatieve marktontwikkelingen in 2022 omslaan in een verlies. Gezien de huidige geopolitieke

onzekerheden, de hoge inflatieverwachting en vaak lange looptijd van grondexploitaties is dit risico reëel.

Meer weten over de jaarrekening?

Nadat de controle van de accountant is afgerond zal de jaarrekening 2021 van de gemeente Brielle op de website van de gemeente worden gepubliceerd. Pas na de controle van de accountant is de jaarrekening en het eventuele saldo definitief. De jaarrekening van de gemeente wordt elk jaar door een accountant gecontroleerd. Op 21 juni 2022 behandelt de commissie Bestuurlijke Zaken & Middelen de jaarrekening en op 6 juli 2022 wordt de jaarrekening in de gemeenteraad behandeld. De stukken hiervoor zijn te vinden bij de agenda van deze vergaderingen op www.brielle.nl/gemeenteraad onder raadsvergaderingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio