Beweging in het veenweidegebied

Woerden – Om het veenweidegebied leefbaar en (economisch) gezond te houden is dringend actie nodig. Samen met de ondernemers en gebruikers van het gebied zoeken de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Woerden samen naar mogelijke oplossingen voor het probleem van bodemdaling en zwaar landbouwverkeer op de vaak smalle wegen. Alleen door intensief samen te werken kunnen we het buitengebied echt toekomstbestendig maken. Afgelopen donderdag 6 september gingen de partijen opnieuw met elkaar in gesprek.

 

Gedeputeerde Pennarts-Pouw (provincie Utrecht): “Het is twee voor twaalf. De urgentie om het veenweidegebied toekomstbestendig in te richten is groter dan ooit. Mede door de ontwikkelingen van beleid en kennis (innovaties) is dit hét moment om de problematiek van bodemdaling en agrologistiek beet te pakken.”

 

Hoogheemraad Bernard de Jong (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden): “Een gezamenlijk toekomstbeeld geeft handelingsperspectief voor alle gebruikers in het door bodemdaling onderhevige veenlandschap. Voor ons is het belangrijk dat de ondernemers en gebruikers van het gebied hierin een centrale rol hebben, waarbij wij als overheden daar waar wij kunnen met kennis en beleid faciliteren. Laten we vooral inzetten op ‘doen’!”

 

Wethouder Arthur Bolderdijk (bodemdaling): “In dit gebiedsproces zie je heel duidelijk de kracht van samenwerking terug. Door samen de mogelijke oplossingsrichtlijnen te onderzoeken, ontstaan er nieuwe inzichten. Zoals veiligere verkeerssituaties en een groei in de economische vitaliteit. Het Woerdense college maakt zich graag sterk voor het verbeteren van de leefbaarheid van het buitengebied. Een integrale aanpak is daarbij het uitgangspunt!”

 

Samenwerken

Afgelopen donderdag 6 september zochten ondernemers, gebruikers van het gebied en bestuurders elkaar op. Door met elkaar in gesprek te gaan komen we tot vernieuwende oplossingen. Deze oplossingen leggen we naar verwachting eind 2019 vast in een gezamenlijke agenda. Hiermee kunnen alle partijen concreet aan de slag!

 

Uitdagingen in het veen

De kunst is om een goed evenwicht te vinden tussen economische belangen en maatschappelijke opgaven. Zo is bijvoorbeeld zwaar landbouwverkeer nodig voor de agrarische bedrijven in het gebied, maar vormt het een veiligheidsrisico voor fietsers. Voor het veenweidengebied is het van belang om te zoeken naar duurzame oplossingen voor infrastructuur en energie, landbouw en waterbeheer, bodemdaling en klimaatverandering. Daarbij moeten we ook blijven werken aan het behoud van het landschap, mogelijkheden voor recreatie en het in stand houden van de biodiversiteit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe fractieassistenten bij Progressief Woerden

Woerden - Progressief Woerden (GL/PVDA) heeft Marjolein Doorewaard en Lilian Biber voorgedragen als nieuwe fractieassistenten. Marjolein Doorewaard werd in maart beëdigd en Lilian Biber op 22...

Aan de slag in Woerden met lokale energieprojecten door nieuwe subsidie

Woerden - Gemeente Woerden start vandaag met een subsidie voor lokale energie-initiatieven. Met deze subsidie kan een organisatie een lokaal energieproject opzetten. Zij kunnen...

U10 gemeenten tekenen voor kwalitatief, innovatief taalonderwijs aan inburgeraars

Utrecht - Gemeenten in de U10-regio gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars. Dat biedt inburgeraars in de regio vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid...

Regio Utrecht tekent voor kwalitatief, innovatief taalonderwijs aan inburgeraars

Gemeenten in de U10-regio gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars. Dat biedt inburgeraars in de regio vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid tot kwalitatief...

omgevingsvisie, Woerden gaat ermee aan de slag

Woerden - Hoe ziet Woerden eruit in 2030? Daarover gaat de omgevingsvisie waar gemeente Woerden samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt....

Groene Hart pleit voor aanvliegroutes Schiphol over zee

Een groep van gemeenten uit het Groene Hart pleit nadrukkelijk voor prioriteit voor het verminderen van de hinder die Schiphol veroorzaakt bij hun inwoners....

Veteranen Lopikerwaard presenteren boek met veteranenverhalen

Woerden - Op donderdag 8 april presenteerde de Stichting Veteranen Lopikerwaard het boek “Verhalen van Veteranen uit de Lopikerwaard”. In dit boek vertellen negentien...

Werk Polsbroek bij brug en stuwen online gepresenteerd

Polsbroek - In het najaar van 2021 start het waterschap met de uitvoeren van verschillende werkzaamheden in Polsbroek. Een nieuwe brug over de Slangeweg,...