Coalitie Woerden gaat duurzaam en daadkrachtig aan de slag

Woerden – Vandaag presenteerden CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie-SGP en D66 hun coalitieakkoord Duurzaam en daadkrachtig, midden in de samenleving. De partijen formuleerden een gezamenlijke visie waarbij ze vooruitkijken, niet alleen tot aan 2022, maar ook richting 2040 om keuzes te maken die op de langere termijn noodzakelijk zijn voor Woerden.

Vier hoofdpunten

De vier hoofdpunten van het programma zijn sociaal domein, wonen, verkeer en financiën. Met dit akkoord in de hand dragen de partijen vier wethouders voor: Arjan Noorthoek (CDA), Arthur Bolderdijk (LvdD), Tymon de Weger (CU-SGP) en George Becht (D66).

Ambitieus en daadkrachtig programma

Het nieuwe college mag aan de slag met een ambitieus programma, waarmee de partijen knopen willen doorhakken die Woerden toekomstbestendig gaan maken. In het sociaal domein wordt de nadruk gelegd op preventie. Er wordt aansluiting gezocht bij de maatschappelijk partners. De partijen willen dat het sociaal werken in de wijken en dorpen meer vorm krijgt en door met minder aanbieders van zorg te werken moet de zorg voor de inwoners verbeteren en efficiënter worden.

Tempo woningbouw omhoog

Om woningbouw te versnellen komt het college met een actieplan. De ontwikkeling van de Poort van Woerden (Snellerpoort, Stationsgebied en Middelland), krijgt komende periode vorm en ook in de dorpen moet de woningbouw snel worden vlot getrokken. De verkeersknelpunten in Woerden West en Oost worden aangepakt. In Woerden West met een brug over de Oude Rijn die op de kortst mogelijke termijn moet worden gerealiseerd.

Regionale verkeer

Daarnaast komt er een onderzoek samen met provincies en buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk, naar een structurele oplossing voor het regionale verkeer, waarbij wordt gekeken naar het doortrekken van de Molendijk naar Rietveld. In Woerden Oost wordt de Steinhagense weg omgelegd, komt er een ongelijkvloerse fietskruising en een snelle fietsverbinding langs het spoor. De verkeersvisie wordt bovendien voor de hele gemeente uitgewerkt in een maatregelenplan.

Woerdens Techniek Talent

Aandacht is er ook voor duurzaamheid, ondernemerschap en onderwijs. Zo wil de coalitie met Woerdens Techniek Talent een Techcampus realiseren en trekt zij fors geld uit om de ambitie CO2 neutraal in 2030 te halen. De zoektocht naar schuifruimte voor bedrijventerreinen moet gaan leiden tot een keuze en ontwikkeling. Geld voor nieuwe generaties die opgroeien in Woerden blijft beschikbaar. De coalitiepartijen verbeteren de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie door daar in de eerste jaren in te investeren, in de toekomst moet dat geld opleveren.

Huishoudboekje op orde brengen

Tenslotte wil de coalitie het huishoudboekje van de gemeente op orde brengen. Kosten die incidenteel waren begroot worden nu structureel opgenomen in de begroting. Kosten worden ook niet vooruitgeschoven naar de toekomst. Om de begroting houdbaar te maken worden activiteiten beëindigd of afgebouwd, wordt geschoven binnen de budgetten en worden de inkomsten vanuit de OZB in de eerste twee jaar met 3% verhoogd. De gemeentelijke begroting wordt daarmee duurzaam en toekomstbestendig.

Stadsrechten

In 2022 viert Woerden 650 jaar stadsrechten. We willen dat samen met de inwoners en ondernemers in de gemeente groots vieren. 2022 is ook het moment dat de ambities vanuit het coalitieakkoord tot stand moeten zijn gebracht. De coalitie gaat daarvoor de samenwerking aan met de inwoners, ondernemers en gemeenteraad van Woerden.

Wethouders

De partijen dragen vier kandidaat wethouders voor, twee daarvan zijn afkomstig uit Woerden, één uit Kamerik. Tymon de Weger is nu woonachtig in Utrecht, maar zal komend jaar naar Woerden verhuizen. Arjan Noorthoek (CDA) zal de portefeuille verkeer en vervoer, economische zaken, jeugdzorg en sport gaan vormgeven.

Verdeling van de portefeuilles

Arthur Bolderdijk (LvdD) krijgt de portefeuille financiën, beheer openbare ruimte, vastgoed en IT. Tymon de Weger (ChristenUnie-SGP) gaat aan de slag met ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, duurzaamheid en zorg en welzijn. De portefeuilles van George Becht (D66) zijn werk, inkomen en arbeidsmarkt, onderwijs en cultuur, binnenstad en organisatie. Aanstaande donderdag vindt de installatie van het nieuwe college plaats.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Illegale prostitutie aangepakt in Woerden

Woerden - Nadat er sprake bleek van illegale prostitutie, heeft de gemeente Woerden een last onder dwangsom opgelegd aan de huurder van een woning...

Op Stap in de Streek: keuze uit 18 wandelroutes in de Krimpenerwaard

Wat is er leuker dan samen met je gezin, vrienden, kennissen en club- of klasgenoten wandelend de Krimpenerwaard te verkennen?! Met het evenement ‘Op...

Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei

Woerden - Samen met inwoners en ondernemers heeft gemeente Woerden nieuwe parkeertarieven en een nieuw parkeerbeleid voor de stad ontwikkeld. De plannen en maatregelen...

Gemeente Montfoort gaat 430 woningen bouwen tot 2030

De achterstand in woningbouw in gemeente Montfoort gaat binnen tien jaar ingelopen worden. De gemeente heeft op basis van onderzoek naar de woningbehoefte bepaald...

De duikerbrug krijgt vorm, werkzaamheden Oostdam op schema in Woerden

Woerden - De werkzaamheden aan de duikerbrug verlopen voorspoedig. De noordzijde van de duikerbrug krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn de wanden geplaatst en...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Nieuwe fractieassistenten bij Progressief Woerden

Woerden - Progressief Woerden (GL/PVDA) heeft Marjolein Doorewaard en Lilian Biber voorgedragen als nieuwe fractieassistenten. Marjolein Doorewaard werd in maart beëdigd en Lilian Biber op 22...

Aan de slag in Woerden met lokale energieprojecten door nieuwe subsidie

Woerden - Gemeente Woerden start vandaag met een subsidie voor lokale energie-initiatieven. Met deze subsidie kan een organisatie een lokaal energieproject opzetten. Zij kunnen...