Doorstroming Boerendijk- Jozef Israëlslaan Woerden wordt verbeterd

Woerden – Vanaf 24 februari start aannemer Jos Scholman met de herinrichting van de Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Doel is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid in Woerden West. Het werk omvat de aanleg van vrij liggende fietspaden, het aanpassen van diverse kruisingen en het veiliger maken van de voetgangersoversteek bij de Willem van Oranjeschool.

Aansluiten op nutswerkzaamheden

Op het traject Boerendijk- Jozef Israëlslaan wordt sinds het najaar door Stedin gewerkt aan het vervangen van kabels en leidingen. Ook wordt het elektriciteitsnet verzwaard om tegemoet te komen aan de verwachte toename in gebruik van stroom, bijvoorbeeld door elektrisch rijden of toekomstige woningbouw. Omdat aannemer Jos Scholman gefaseerd te werk gaat, kan hij aansluiten op de werkzaamheden van Stedin. Hierbij blijft net zoals de afgelopen periode één rijbaan open voor gemotoriseerd verkeer.

Bereikbaarheid

Vanaf de Rembrandtlaan tot aan de Kwakelbrug is er één rijbaan open. De ruimte van het fietspad en trottoir is nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Uit veiligheidsoogpunt worden fietsers vanaf de kruising Jozef Israëlslaan- Rembrandtlaan omgeleid door de Mesdagstraat. Dit wordt aangegeven met borden en door verkeersregelaars bij de rotonde Rembrandtlaan en kruising Hoge Rijndijk – Boerendijk.

Fasering reconstructie Boerendijk

De reconstructie werkzaamheden aan de Boerendijk – Jozef Israëlslaan worden uitgevoerd in 6 fasen van Noord naar Zuid. De werkzaamheden in de fasen 5 en 6 worden gelijktijdig uitgevoerd nadat op de Oostdam weer verkeer in twee rijrichtingen mogelijk is, zodat verkeer ook vanaf de oostkant het centrum weer kan bereiken.

Planning

De werkzaamheden op de Boerendijk hebben een doorlooptijd van circa een jaar. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2022 zijn afgerond. De planning van Jos Scholman wordt afgestemd met de werkzaamheden van de nutsbedrijven die kabels en leidingen aan het vervangen zijn op de Hoge Rijndijk en de Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Versluys Verkeersgroep zal voor de gemeente het omleidingenplan opstellen en afstemmen met de andere werkzaamheden nabij de binnenstad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img