Veiligheidscijfers Oudewater negatiever onder invloed Corona

Oudewater – De gemeente Oudewater heeft haar veiligheidscijfers over 2020 bekend gemaakt. In 2020 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met +9% gestegen ten opzichte van 2019. Opvallende stijgers zijn het aantal woninginbraken en meldingen van overlast door jongeren. Het aantal vernielingen is juist flink gedaald. Hier is de invloed van de coronamaatregelen duidelijk zichtbaar. Omdat Oudewater een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.

Cijfers kunnen per jaar sterk verschillen

Burgemeester Danny de Vries: “De cijfers over 2020 zijn ten opzichte van de regio enigszins negatief te noemen. Het is bekend dat de cijfers over misdaad en overlast sterk kunnen verschillen tussen de verschillende jaren. We houden de ontwikkelingen daarom goed in de gaten en grijpen in als dat nodig is. Door als gemeente samen op te trekken met de politie en met inwoners zorgen we ervoor dat Oudewater een gemeente blijft waar het fijn en veilig wonen is.”

Woninginbraken

De algemene stijging in de cijfers is onder andere te wijten aan een toename van het aantal woninginbraken. Dit is gestegen van 21 naar 38, mogelijk door de aanwezigheid van een dadergroep van buiten Oudewater. In 2020 is er meerdere malen overlegd tussen de gemeente Oudewater en de politie. De politie heeft extra gesurveilleerd en de afdeling Informatie van de politie heeft mogelijke overeenkomsten tussen de woninginbraken geanalyseerd.

Pakkans nog erg klein

Helaas is de pakkans op heterdaad bij woninginbraken niet erg groot. Daarom blijft inbraakpreventie een belangrijk thema. Met Burgernet en WhatsApp-groepen vergroten we de bewustwording bij inwoners over risico’s op woninginbraak en insluiping. Onze communicatiekanalen gebruiken we om inwoners te informeren over hoe ze deze vorm van criminaliteit kunnen voorkomen zodat ook deze cijfers gunstiger worden.

Jongerenoverlast

Mede door de coronamaatregelen, is het aantal incidenten van jongerenoverlast gestegen van 29 naar 47. Hoewel het met de meeste jongeren goed gaat, vormen de gevolgen van de coronacrisis een uitdaging voor hen. Het toekomstperspectief van jongeren verandert door de coronacrisis. Voor het jongerenwerk is het daarom belangrijk om hen te blijven motiveren om te ontdekken welke stappen ze kunnen zetten en welke talenten ze willen ontwikkelen. Denk hierbij aan themadagen, voorlichting op scholen en op straat en het benaderen van jongeren op de bekende hotspots om te sturen op houding en gedrag. Binnen de gemeente is er regelmatig overleg waarin (overlast)meldingen in de openbare ruimte worden besproken.

Verdere invloed van corona

Ook de overlast van personen met verward gedrag nam, na twee stabiele jaren, toe van 16 naar 35. Volgens de politie heeft dit mogelijk te maken met de bezuiniging op de zorg en een andere aanpak van mensen met verward gedrag. Waardoor deze kwetsbare mensen langer thuis moeten blijven voordat er sprake is van een eventuele opname in een instelling. Dit zorgt ervoor dat deze mensen meer in het straatbeeld te vinden zijn en nu vaker voorkomen in de cijfers. Ook kan het zijn dat mensen door het vele thuiswerken, meer overlast ervaren en vaker melden. Door corona zijn daarnaast minder huisbezoeken mogelijk geweest, wat ook een oorzaak kan zijn.

Aantal meldingen

De toename van het aantal meldingen bespreken we in een regionaal overleg met onder andere Altrecht en het Openbaar Ministerie. De daling van het aantal vernielingen is volgens de politie ook toe te wijzen aan corona. Vernielingen vinden vaak na bezoeken aan de horeca of evenementen plaats. Door corona vonden er vrijwel geen evenementen plaats en was de horeca een deel van het jaar (grotendeels) gesloten.

Drugs

In 2019 en 2020 zijn vanuit de politie een aantal mooie resultaten geboekt in de strijd tegen drugscriminaliteit in Oudewater. Dit kan als gevolg hebben gehad dat eventuele daders van dergelijke feiten Oudewater hebben gemeden. Daarnaast is vanuit de politie, in samenwerking met gemeente en andere partners, veel aandacht voor de aanpak van ondermijning.

Nieuws uit deze regio

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Doorstroming Boerendijk- Jozef Israëlslaan Woerden wordt verbeterd

Woerden - Vanaf 24 februari start aannemer Jos Scholman met de herinrichting van de Boerendijk – Jozef Israëlslaan. Doel is het verbeteren van de...

Woerden heeft een nieuwe wethouder voor financiën en ruimte

Woerden - Ad de Regt kan aan de slag als nieuwe wethouder van Woerden. De nieuwe wethouder, die werd voorgedragen door Lijst van der...

Woerden krijgt ruim 7 miljoen euro van het Rijk voor versnelling woningbouw

Woerden - Gemeente Woerden krijgt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ruim 7 miljoen euro om sneller (betaalbare) woningen te bouwen in de Poort...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal

Utrecht/Leiden - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits vaker de trein pakken. ProRail gaat...

Schuifruimte op Putkop Harmelen en Burgemeester Van Zwietenweg

Woerden - De Woerdense gemeenteraad heeft donderdag 28 januari twee locaties aangewezen voor schuifruimte. Het gaat om uitbreiding van bedrijventerrein Putkop Harmelen en de...

Ad de Regt kandidaat-wethouder gemeente Woerden

Woerden - LijstvanderDoes draagt Ad de Regt voor als kandidaat-wethouder. Als de gemeenteraad van Woerden instemt met de voordracht zal hij de afgetreden wethouder...

Woerden sluit woning Molenvlietbrink

Woerden - Vanwege de vondst van materialen die gebruikt worden voor de productie en handel in hennep heeft gemeente Woerden een woning aan de...