Veiligheidscijfers Oudewater negatiever onder invloed Corona

Oudewater – De gemeente Oudewater heeft haar veiligheidscijfers over 2020 bekend gemaakt. In 2020 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met +9% gestegen ten opzichte van 2019. Opvallende stijgers zijn het aantal woninginbraken en meldingen van overlast door jongeren. Het aantal vernielingen is juist flink gedaald. Hier is de invloed van de coronamaatregelen duidelijk zichtbaar. Omdat Oudewater een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.

Cijfers kunnen per jaar sterk verschillen

Burgemeester Danny de Vries: “De cijfers over 2020 zijn ten opzichte van de regio enigszins negatief te noemen. Het is bekend dat de cijfers over misdaad en overlast sterk kunnen verschillen tussen de verschillende jaren. We houden de ontwikkelingen daarom goed in de gaten en grijpen in als dat nodig is. Door als gemeente samen op te trekken met de politie en met inwoners zorgen we ervoor dat Oudewater een gemeente blijft waar het fijn en veilig wonen is.”

Woninginbraken

De algemene stijging in de cijfers is onder andere te wijten aan een toename van het aantal woninginbraken. Dit is gestegen van 21 naar 38, mogelijk door de aanwezigheid van een dadergroep van buiten Oudewater. In 2020 is er meerdere malen overlegd tussen de gemeente Oudewater en de politie. De politie heeft extra gesurveilleerd en de afdeling Informatie van de politie heeft mogelijke overeenkomsten tussen de woninginbraken geanalyseerd.

Pakkans nog erg klein

Helaas is de pakkans op heterdaad bij woninginbraken niet erg groot. Daarom blijft inbraakpreventie een belangrijk thema. Met Burgernet en WhatsApp-groepen vergroten we de bewustwording bij inwoners over risico’s op woninginbraak en insluiping. Onze communicatiekanalen gebruiken we om inwoners te informeren over hoe ze deze vorm van criminaliteit kunnen voorkomen zodat ook deze cijfers gunstiger worden.

Jongerenoverlast

Mede door de coronamaatregelen, is het aantal incidenten van jongerenoverlast gestegen van 29 naar 47. Hoewel het met de meeste jongeren goed gaat, vormen de gevolgen van de coronacrisis een uitdaging voor hen. Het toekomstperspectief van jongeren verandert door de coronacrisis. Voor het jongerenwerk is het daarom belangrijk om hen te blijven motiveren om te ontdekken welke stappen ze kunnen zetten en welke talenten ze willen ontwikkelen. Denk hierbij aan themadagen, voorlichting op scholen en op straat en het benaderen van jongeren op de bekende hotspots om te sturen op houding en gedrag. Binnen de gemeente is er regelmatig overleg waarin (overlast)meldingen in de openbare ruimte worden besproken.

Verdere invloed van corona

Ook de overlast van personen met verward gedrag nam, na twee stabiele jaren, toe van 16 naar 35. Volgens de politie heeft dit mogelijk te maken met de bezuiniging op de zorg en een andere aanpak van mensen met verward gedrag. Waardoor deze kwetsbare mensen langer thuis moeten blijven voordat er sprake is van een eventuele opname in een instelling. Dit zorgt ervoor dat deze mensen meer in het straatbeeld te vinden zijn en nu vaker voorkomen in de cijfers. Ook kan het zijn dat mensen door het vele thuiswerken, meer overlast ervaren en vaker melden. Door corona zijn daarnaast minder huisbezoeken mogelijk geweest, wat ook een oorzaak kan zijn.

Aantal meldingen

De toename van het aantal meldingen bespreken we in een regionaal overleg met onder andere Altrecht en het Openbaar Ministerie. De daling van het aantal vernielingen is volgens de politie ook toe te wijzen aan corona. Vernielingen vinden vaak na bezoeken aan de horeca of evenementen plaats. Door corona vonden er vrijwel geen evenementen plaats en was de horeca een deel van het jaar (grotendeels) gesloten.

Drugs

In 2019 en 2020 zijn vanuit de politie een aantal mooie resultaten geboekt in de strijd tegen drugscriminaliteit in Oudewater. Dit kan als gevolg hebben gehad dat eventuele daders van dergelijke feiten Oudewater hebben gemeden. Daarnaast is vanuit de politie, in samenwerking met gemeente en andere partners, veel aandacht voor de aanpak van ondermijning.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Oostdam vanaf zaterdag weer in twee rijrichtingen open

Woerden - Goed nieuws! Vanaf zaterdag 26 juni gaat de Oostdam in Woerden weer in twee rijrichtingen open. Dat is ruim een maand eerder...

Groen licht provincie Utrecht ontwikkeling 2 woningbouwlocaties buiten bebouwde kom

Montfoort - De gemeente Montfoort is al geruime tijd in gesprek met provincie Utrecht over een aantal woningbouwlocaties die buiten de bebouwde kom liggen....

Eerste Iedereen doet mee Festival in Woerden

Woerden - Van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 september 2021 vindt in Woerden het eerste Iedereen doet mee Festival plaats. Een week...

Stedenbouwkundige visie Westerwal uitgebreid

Oudewater - Naast de eerder vastgestelde visie voor de locatie Westerwal is op verzoek van Machinefabriek De Hollandsche IJssel een aanvullende visie opgesteld voor...

Beleef Utrechtse natuur en erfgoed online

Utrecht - Utrechts Landschap biedt liefhebbers van natuur en erfgoed de mogelijkheid om veilig vanuit huis te genieten van molens, landgoederen en natuurgebieden. Terwijl...

Parkeren Stationsgebied wordt een privilege in Woerden volgens VVD

Woerden - De stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied is volgens de Woerdense VVD doordrongen van wensdenken. De ambities omtrent de verdichtingsopgave zijn volgens het...

Illegale prostitutie aangepakt in Woerden

Woerden - Nadat er sprake bleek van illegale prostitutie, heeft de gemeente Woerden een last onder dwangsom opgelegd aan de huurder van een woning...

Op Stap in de Streek: keuze uit 18 wandelroutes in de Krimpenerwaard

Wat is er leuker dan samen met je gezin, vrienden, kennissen en club- of klasgenoten wandelend de Krimpenerwaard te verkennen?! Met het evenement ‘Op...