Baggeren waterschap geeft Passageule en Uitwateringskanaal grote opknapbeurt

Cadzand – Vanaf half september start waterschap Scheldestromen met het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot nabij Waterlandkerkje. Over een lengte van achttien kilometer krijgen de watergangen een grote schoonmaakbeurt om de waterafvoer te verbeteren. Ook wordt bijna twaalf kilometer van de oeverbescherming vervangen. KWS Infra BV voert de werkzaamheden uit. Om overlast te beperken worden de werkzaamheden volledig vanaf het water uitgevoerd.  

Baggeren

Door het baggeren wordt de waterafvoer verbeterd en is beter peilbeheer mogelijk. Met het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag van de bodem, verbetert ook de waterkwaliteit. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere leefomgeving voor plant en dier. De baggerspecie wordt met een zuiger verwijderd en via drijvende leidingen getransporteerd. Met deze werkwijze is geen transport over de weg nodig en wordt de overlast tot een minimum beperkt. 

Hergebruik uitkomende bagger

De bagger uit het kanaal wordt op twee manieren nuttig en duurzaam hergebruikt. Een deel van de vrijkomende specie wordt op een aangrenzend perceel te drogen gelegd. Wanneer de specie is ingedroogd wordt het gebruikt om percelen op te hogen en te verbeteren. Het overgrote deel van de specie wordt gebruikt om de voormalige zandwinput ‘de Lieter’ aan de Margarethaweg in Oostburg natuurlijk in te richten. In het project wordt zo’n twaalf hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd.     

Werk aan de oever

Om de afvoer van water te waarborgen en het afbrokkelen van oevers te voorkomen wordt de beschoeiing langs de oever vervangen en verstevigd. De oude beschoeiingen worden vervangen door duurzame kunststof oeverbeschoeiingen of een oeververdediging van breuksteen.  

Voorbereiding 

Voordat de werkzaamheden konden starten zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is afgelopen winter de beplanting langs het kanaal gesnoeid en is er onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven.  

Kosten

De kosten van het project bedragen zo’n tien miljoen euro. Daarvan is 1,1 miljoen euro bekostigd uit de POP3 subsidie. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden...

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Schouwen-Duiveland - De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en...