College wijst Geersesweg aan als nieuwe locatie skatebaan

Middelburg – Het college heeft een ontwerpbesluit genomen waarin de locatie Geersesweg, direct naast het mountainbikeparcours en tussen het snipper-voetpad en tegen het talud van de N57, wordt aangewezen als locatie voor de nieuwe skatebaan. Volgende week start de inspraakprocedure. Daarna neemt het college een definitief besluit. Voorafgaand aan de keuze voor deze locatie, heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar alle locaties die zijn aangedragen via doemee.middelburgers.nl en een interne inventarisatie.

Alle aangedragen locaties zijn onderzocht. Zo moet de locatie onder andere eigendom zijn van de gemeente, passen binnen de geluidsnormen en is er een kavel nodig van minimaal 1.500m2. Ook moet de locatie goed bereikbaar zijn voor de gebruikers. Het zou bovendien een pluspunt zijn als de locatie op een plek ligt waar meer activiteiten zijn die een link hebben met skaten, sporten of jongeren.

Beoordeling locaties

Veel locaties vielen af omdat ze óf geen eigendom waren van de gemeente, of omdat de grond een andere bestemming had. Denk aan het terrein bij de HAP, het Zwin of de grond bij de Mortiere. Veel plekken die goed bereikbaar zijn, liggen te dicht bij de bewoning, waardoor er weer geluidsoverlast kan ontstaan, zoals het Amaliapark en park Toorenvliedt. Verder zijn er ook een aantal locaties die weer zo ver van de bewoonde wereld liggen, dat ze niet goed bereikbaar zijn voor de skaters en waar ook minder sociale controle is, zoals het festivalterrein van City of Dance. Op doemee.middelburgers.nl staat vanaf morgen een overzicht waarop te zien is waarom bepaalde locaties zijn afgevallen.

Belanghebbenden

Nadat veel locaties om technische redenen afvielen, bleven het Meiveld en de Geersesweg nog over. Het Meiveld is uiteindelijk afgevallen omdat uit verder onderzoek bleek dat de locatie toch voor geluidsoverlast kon zorgen op de flats. Toen bleef alleen de Geersesweg nog over. Met de direct aanwonenden en andere belanghebbenden in het gebied is gesproken over deze locatie.

Versterken recreatieve functie

Uit de gesprekken bleek dat meerdere aanwonenden zich zorgen maken over overlast in het gebied. Men is bang dat dit verergert. Als het besluit definitief wordt, gaat de gemeente in een vervolgtraject over deze zorgen in gesprek met de aanwonenden en andere belanghebbenden. Ook wordt in zo’n vervolgtraject gesproken over het mogelijk versterken van de recreatieve functie van het gebied.

Inspraakprocedure Geersesweg

Van 6 oktober tot en met 17 november is er zes weken de tijd voor het inbrengen van een formele zienswijze. Na die periode neemt het college een definitief besluit. Als het definitieve besluit inhoudt dat de Geerseseweg de nieuwe locatie wordt, begint het ontwerp: op welke manier past een nieuwe skatebaan goed in de omgeving van de beoogde locatie? Dit gaat de gemeente doen samen met de direct betrokkenen. De skatebaan zelf wordt ontworpen door de skaters. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe skatebaan voorjaar 2022 in gebruik genomen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe ronde initiatieven ‘Samen voor een gezond(er) Middelburg’!

Middelburg - Iedereen met een goed idee om Middelburg en Middelburgers gezonder te maken kan nu budget aanvragen. Het Lokaal Preventie Akkoord heeft 30.000...

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...