Gemeente Hulst biedt meer plaats voor woonwagens

De gemeente Hulst zorgt de komende jaren voor extra standplaatsen voor woonwagens. Dat besliste het gemeentebestuur. Dit besluit sluit aan bij Europese en landelijke regelgeving. Die regels zeggen dat woonwagenbewoners hun manier van leven – met hun eigen culturele identiteit – moeten kunnen behouden. In de gemeente Hulst is momenteel een (kleine) wachtlijst voor woonwagenplaatsen.

Wachtlijst in Hulst terugbrengen

De gemeente Hulst gaat de komende jaren zorgen dat de wachtlijst wordt teruggebracht. Om te zorgen dat er ruimte genoeg is voor woonwagens, is een plan gemaakt. Dat bestaat uit drie stappen. Deze stappen worden stap voor stap onderzocht en verder uitgewerkt.

1.Uitbreiding woonwagencentrum Clinge

Ten zuiden van het woonwagencentrum aan de Woestijnestraat in Clinge is nog ruimte. Daar kunnen (maximaal) acht extra plaatsen worden gemaakt. Als er interesse is voor deze plaatsen, moet – voor de plaatsen kunnen worden gerealiseerd – eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Dan wordt onder andere onderzoek gedaan naar of sprake kan zijn van een goed woon- en leefklimaat. Ook de eventuele effecten van de nabij gelegen bedrijven krijgt daarbij aandacht.

2.Woonwagencentrum De Rape in Hulst blijft

Het woonwagencentrum De Rape, nabij de Liniedijk in Hulst, blijft bestaan. Op dit moment zijn daar zes standplaatsen. Die blijven in stand, tenzij sprake is van verhuizen of overlijden. In dat geval wordt de standplaats niet opnieuw ingevuld. Het op korte termijn opheffen van De Rape is niet wenselijk, omdat hierdoor woonwagenplaatsen zouden verdwijnen. Dit terwijl er juist behoefte is aan meer woonwagenstandplaatsen.

3.Woonwagenlocatie in uitbreiding Groote Kreek

Momenteel wordt onderzocht of het wenselijk is om de woonwijk Groote Kreek uit te breiden. Bij het onderzoek en eventuele planvorming wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om een tweede (kleinschalig) woonwagencentrum te integreren in de wijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Japanse kruiskwal op meer plekken aangetroffen in het Veerse Meer

Bij de laatste meetronde op 8 juni 2021 zijn op meer plekken in het Veerse Meer kruiskwallen aangetroffen. Bij de Paardenkreek bij Kortgene zijn...

Gemeente Tholen zoekt contact met rechthebbenden van graven begraafplaats Poortvliet

Tholen - De gemeente Tholen wil graag dat de administratie van begraafplaatsen actueel is. Daarom zoekt de gemeente contact met rechthebbenden om de benodigde...

Groen licht voor afronding plan nieuwe bierkaai

Hulst - De gemeenteraad van Hulst zette op 10 juni 2021 het licht op groen voor de afronding van het plan De Nieuwe Bierkaai....

Proeftuin van Pallandtpolder officieel van start

Agrarisch ondernemers Huibert Groeneveld, Remco Wesdorp en Martijn Groenendijk werken sinds begin dit jaar aan de realisatie van een proeftuin in de Van Pallandtpolder...

Milieueffectrapportage Waterpark Veerse Meer aangevuld door gemeente Middelburg

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is door de gemeente Middelburg gevraagd te adviseren over de volledigheid van de MER Waterpark Veerse Meer. De...

Waterschapsdemocratie gepeild door Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen staat middenin de democratie en samenleving. Grote maatschappelijk opgaven als klimaatadapatie, energietransitie en droogte vragen een omgevingsgerichte aanpak, waarbij nauwe samenwerking met...

E-waste Race scholieren Tholen in strijd tegen elektronisch afval

Op Tholen wordt aan de E-waste Race door tien Zeeuwse basisscholen uit de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Noord-Beveland en Tholen doen vanaf deze week tot...

Nationale Balkon Beweegdag in gemeente Tholen

Tholen - Vrijdag 4 juni 2021 is het de tweede editie van Nationale Balkon Beweegdag van het Nationaal Ouderenfonds en partners. Binnen de richtlijnen...