Informatieavond over dijkversterking in Hansweert

Hansweert – Waterschap Scheldestromen organiseert op donderdag 8 februari a.s. een informatieavond voor de inwoners van de kern Hansweert over het dijkversterkingsproject dat daar zal worden uitgevoerd en nu wordt voorbereid.

Aanleiding dijkversterking

Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom in het Dorpshuis Kaj Munk (Schoolstraat 5, Hansweert).Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de aanleiding van de dijkversterking en op het proces waarlangs de voorbereiding van het project verloopt. Het programma van de informatieavond is als volgt:

  • 19.00 uur:     Inloop
  • 19.30 uur:     Welkom door portefeuillehouder Waterkeringen, dhr. De Smet
  • 19.35 uur:     Aanleiding en noodzaak dijkversterking Hansweert, Robbert-Jan Lenselink
  • 19.50 uur:     Toelichting op de bouwstenen, Robbert de Koning
  • 20.10 uur:     Schets van het proces, Alex de Smet
  • 20.25 uur:     Pauze, toevoegen van ideeën en wensen op de projectkaart
  • 21.00 uur:     Mogelijkheid tot het stellen van vragen (plenair)
  • 21.30 uur:     Nawoord en sluiting

Dijkvak Hansweert

De dijk bij Hansweert werd als onvoldoende sterk beoordeeld. Dit vanwege de nieuwe veiligheidsnormering die sinds 1 januari 2017 van kracht is geworden. De te versterken lengte bedraagt bijna 5,2 kilometer. Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde, tussen de monding van de sluizen bij Hansweert tot aan de Willem Annapolder.

Voldoen aan veiligheidsnormen

Uiterlijk in 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project en inventariseert de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking. Het project wordt uitgevoerd door de Projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat Zee & Delta en waterschap Scheldestromen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma financiert het project en is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Hierin wordt landelijk tot 2028 ruim 1100 kilometer aan primaire dijken binnen meer dan 300 projecten aangepast aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hiermee is Nederland vanaf 2050 weer beter beschermd tegen overstromingen en de klimaatverandering. Dit gebeurt samen met alle waterschappen en Rijkswaterstaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...