Zeeuws-Vlaamse klimaatenquête: de resultaten

Afgelopen juni hebben de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in samenwerking met Onderzoekdoen.nl een enquête uitgezet onder alle Zeeuws-Vlaamse inwoners over het klimaat en klimaatveranderingen. De enquête bestond uit vier thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Ruim 1.300 inwoners hebben deze enquête ingevuld, waarvan ruim 1.100 inwoners alle vragen beantwoordden. De belangrijkste Zeeuws-Vlaamse resultaten worden hieronder toegelicht.

Wateroverlast

Zware buien of langdurig natte periodes kunnen wateroverlast veroorzaken. Van de respondenten ervaart 32% deze overlast in de eigen woonplaats. Hiervan geeft de helft aan dat het (onder andere) om problemen op het eigen perceel gaat. Bijna driekwart van de respondenten heeft één of meerdere maatregelen genomen om wateroverlast op het eigen perceel te voorkomen.

Een voorbeeld is het groener maken van de tuin. Van de respondenten met een tuin, geeft 46% aan dat hun tuin al volledig groen is. Ruim de helft van de respondenten vraagt aan de gemeenten om, onder andere, de grootste knelpunten in beeld te blijven brengen. Ook vinden ze het belangrijk dat riolering- en watersystemen zodanig worden ingericht dat de gevolgen van wateroverlast in de openbare ruimte worden beperkt.

Droogte

Lange droge periodes kunnen oogstschade of verdroogde planten in de tuin veroorzaken. 63% van de respondenten ervaart één of meerdere problemen binnen de eigen woonplaats door aanhoudende droogte. Bijna twee derde hiervan ervaart deze problemen (onder andere) op het eigen perceel. Een veelvoorkomend voorbeeld is het verdorren en/of afsterven van groen. Zo’n 73% van de respondenten heeft maatregelen genomen om droogteproblemen op het eigen perceel te voorkomen. Ook vindt 78% het belangrijk dat gemeenten, onder andere, ruimte reserveren voor het opvangen en vasthouden van regenwater voor droge periodes.

Hitte

Extreme warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken of onze manier van leven veranderen.

Van de respondenten ervaart 54% in de eigen woonplaats problemen door hitte. Zo’n 97% van de respondenten heeft maatregelen genomen om problemen door hitte op het eigen perceel te verminderen of te voorkomen. En 52% geeft aan dat ze hun huis al hebben aangepast om hitte zoveel mogelijk buiten te houden. Zo’n 61% vindt dat de overheid (onder andere) meer groen en extra schaduw in de openbare ruimte moet creëren om de gevolgen van hitte te beperken.

Overstromingen

Van de respondenten geeft slechts 7% aan voorbereid te zijn op een eventuele overstroming. Daarnaast is 74% tevreden over hoe de overheid hen beschermt tegen eventuele overstromingen.

Vervolg enquête

De volledige resultaten zijn terug te vinden via de websites van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. In dit rapport zijn ook de resultaten per afzonderlijke gemeente te vinden. We gebruiken deze uitkomsten om een vervolgstrategie te bepalen hoe om te gaan met het klimaat en de klimaatveranderingen. Voor meer informatie over de klimaatenquête kan contact opgenomen worden met de eigen gemeente

Nieuws uit deze regio

37 Oude populieren in park Hulst maken plaats voor nieuwe bomen

Hulst - De hoge populieren in het park in Hulst worden gekapt. Ze maken plaats voor nieuwe, jonge bomen. De werken gebeuren begin maart...

Regeling Reductie Energie al voor 7.000 Zeeuwen een uitkomst

Zeeland - De Regeling Reductie Energie (RRE) is verlengd tot 31 december 2021. Dit geeft nog meer Zeeuwse woningeigenaren de kans om een voucher...

De Four Freedoms Award ontvangen door Bijzondere vrijheidsstrijders

Zeeland - Op woensdag 31 maart 2021 vindt de uitreiking van de uitgestelde Four Freedoms Awards 2020 plaats aan de Filipijnse journalist Maria Ressa,...

Onderzoek: Ichelle zoektocht naar delen stoffelijk overschot vervolgd

Sluis - In het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad wordt donderdag in de buurt van de Kanaalweg door specialisten van de politie opnieuw gezocht...

Politie vindt stoffelijk overschot Ichelle in kanaal

Sluis - In een kanaal bij de Kanaalweg in Sluis heeft de politie vandaag het stoffelijk overschot van de vermiste Ichelle van de Velde...

Rioolwerken in Zeedorp zijn hervat

Hulst - Op Zeedorp moet een deel van de riolering worden vervangen. Het gaat om een gedeelte van de riolering gelegen ter hoogte van...

Sluiting woning Baarsjesstraat

Middelburg - Op last van de burgemeester van de gemeente Middelburg is vandaag om 10.00 uur een woning aan de Baarsjesstraat in Middelburg gesloten...

Schilderijen stadshuis Hulst verhuizen naar museum

Hulst - De schilderijen “Gezicht op Hulst” en “Mozes en de Wetstafelen” verhuizen naar het nieuwe museum in ’s-Landshuis in Hulst. Dat heeft het...