OVR Renesse en gemeente besluiten tot nieuwe procedure voor BIZ

Renesse – In 2017 is door de Projectgroep BIZ Groot-Renesse veel werk verzet om per 1 januari 2018 tot een Bedrijven Investerings Zone voor Groot-Renesse te komen. Afgelopen december strandde dit streven echter in het zicht van de haven, toen de draakvlakmeting een negatieve uitslag liet zien. Inmiddels is echter geconcludeerd dat er voldoende gegronde redenen zijn om – nog voor de zomer – een nieuwe draagvlakmeting te houden.

 Projectgroep en gemeente hebben direct al in december de evaluatie gedaan van het hele proces en met name van de stemmingsprocedure. Niet het enkele feit dat naast een ruime positieve 1e en 3e toets alleen de 2e toets (66,6% van de stemmers moet voor zijn) met slechts 1 stem (0,6%) niet werd gehaald, maar de combinatie met andere factoren heeft aanleiding gegeven tot deze stap.

De in december gehouden draagvlakmeting is aansluitend gelijk door de projectgroep en de gemeente Schouwen-Duiveland geëvalueerd. De algehele conclusie is dat de stemprocedure conform het reglement is verlopen, maar dat er toch omstandigheden zijn die een nieuwe stemprocedure rechtvaardigen. Dat is ook de opvatting van het college van B&W, die vandaag een positief besluit over deze nieuwe aanvraag heeft genomen.

Uiteraard is zorgvuldig gekeken naar de wettelijke mogelijkheden voor een nieuwe procedure. In nauw overleg met de gemeente en de projectleider is vastgesteld dat deze mogelijkheid er ook is, met de realisatie van de BIZ per 1 januari 2019 als insteek.

Alle stukken betreffende de BIZ Groot-Renesse worden de komende periode opnieuw via de gemeenteraad in procedure gebracht. Het activiteitenplan, de tarieven etc. zullen allemaal ongewijzigd blijven. Ook organiseert de projectgroep een nieuwe bijeenkomst voor de ondernemers in de BIZ-zone. De datum van deze bijeenkomst is nog niet bekend. De planning is dat de nieuwe stemming in juni plaatsvindt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Controle recreatiepark Marina Beach op woonsituaties en veiligheid

Terneuzen - De gemeente Terneuzen bezocht gisterenavond opnieuw recreatiepark Marina Beach in Hoek, samen met de politie en Veiligheidsregio Zeeland. Op deze manier worden...

Middelburg ruimte voor nieuwe sportieve samenwerkingen

Middelburg - Na een succesvol jaar met mooie samenwerkingen en fijne beweegmomenten is er weer nieuw budget beschikbaar vanuit het lokaal Sportakkoord. Er is...

Petra van Wingerden tijdelijk waarnemend burgemeester in Reimerswaal

Reimerswaal - Petra van Wingerden-Boers (1954) is door de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, ...

Nieuwe ronde initiatieven ‘Samen voor een gezond(er) Middelburg’!

Middelburg - Iedereen met een goed idee om Middelburg en Middelburgers gezonder te maken kan nu budget aanvragen. Het Lokaal Preventie Akkoord heeft 30.000...

College wijst Geersesweg aan als nieuwe locatie skatebaan

Middelburg - Het college heeft een ontwerpbesluit genomen waarin de locatie Geersesweg, direct naast het mountainbikeparcours en tussen het snipper-voetpad en tegen het talud van...

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...