Restauratie grafmonumenten gemeente Hulst

Hulst – De begraafplaats aan de Zoutestraat/Glacisweg te Hulst is een bijzondere plek, onder andere vanwege de bijzondere historische graven die er liggen. Om de begraafplaats te behouden voor de toekomst is geld nodig voor de restauratie en onderhoud van de grafmonumenten. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit beschikbaar te stellen.

De begraafplaats aan Zoutestraat/Glacisweg te Hulst is in 1870 in gebruik genomen. Er vonden begrafenissen plaats totdat in 1985 de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg werd geopend. Wel gebeuren aan de Glacisweg zo nu en dan nog bijzettingen in bestaande graven.

In 2016 werd een werkgroep samengesteld met als doel een rapport te maken over het herstel van de historische en cultuurtechnische waarden van de begraafplaats. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Hulst; Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten.

In haar rapport geeft de werkgroep aan hoe de begraafplaats in de toekomst kan worden
onderhouden. Ook zijn doelstellingen geformuleerd. Het doel is de begraafplaats voor langere tijd in stand te houden en de locatie een plaats te geven in deze tijd. Bekeken zal worden hoe de begraafplaats – door (nieuwe) activiteiten – een nieuwe functie kan krijgen. Daarbij wordt gedacht aan kennisoverdracht door bijvoorbeeld rondleidingen, exposities, etc. Daarnaast wordt er naar gestreefd de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van de begraafplaats te conserveren. Hiervoor moeten maatregelen worden genomen om verval tegen te gaan.

In het rapport wordt ook voorgesteld om de originele ingang van de begraafplaats aan de
Zoutestraat in ere te herstellen. Bij de recente reconstructie van de Zoutestraat is deze ingang al voorzien van de benodigde parkeerplaatsen. Daardoor kan deze ingang ook als zodanig in gebruik worden genomen. De ingang aan de Glacisweg kan worden afgesloten voor auto’s en alleen nog worden gebruikt als dienstingang voor de uitvoerende onderhoudsdiensten.

Restauratie & onderhoud

Er is een beheersplan gemaakt. Daarin staat hoe het groen, de gebouwen en de gebouwde
elementen op de begraafplaats kunnen worden opgeknapt en in goede staat worden gehouden. Het plan dient als leidraad voor het in goede staat houden van de begraafplaats.
Een aantal monumentale graven, die behoren tot het Rijksmonument, worden opgeknapt. Niet alle monumentale graven zullen hier voor in aanmerking komen. Er moeten keuzes worden gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Dokter Stumphiuspark symbolisch onthuld

Vlissingen - Donderdag 29 juli 2021 onthulde mevrouw Stumphius samen met burgemeester Van den Tillaar symbolisch het naambordje voor het nieuwe stadspark in het...

Gemeente Sluis heeft schoonste stranden van Nederland én Zeeland

Sluis - Donderdag 29 juli 2021 is de gemeente Sluis tijdens de landelijke strandverkiezingen uitgeroepen tot schoonste strandgemeente van Nederland en Zeeland. De landelijke...

Huurwoning Plevierstraat Zierikzee gesloten

Zierikzee - Gisteren, vrijdag 30 juli 2021, is op last van burgemeester Van der Hoek een huurwoning in Zierikzee gesloten. De huurwoning aan de...

Zeeuws Deltaplan biedt perspectief voor zoetwatersituatie

Zeeland - Het Zeeuws deltaplan zoet water. In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Langdurige droogte en extreme neerslag wisselen...

Giro 777 ontvangt van Kapelle donatie van één euro per inwoner

Kapelle - De gemeente Kapelle gaat één euro per inwoner overmaken aan giro 777 voor de gedupeerden van de overstromingsramp in Limburg. Zo willen...

Team Vroeg Eropaf van start op Schouwen-Duiveland

Vanaf augustus 2021 gaat op Schouwen-Duiveland het team Vroeg Eropaf van start. Met Vroeg Eropaf wil de gemeente inwoners met (beginnende) financiële problemen snel...

Kapelle stelt 2 regenboogambassadeurs aan

Kapelle - De gemeente Kapelle heeft twee regenboogambassadeurs aangesteld. De ambassadeurs zetten zich op vrijwillige basis in om de gemeente Kapelle LHBTI-vriendelijker te maken. Plan...

Zeeuwse primeur: online rijbewijs verlengen mogelijk in Reimerswaal

Reimerswaal - Inwoners van Reimerswaal kunnen, als eerste Zeeuwse gemeente, vanaf 1 augustus hun rijbewijs online verlengen. Na de aanvraag via de website van...