Restauratie grafmonumenten gemeente Hulst

Hulst – De begraafplaats aan de Zoutestraat/Glacisweg te Hulst is een bijzondere plek, onder andere vanwege de bijzondere historische graven die er liggen. Om de begraafplaats te behouden voor de toekomst is geld nodig voor de restauratie en onderhoud van de grafmonumenten. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit beschikbaar te stellen.

De begraafplaats aan Zoutestraat/Glacisweg te Hulst is in 1870 in gebruik genomen. Er vonden begrafenissen plaats totdat in 1985 de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg werd geopend. Wel gebeuren aan de Glacisweg zo nu en dan nog bijzettingen in bestaande graven.

In 2016 werd een werkgroep samengesteld met als doel een rapport te maken over het herstel van de historische en cultuurtechnische waarden van de begraafplaats. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Hulst; Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten.

In haar rapport geeft de werkgroep aan hoe de begraafplaats in de toekomst kan worden
onderhouden. Ook zijn doelstellingen geformuleerd. Het doel is de begraafplaats voor langere tijd in stand te houden en de locatie een plaats te geven in deze tijd. Bekeken zal worden hoe de begraafplaats – door (nieuwe) activiteiten – een nieuwe functie kan krijgen. Daarbij wordt gedacht aan kennisoverdracht door bijvoorbeeld rondleidingen, exposities, etc. Daarnaast wordt er naar gestreefd de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van de begraafplaats te conserveren. Hiervoor moeten maatregelen worden genomen om verval tegen te gaan.

In het rapport wordt ook voorgesteld om de originele ingang van de begraafplaats aan de
Zoutestraat in ere te herstellen. Bij de recente reconstructie van de Zoutestraat is deze ingang al voorzien van de benodigde parkeerplaatsen. Daardoor kan deze ingang ook als zodanig in gebruik worden genomen. De ingang aan de Glacisweg kan worden afgesloten voor auto’s en alleen nog worden gebruikt als dienstingang voor de uitvoerende onderhoudsdiensten.

Restauratie & onderhoud

Er is een beheersplan gemaakt. Daarin staat hoe het groen, de gebouwen en de gebouwde
elementen op de begraafplaats kunnen worden opgeknapt en in goede staat worden gehouden. Het plan dient als leidraad voor het in goede staat houden van de begraafplaats.
Een aantal monumentale graven, die behoren tot het Rijksmonument, worden opgeknapt. Niet alle monumentale graven zullen hier voor in aanmerking komen. Er moeten keuzes worden gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Tholen houdt passende 4 mei herdenking 2021

Tholen - In verband met het coronavirus staat gemeente Tholen dit jaar op een passende maar waardige en verantwoorde manier stil bij de 4...

Arrestatie na mishandeling agenten

Zuidzande - De politie arresteerde zaterdag 17 april 2021 rond 19u30 in de Dorpsstraat een 25-jarige man zonder verblijfplaats omdat hij agenten mishandelde. De politie...

Sportlaan in Hulst verkeersveiliger gemaakt

Hulst - Tussen Den Dullaert en Basisschool De Wereldboom ligt in de Sportlaan in Hulst een parkeerterrein. Dit terrein heeft twee in/uitritten. Deze worden...

Sint-Maartensdijk krijgt nieuw, groen hart

Tholen - Stadlander, gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers zijn het eens geworden over een nieuw, groen hart voor Sint-Maartensdijk, in de wijk Smerdiek-West....

Vier gewonden na eenzijdig ongeval

Poortvliet - Bij een eenzijdig ongeval aan de Bartelmeetweg zijn vrijdagavond 9 april vier inzittenden van een personenauto gewond geraakt. De bestuurder, een 20-jarige...

Hoofdplaatseweg bij Biervliet ingericht als 30km-zone

Terneuzen - Waterschap Scheldestromen gaat dit jaar het deel van de Hoofdplaatseweg tussen Driewegen en Biervliet, dat binnen de bebouwde kom ligt, herinrichten zodat...

Waterschap Scheldestromen is vernielingen zat

Middelburg - De afgelopen maanden heeft waterschap Scheldestromen meerdere keren vernielingen en branden ontdekt aan steigers en andere recreatievoorzieningen in en om het Veerse...

Werk aan Tivoliweg in Hulst gaat laatste fase in

Hulst - Een kleine zeven maand geleden gingen de werkzaamheden op de Tivoliweg in Hulst van start. Het riool in de straat is ondertussen...