Subsidie voor BoekStart en Bibliotheek op school voor Bibliotheek Oosterschelde

Bibliotheek Oosterschelde krijgt van de gemeente Schouwen-Duiveland € 60.858 extra voor de uitbreiding van de aanpak BoekStart-Bibliotheek op school. Hierdoor kunnen alle basisscholen en kinderopvanglocaties tot 2023 voor € 15,- per leerling per jaar meedoen en inzetten op meer leesplezier.

Boekstart Bibliotheek

De aanpak BoekStart-Bibliotheek op school richt zich op leesbevordering en mediawijsheid en is opgezet om bij te dragen aan betere lees- en digivaardigheden van kinderen tot 13 jaar. Onder het motto ‘Meer kinderen beter in taal’ draagt BoekStart-Bibliotheek op school bij aan het verbeteren van lees- en taalvaardigheden en informatie- en mediavaardigheden en het vergroten van de leesmotivatie.

Kinderopvang en basisscholen

Hiervoor wordt bij de kinderopvang en de basisscholen een voorleesconsulent en een leesconsulent van de Bibliotheek ingezet om leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang te ondersteunen bij verschillende onderwerpen rondom lezen en media. Denk bijvoorbeeld aan gericht advies voor kinderen met een leesprobleem, tips voor een goede schoolcollectie of hulp bij ouderbetrokkenheid en het voorlezen thuis. Er is extra aandacht voor kinderen met een taalachterstand.

Deelnemers

Op dit moment doen 14 basisscholen en kinderopvanglocaties al mee aan BoekStart-Bibliotheek op school. Daarvoor betalen zij een eigen bijdrage van € 22,50 per leerling per jaar. De extra subsidie maakt het mogelijk om deze eigen bijdrage vanaf 1 september te verlagen tot € 15,- per leerling per jaar. Uit een inventarisatie van de Bibliotheek blijkt dat dankzij deze extra subsidie nu 20 van de 21 basisscholen en kinderopvanglocaties aan BoekStart-Bibliotheek op school willen meedoen. Wethouder Paula Schot: “Het is mooi om te zien dat door deze subsidie zoveel scholen op Schouwen-Duiveland meedoen.

Lees- en taalontwikkeling

Een goede lees- en taalontwikkeling is ontzettend belangrijk voor elk kind. Hoe meer kinderen er meedoen, hoe meer er kunnen profiteren van de positieve effecten van BoekStart-Bibliotheek op school.” De subsidie wordt betaald uit een restantbudget van het Onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente. Samen met het basisonderwijs, de kinderopvangorganisaties, GGD en Bibliotheek Oosterschelde is een plan gemaakt om dit restant zo goed mogelijk te besteden. De oplossing is onder andere gevonden in een verlaging van de eigen bijdrage per leerling voor deelname aan BoekStart-Bibliotheek op school.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...