Team Vroeg Eropaf van start op Schouwen-Duiveland

Vanaf augustus 2021 gaat op Schouwen-Duiveland het team Vroeg Eropaf van start. Met Vroeg Eropaf wil de gemeente inwoners met (beginnende) financiële problemen snel in beeld krijgen en helpen. Afspraken hierover zijn gemaakt in het convenant Vroegsignalering. Op maandag 2 augustus zetten Marco van der Wel, directeur-bestuurder van woningcorporatie Zeeuwland, en Paula Schot, wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland, hun handtekening onder het convenant.

1 op 6 huishoudens moeite met rekeningen betalen

Wethouder Paula Schot: “In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. De ervaring leert dat inwoners met financiële problemen pas op een laat moment aan de bel trekken. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen. Er kunnen dan al grote schulden zijn opgebouwd. Dit willen we zoveel mogelijk voor zijn. Daarom biedt het team Vroeg Eropaf op tijd én proactief ondersteuning aan. Zodat alle inwoners beter en eerder gebruik kunnen maken van de regelingen en voorzieningen die onze gemeente biedt.”

Samenwerking

Team Vroeg Eropaf werkt samen met woningcorporatie Zeeuwland, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is geregeld dat zij zo vroeg mogelijk betalingsachterstanden aan gemeenten doorgeven. In de wet staat ook, dat gemeenten contact zoeken met al deze inwoners om actief hulp aan te bieden. Daarbij is er veel aandacht en respect voor de privacy van de inwoners. De partijen werken met een beveiligde databank en gegevens worden alleen gedeeld na toestemming van de inwoner.

Werkwijze Vroeg Eropaf

Team Vroeg Eropaf neemt contact op als een inwoner een betaalachterstand heeft van tussen de 30 en 100 dagen of 2 of meer rekeningen niet betaald heeft. Een medewerker van het team bespreekt samen met de inwoner de financiële situatie en maakt een plan om de geldzaken weer op orde te krijgen. Mogelijk zijn er subsidies of regelingen waarvan gebruikgemaakt kan worden. Ook als er vervolghulp nodig is, wordt hiervoor gezorgd.

Contact

De hulp van het team Vroeg Eropaf wordt gratis en vrijblijvend aangeboden. Ook als inwoners in eerste instantie geen hulp wensen, kunnen ze op een later moment altijd contact opnemen. Inwoners mogen ook altijd zelf contact opnemen als ze geldzorgen hebben. Team Vroeg Eropaf is te bereiken via telefoonnummer  (0111) 413 257 of vroegeropaf@dezuidhoek.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden...