Tolvrij maken Westerscheldetunnel heeft positief effect voor Zeeland

Zeeland – Uit onderzoek, dat is uitgevoerd door het Rijk, blijkt dat het opheffen van de tol voor de Westerscheldetunnel een positief effect heeft voor Zeeland. Zo is het tolvrij maken van de tunnel onder andere gunstig voor de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie.   

Cruciale verkeersader

De Westerscheldetunnel verbindt de Zeeuws-Vlaamse grensregio met de rest van Nederland. De laatste jaren is deze cruciale verkeersader steeds belangrijker geworden voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland, maar de tolheffing van de Westerscheldetunnel vormt een barrière. De tolheffing duurt zoals nu gepland tot 2033.

Roep om tunnel tolvrij te maken steeds luider

Geluiden om de tolheffing eerder te stoppen worden binnen en buiten Zeeland steeds sterker. Het gevoel dat het onrechtvaardig is dat alleen in Zeeland voor zo’n belangrijke primaire verbinding tol betaald moet worden, neemt toe. Er is geen redelijk alternatief: de kortste omweg bedraagt voor de meeste gebruikers meer dan 100 km (via Antwerpen).

Betalen voor reizen binnen provincie

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Al jaren moeten we in Zeeland betalen om tussen verschillende delen in onze provincie te reizen. Tegelijkertijd is de route van Goes naar Gent sinds de aanleg van de Sluiskiltunnel en de ontwikkeling van North Sea Port alleen maar belangrijker geworden. Uit onderzoek blijkt nu dat investeren in een tolvrije Westerscheldetunnel gunstig is voor het maatschappelijk belang van Zeeland en daar buiten.”

Onderzoek

Naar aanleiding van een Kamermotie heeft het Rijk, in samenspraak met Zeeland, twee onderzoeken laten uitvoeren. Er is onderzoek gedaan naar de sociale en economische effecten van het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel en daarnaast is gekeken naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken.

Sociale en economische effecten

Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat het voor Zeeland gunstig is als de tolheffing zou worden afgeschaft. Zo zijn de maatschappelijke baten anderhalf keer zo hoog als de maatschappelijke kosten. Tolvrij blijkt onder meer een positief effect te hebben voor de arbeidsmarkt, want nu remt de tol vaak nog het werken aan ‘de overkant’. Daarnaast is het voor bedrijven aantrekkelijker om zich elders in de regio te vestigen, uit te breiden en personeel aan te trekken. Ook is het gunstig dat de woningmarkt niet meer door de tunnel ‘begrensd’ wordt. Bovendien maakt een tolvrije tunnel een bezoek aan familie, vrienden of winkels aan de andere kant van het water toegankelijker.

Financiële scenario’s

Naast het onderzoek naar de sociaal economische effecten van het afschaffen van de tolheffing, zijn er verschillende financiële scenario’s voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel onderzocht. Hierbij merken de onderzoekers op dat het Rijk per definitie ruimere mogelijkheden heeft voor de dekking van het financiële tekort dat ontstaat bij het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Ik wil namens Zeeland in aanloop naar de kabinetsformatie stappen maken om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. Het is nodig dat nieuwe Kamerleden en het nieuwe kabinet het belang inzien van de positieve effecten van versnelde tolafschaffing.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe ronde initiatieven ‘Samen voor een gezond(er) Middelburg’!

Middelburg - Iedereen met een goed idee om Middelburg en Middelburgers gezonder te maken kan nu budget aanvragen. Het Lokaal Preventie Akkoord heeft 30.000...

College wijst Geersesweg aan als nieuwe locatie skatebaan

Middelburg - Het college heeft een ontwerpbesluit genomen waarin de locatie Geersesweg, direct naast het mountainbikeparcours en tussen het snipper-voetpad en tegen het talud van...

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...