Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland – Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van B en W over de invordering van een bedrag € 50.000,- aan de opgeëiste dwangsommen.

Beroep ongegrond verklaard door rechtbank

Een recreatiewoning in Bruinisse werd voor langere tijd verhuurd voor permanente bewoning. Omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan, kreeg de eigenaar in mei 2014 een last onder dwangsom opgelegd. Dit met als doel de permanente bewoning van zijn recreatiewoning te beëindigen. In mei 2019 heeft het college de eigenaar opnieuw een last onder dwangsom opgelegd. Aan de last heeft het college een dwangsom van € 10.000,- per week verbonden, met een maximum van € 50.000,-.

Genoodzaakt tot inning € 50.000

In november 2019 zag het college zich genoodzaakt te besluiten om tot invordering van de dwangsom over te gaan. De eigenaar heeft hier in december 2019 bezwaar tegen gemaakt. Nadat het bezwaar ongegrond is verklaard, heeft de eigenaar in april 2020 een beroep ingesteld. De rechtbank heeft dit beroep in de uitspraak van 1 september 2021 ongegrond verklaard.

Reactie burgemeester Jack van der Hoek

“Het permanent bewonen van een recreatiewoning is simpelweg niet toegestaan. Daar zijn ze niet voor gebouwd. Ook mogen eigenaren hun recreatiewoningen niet voor permanente bewoning verhuren. Dat is niet alleen in strijd met de bestemmingsplannen, er kan ook sprake zijn van een strafbaar economisch delict. Het is belangrijk dat deze regels voor iedereen – zowel eigenaren als huurders – duidelijk zijn en dat iedereen zich daaraan houdt. Het is goed te constateren dat de rechtbank onze aanpak onderschrijft”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden...

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Schouwen-Duiveland - De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en...