Waterschap: “GenX op zuivering en in oppervlaktewater Terneuzen”

Middelburg – Waterschap Scheldestromen bevestigt dat concentraties GenX zijn gemeten op de zuivering Terneuzen en in het oppervlaktewater ten westen van Terneuzen. Eerder werd bekend dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland/Milieudienst Rijnmond (DCMR) GenX had gemeten in het afvalwater van Indaver Industrial Waste Services in Hoek. Door een breuk in de gemeentelijke persleiding dat het afvalwater van Indaver naar de rioolwaterzuivering vervoert, is GenX ook in het oppervlaktewater ten westen van Terneuzen terechtgekomen.

Om de gemeten concentraties te duiden, heeft het waterschap de resultaten van de metingen laten analyseren door de Universiteit van Amsterdam en voorgelegd aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op basis van het advies van het RIVM geeft het waterschap aan dat maatregelen in het oppervlaktewater niet nodig zijn. RUD Zeeland/DCMR is bevoegd gezag en werkt via een handhavingsstrategie aan het terugdringen van GenX in het afvalwater van Indaver.

Gebruik oppervlaktewater

Het waterschap neemt de zogenoemde (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) zeer serieus en heeft in samenwerking met het RIVM onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het risico op de waargenomen locaties voor mens, dier en milieu laag is. Direct contact met het oppervlaktewater is door het RIVM onderbouwd veilig verklaard. Uit voorzorg wordt veedrenking en het onttrekken van water voor beregening ontraden.

 Oppervlaktewater

Het waterschap heeft de afgelopen weken meerdere metingen uitgevoerd in het watersysteem ten westen van Terneuzen. Doordat de gemeente Terneuzen direct na de lekkage in de persleiding het hieruit weggelekte water heeft afgevoerd met vrachtwagens, is slechts een beperkte hoeveelheid GenX in het oppervlaktewater terechtgekomen. Vanaf de locatie waar de lekkage eind maart heeft plaatsgevonden tot aan gemaal Braakman, neemt de concentratie GenX af. Door verdunning (neerslag) en afvoer van water, nemen de concentraties ook over het gehele traject af. Het waterschap blijft het water op deze locaties nauwgezet controleren.

Afvalwater

Via de persleiding wordt afvalwater van onder andere Indaver Industrial Waste Services naar de rioolwaterzuivering in Terneuzen vervoerd. De RUD Zeeland/DCMR is bevoegd voor toezicht en handhaving op Indaver. Kunstmatige stoffen als GenX worden door de biologische zuiveringstechnieken op Nederlandse zuiveringen, niet of nauwelijks uit het afvalwater gehaald. Hierdoor komt GenX ook voor in het gezuiverde water dat via de Westelijke Rijkswaterleiding terug het watersysteem in gaat.

Duiding en verder onderzoek

Ondanks dat er sprake is van geringe concentraties GenX, wilde het waterschap duiding en advies van experts om een juiste beslissing te kunnen nemen voor de directe omgeving waar GenX in het oppervlaktewater is gemeten en vanzelfsprekend voor zijn medewerkers die op de zuivering werken. Landelijk is onder regie van Inspectie voor Leefomgeving en Transport onderzoek verricht naar de afvalwaterketen van GenX.

Wat is het?

GenX is eigenlijk geen stof, maar een technologie waarbij twee fluorhoudende stoffen worden gebruikt om coatings te maken. Deze coatings worden onder andere gebruikt om pannen te voorzien van een anti-aanbaklaag. Volgens het RIVM is GenX een potentieel zeer zorgwekkende stof voor mensen en dier, zij het alleen bij langdurige inname in heel hoge doseringen.

Aanleiding

Waterschap Scheldestromen stelde een onderzoek in naar de aanwezigheid van GenX in het afvalwater op de rioolwaterzuivering in Terneuzen en het nabij gelegen oppervlaktewater. Aanleiding van dit onderzoek zijn metingen van de RUD Zeeland/DCMR. Uit deze metingen kwam naar voren dat er GenX in het afvalwater van Indaver Industrial Waste Services voorkomt. Het afvalwater van dit bedrijf wordt via een persleiding uit Hoek vervoerd naar de rioolwaterzuivering Terneuzen. Door een lekkage in de betreffende persleiding van de gemeente Terneuzen is GenX in het oppervlaktewater terechtgekomen.

Kijk op www.scheldestromen.nl/genx voor een kaart van de onderzochte locaties en meer informatie over o.a. de richtlijn van de concentratie GenX.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe ronde initiatieven ‘Samen voor een gezond(er) Middelburg’!

Middelburg - Iedereen met een goed idee om Middelburg en Middelburgers gezonder te maken kan nu budget aanvragen. Het Lokaal Preventie Akkoord heeft 30.000...

College wijst Geersesweg aan als nieuwe locatie skatebaan

Middelburg - Het college heeft een ontwerpbesluit genomen waarin de locatie Geersesweg, direct naast het mountainbikeparcours en tussen het snipper-voetpad en tegen het talud van...

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...