Waterschap investeert 29,4 mln in Zeeuws waterbeheer

Zeeland – In 2019 investeert waterschap Scheldestromen flink in het waterbeheer en de veiligheid tegen overstromingen in Zeeland. Het geplande investeringsvolume bedraagt ruim 29 miljoen euro. De lastendrukstijging is 2,5%.

Waterschap tevreden

Portefeuillehouder Denis Steijaert van het waterschap is tevreden: “Ons investeringsniveau blijft op peil, terwijl deze lastendrukontwikkeling conform onze doelstelling uit het bestuursprogramma is. Dit doet recht aan ons adagium ‘Zeeuws en betaalbaar’.”

Investeringen en lastendruk

In de begroting zijn de gevolgen van de nieuwe cao voor de waterschappen verwerkt. Deze werd afgelopen zomer afgesloten. Steijaert: “Het waterschap heeft scherp aan de wind gezeild. We zijn er in geslaagd om de ontwikkeling van de lastendruk voor huurders en huiseigenaren in 2019 gelijke tred met elkaar te laten houden.”

Meerdere investeringen

In 2019 voert het waterschap tal van investeringen uit. In het oog springt de realisatie van een nieuw gemaal bij Paal in de buurt van de Kruispolder (gemeente Hulst). Dit omdat het watersysteem in het gebied Campen niet optimaal functioneert. Voor uitbreiding van de gemaalcapaciteit en de maatregelen is een bedrag van 9,7 miljoen euro begroot. De beschikbaarheid van voldoende zoet water blijft ook de komende jaren een speerpunt van het waterschap. Dit geldt ook voor de dijkversterking in Hansweert en de veiligheid tegen overstromingen in het algemeen. Voor de dijkversterking in Hansweert zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang.

Onderhoud wegen

Het budget voor de wegentaak wordt structureel verhoogd met 1 miljoen euro. Dit bedrag is bestemd voor wegreconstructies om te zorgen voor het gewenste kwaliteitsniveau van het wegennet. Ook legt het waterschap een vrij liggend fietspad aan bij Vlake. In de afvalwaterketen wordt het hydraulisch systeem van de rwzi Retranchement gemoderniseerd (voor € 3.000.000,–) en er worden diverse gemalen vernieuwd.

Ruim aandacht voor ICT

Om de bedrijfsvoering te optimaliseren investeert het waterschap € 750.000,– in ICT-aanpassingen. Dit betreft het vervangen van verouderde notebook, beeldschermen en het moderniseren van werkplekken.

Bestuurlijke doelstellingen

Dit is de laatste begroting die dit dagelijks bestuur presenteert. Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Er treedt dan een nieuwe algemene vergadering aan, waaruit vervolgens een nieuw dagelijks bestuur wordt samengesteld. Steijaert blikt terug: “De afgelopen jaren is veel van wat we beloofd hebben waargemaakt. Dit is gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.

Lastendruk

Een financieel robuust waterschap en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk. Tegelijkertijd hebben we maatregelen genomen die ons beter in staat stellen om de uitdagingen die de klimaatverandering met zich mee brengt aan te kunnen. Denk hierbij aan hevigere en intensere neerslag en langdurige periodes van droogte. Ook de komende jaren moeten we hier veel in investeren. Daarnaast moeten we waken voor een solide financiële positie van het waterschap.”

De begroting wordt op 15 november a.s. behandeld in de algemene vergadering van het waterschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Reactie burgemeester op bioscoopincident

Hulst - Hetbioscoopincident in het voormalige bioscoopgebouw in Hulst heeft Burgemeester Jan-Frans Mulder onaangenaam verrast. Hij is geschrokken van het feit dat mensen in...

Pilot Wij(k)samen nu ook in Poortambacht van start

Goes - Op 10 december 2020 startte op twee locaties in de Oosterschelderegio - in Goes-Oost en Wolphaartsdijk - de pilot Wij(k)samen. Vanaf vandaag...

Online dialoogtafels over de toekomst van Middelburg!

Middelburg - Schuift u ook aan bij de online dialoogtafels over de toekomst van de gemeente Middelburg? Aanmelden kan nu via de website van...

Werken Tivoliweg volgende fase in

Hulst - Op woensdag 13 januari 2021 gaan de werken op de Tivoliweg in Hulst de volgende fase in.Half september 2020 zijn de werkzaamheden...

Middelburg: praat mee over de toekomst van de stad

Wat voor keuzes moet Middelburg nu maken om in 2050 een mooie gemeente te zijn waar het goed toeven is? Begin volgend jaar staan...

Tractoren per 1 januari 40 kilometer per uur

Zeeland - Op 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid voor tractoren verhoogd van 25 kilometer per uur naar 40 kilometer per uur. Ook geldt...

Zeeuws-Vlaamse klimaatenquête: de resultaten

Afgelopen juni hebben de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in samenwerking met Onderzoekdoen.nl een enquête uitgezet onder alle Zeeuws-Vlaamse inwoners over het klimaat en...

Provincie Zeeland stelt geld beschikbaar voor busvervoer

Vanwege het coronavirus is het gebruik van openbaar vervoer in Zeeland gedaald met ruim 40% ten opzichte van 2019. Om die reden lopen vervoersbedrijven...