Waterschap maait zorgvuldig langs wegen

Het is een wettelijke verantwoordelijkheid van waterschap Scheldestromen om te zorgen voor verkeersveilige waterschapswegen. Bij veilige wegen horen voldoende uitwijkmogelijkheden en goed overzicht. Om die wegen veilig te houden is het noodzakelijk om de bermen te maaien. De eerste maaironde langs de bijna 4.000 kilometer waterschapswegen start deze week. Het waterschap weegt zorgvuldig af waar er gemaaid kan worden.

Verkeersveiligheid

Vanwege de verkeersveiligheid vindt deze maaironde plaats tijdens het broedseizoen. Maaien tijdens het broedseizoen is alleen toegestaan als er zwaarwegende, maatschappelijke belangen zijn. Om verkeersdeelnemers een zo veilig mogelijke omgeving te bieden, is het van belang om vroeg in het seizoen te starten met de werkzaamheden.

Maaiwijze 

In het voorjaar maait het waterschap de bermen tot een breedte van twee meter om uitwijkmogelijkheden te behouden en fietsongevallen te voorkomen. Binnen deze strook nestelen vrijwel geen vogels, omdat deze strook door verstoring van het verkeer minder geschikt is als broedgebied. Ook is deze strook minder geschikt als leefgebied voor beschermde en waardevolle plantensoorten. Gevaarlijke kruispunten en onoverzichtelijke bochten worden breder gemaaid om te voorkomen dat hoog gras het zicht van verkeersdeelnemers belemmert. Ook als er ongewenste planten groeien, zoals reuzenberenklauw of akkerdistel, maait het waterschap een breder deel.

Controle indien breder dan 2 meter

Als breder dan de eerste twee meter van de berm maaien noodzakelijk is, worden bermen gecontroleerd op broedende vogels en/of waardevolle plantensoorten. Na het broedseizoen volgen de zomer- en najaarsmaaironde. In de zomer worden alleen de drukke doorgaande wegen en een deel van de grindwegen gemaaid. In het najaar volgen dezelfde wegen als in het voorjaar. Afhankelijk van de hoeveelheid riet of houtige opslag maait het waterschap de bermen eens in de drie tot vijf jaar over de volledige breedte.  

Ecologisch bermbeheer

Het maaien wordt normaalgesproken gedaan met een klepelmaaier, waarbij het maaisel in de berm blijft liggen. Op plaatsen waarvan bekend is dat er beschermde en waardevolle soorten voorkomen, kiezen we voor een andere werkwijze (als de verkeersveiligheid het toelaat). Hier wordt het gras op een later tijdstip gemaaid en afgevoerd, wat gunstig is voor de planten en dieren. Hierdoor ontwikkelen zich meer soorten en wordt de biodiversiteit verhoogd.  

Maatregelen Waterschap

Het waterschap houdt er op verschillende manieren rekening mee om broedende vogels en beschermde soorten niet te verstoren. 

  • Er wordt volgens de gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen gewerkt om zo rekening te houden met broedvogels en verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. 
  • Het deel dat het waterschap maait is maximaal 2 meter breed. In bochten en bij kruispunten wordt wel de hele breedte van de berm gemaaid. Als er ongewenste planten, zoals reuzenberenklauw of akkerdistel, groeien, maait zij ook een breder deel.  
  • Als zij breder dan de eerste twee meter van de berm moet maaien, worden bermen extra gecontroleerd op broedende vogels of zeldzame plantensoorten.  
  • Als medewerkers iets vinden dan wordt in een straal van vijf meter rondom het nest niet gemaaid.  
  • Alle aannemers worden vooraf geïnstrueerd hoe ze moeten werken en hoe ze rekening kunnen houden met natuurwaarden.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Japanse kruiskwal op meer plekken aangetroffen in het Veerse Meer

Bij de laatste meetronde op 8 juni 2021 zijn op meer plekken in het Veerse Meer kruiskwallen aangetroffen. Bij de Paardenkreek bij Kortgene zijn...

Gemeente Tholen zoekt contact met rechthebbenden van graven begraafplaats Poortvliet

Tholen - De gemeente Tholen wil graag dat de administratie van begraafplaatsen actueel is. Daarom zoekt de gemeente contact met rechthebbenden om de benodigde...

Groen licht voor afronding plan nieuwe bierkaai

Hulst - De gemeenteraad van Hulst zette op 10 juni 2021 het licht op groen voor de afronding van het plan De Nieuwe Bierkaai....

Proeftuin van Pallandtpolder officieel van start

Agrarisch ondernemers Huibert Groeneveld, Remco Wesdorp en Martijn Groenendijk werken sinds begin dit jaar aan de realisatie van een proeftuin in de Van Pallandtpolder...

Milieueffectrapportage Waterpark Veerse Meer aangevuld door gemeente Middelburg

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is door de gemeente Middelburg gevraagd te adviseren over de volledigheid van de MER Waterpark Veerse Meer. De...

Waterschapsdemocratie gepeild door Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen staat middenin de democratie en samenleving. Grote maatschappelijk opgaven als klimaatadapatie, energietransitie en droogte vragen een omgevingsgerichte aanpak, waarbij nauwe samenwerking met...

E-waste Race scholieren Tholen in strijd tegen elektronisch afval

Op Tholen wordt aan de E-waste Race door tien Zeeuwse basisscholen uit de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Noord-Beveland en Tholen doen vanaf deze week tot...

Nationale Balkon Beweegdag in gemeente Tholen

Tholen - Vrijdag 4 juni 2021 is het de tweede editie van Nationale Balkon Beweegdag van het Nationaal Ouderenfonds en partners. Binnen de richtlijnen...