Waterschap sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Middelburg – Waterschap Scheldestromen wil helpen zwerfafval te verminderen. Net als vele andere lokale overheden, bedrijven en natuurorganisaties in Nederland en België, wil Scheldestromen dat er statiegeld wordt geheven op blikjes en plastic drinkflessen. Het waterschap heeft zich daarom aangesloten bij de Statiegeldalliantie die bij de Nederlandse en Belgische regering erop aan dringt het statiegeldsysteem uit te breiden.

Zwerfafval

 Het heffen van statiegeld heeft een positieve invloed op het milieu. Het zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Rian de Feijter-de Feijter, lid van het dagelijks bestuur van Scheldestromen: “Het zwerfafval in de wegbermen en langs de dijken is ons een doorn in het oog. De waterkwaliteit van onze sloten heeft er onder te lijden. De blikjes en flesjes worden tijdens het maaien verpulverd en komen tijdens het baggeren van de sloten op het land terecht. Dit terwijl de agrariërs aan voedselveiligheid moeten voldoen. Om het zwerfafval een halt toe te roepen, sluiten we ons aan bij de Statiegeldalliantie.”

Statiegeldalliantie

 Vorig jaar verscheen het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’. Uit dit rapport blijkt dat met de uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes het zwerfafval jaarlijks met 70 tot 90% zal afnemen. In november 2017 is een Statiegeldalliantie gestartDe alliantie roept op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Inmiddels hebben al meer dan 200 organisaties uit Nederland en België zich aangesloten.

Op 15 maart bespreekt de Tweede Kamer dit onderwerp in een Algemeen Overleg.

 

Meer informatie: www.statiegeldalliantie.org

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Controle recreatiepark Marina Beach op woonsituaties en veiligheid

Terneuzen - De gemeente Terneuzen bezocht gisterenavond opnieuw recreatiepark Marina Beach in Hoek, samen met de politie en Veiligheidsregio Zeeland. Op deze manier worden...

Middelburg ruimte voor nieuwe sportieve samenwerkingen

Middelburg - Na een succesvol jaar met mooie samenwerkingen en fijne beweegmomenten is er weer nieuw budget beschikbaar vanuit het lokaal Sportakkoord. Er is...

Petra van Wingerden tijdelijk waarnemend burgemeester in Reimerswaal

Reimerswaal - Petra van Wingerden-Boers (1954) is door de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, ...

Nieuwe ronde initiatieven ‘Samen voor een gezond(er) Middelburg’!

Middelburg - Iedereen met een goed idee om Middelburg en Middelburgers gezonder te maken kan nu budget aanvragen. Het Lokaal Preventie Akkoord heeft 30.000...

College wijst Geersesweg aan als nieuwe locatie skatebaan

Middelburg - Het college heeft een ontwerpbesluit genomen waarin de locatie Geersesweg, direct naast het mountainbikeparcours en tussen het snipper-voetpad en tegen het talud van...

Aantrekkelijke verticale groene wanden (tuinen) tegen hittestress in Middelburg

Middelburg - Het busstation is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2 Seas project Cool Towns (verticale)...

Burgemeester Terneuzen sluit panden wegens drugs

Terneuzen - Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in september twee panden in de gemeente Terneuzen gesloten vanwege drugsovertredingen. In Sluiskil werd op 13 september...

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...