Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden verstrekt in het kader van het Europese programma LEADER. Het waterschap draagt hieraan bij door voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 250.000,– mee te subsidiëren aan initiatieven die de leefbaarheid op het Zeeuwse platteland vergroten en bijdragen aan vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Een initiatief dat voldoet aan de voorwaarden kan tussen de € 5.000,– en € 50.000,– subsidie ontvangen.

Creatieve ideeën gefinancieerd door Waterschap

In principe komt elk Zeeuws initiatief dat binnen de criteria van LEADER past, in aanmerking voor co-financiering door het waterschap. Deze initiatieven kunnen afkomstig zijn van ondernemers, dorpsraden, natuur-, buurt- of sportverenigingen of andere samenwerkingsverbanden. Denk aan een plan voor het vergroenen van de openbare ruimte, projecten gericht op het enthousiasmeren van scholieren voor een baan in de watersector of initiatieven voor het hergebruiken van (afval)water. De co-financiering is bedoeld om op een creatieve manier uitvoering te geven aan waterschapsdoelen en maatschappelijke thema’s.

Samenwerking van belang

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten initiatieven onder andere:

  • in Zeeland worden uitgevoerd;
  • vanuit de samenleving geïnitieerd worden;
  • een gedeeld belang dienen. Er moet dus altijd sprake zijn van samenwerking.

De subsidie vanuit het waterschap betreft altijd een co-financiering. Projecten moeten voldoen aan de voorwaarden van het EU-subsidieprogramma LEADER en die van het waterschap. De co-financiering wordt alleen verkregen indien er vanuit Europe LEADER subsidie wordt toegekend. Het aanvragen van LEADER subsidie is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2022. Om in aanmerking te komen moet voor die tijd co-financiering van het waterschap zijn verkregen. De voorwaarden zijn terug te vinden op www.scheldestromen.nl/subsidie en de website van Provincie Zeeland www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten.

Ontwikkeling platteland

LEADER is onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit werd tussen 2015 en 2020 uitgevoerd en is verlengd tot eind 2022. De uitvoering van LEADER in Zeeland gebeurt door de Lokale Actiegroep (LAG). Er is een actiegroep voor Noord- en Midden Zeeland en een groep voor Zeeuws-Vlaanderen. De medewerkers van de Landelijke Actiegroep begeleiden de aanvraag en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de landbouwsector, recreatie & toerisme, natuur, midden- en kleinbedrijf, duurzaamheid en de overheid. De LAG adviseert de Provincie over de toekenning van een subsidie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Schouwen-Duiveland - De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en...

Baggeren waterschap geeft Passageule en Uitwateringskanaal grote opknapbeurt

Cadzand - Vanaf half september start waterschap Scheldestromen met het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot nabij Waterlandkerkje. Over een...