Waterschapsdemocratie gepeild door Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen staat middenin de democratie en samenleving. Grote maatschappelijk opgaven als klimaatadapatie, energietransitie en droogte vragen een omgevingsgerichte aanpak, waarbij nauwe samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen centraal staat. Om te onderzoeken hoe deze partijen de samenwerking met het waterschap ervaren wordt vanaf 10 juni a.s. een enquête uitgezet die door iedereen in te vullen is. De enquête is te vinden onder www.scheldestromen.nl/waterschapsdemocratie. Invullen van de enquête kan tot 1 juli 2021. 

Hoe verloopt de samenwerking?

Waterschap Scheldestromen wil onderzoeken hoe de samenwerking met partners verloopt en waar deze mogelijk beter kan. De enquête bevat vragen over hoe zij het functioneren van de waterschapsdemocratie, de besluitvorming en samenwerking met het waterschap ervaren. 

Quick Scan Waterschapsdemocratie 

De quick scan is een pilot en wordt ook uitgevoerd bij de waterschappen Brabantse Delta en Vechtstromen. De scan bestaat uit een aantal enquêtes die onder burgers en stakeholders, waterschapsbestuurders- en medewerkers wordt uitgezet. De resultaten worden onderling vergeleken met die van andere waterschappen. Eerder voerden gemeenten en provincies soortgelijke onderzoeken uit.

Interactie met omgeving verbeteren

Het hoofddoel is om te leren hoe de interactie met de omgeving verbeterd kan worden. De resultaten worden gebruikt om een verbeteragenda per waterschap op te stellen met concrete actiepunten over hoe we onze waterschapsdemocratie kunnen verbeteren, waarbij ook de omgeving een stem krijgt. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen uit Zeeland wordt gekeken hoe zij meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Als de pilot succesvol is, gaan ook andere waterschappen er mee aan de slag. 

Rapportage 

Het rapport met de resultaten wordt deze zomer verwacht. De enquête is in te vullen op www.scheldestromen.nl/waterschapsdemocratie. De antwoorden worden anoniem verwerkt en gegevens van de respondenten worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Japanse kruiskwal op meer plekken aangetroffen in het Veerse Meer

Bij de laatste meetronde op 8 juni 2021 zijn op meer plekken in het Veerse Meer kruiskwallen aangetroffen. Bij de Paardenkreek bij Kortgene zijn...

Gemeente Tholen zoekt contact met rechthebbenden van graven begraafplaats Poortvliet

Tholen - De gemeente Tholen wil graag dat de administratie van begraafplaatsen actueel is. Daarom zoekt de gemeente contact met rechthebbenden om de benodigde...

Groen licht voor afronding plan nieuwe bierkaai

Hulst - De gemeenteraad van Hulst zette op 10 juni 2021 het licht op groen voor de afronding van het plan De Nieuwe Bierkaai....

Proeftuin van Pallandtpolder officieel van start

Agrarisch ondernemers Huibert Groeneveld, Remco Wesdorp en Martijn Groenendijk werken sinds begin dit jaar aan de realisatie van een proeftuin in de Van Pallandtpolder...

Milieueffectrapportage Waterpark Veerse Meer aangevuld door gemeente Middelburg

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is door de gemeente Middelburg gevraagd te adviseren over de volledigheid van de MER Waterpark Veerse Meer. De...

E-waste Race scholieren Tholen in strijd tegen elektronisch afval

Op Tholen wordt aan de E-waste Race door tien Zeeuwse basisscholen uit de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Noord-Beveland en Tholen doen vanaf deze week tot...

Nationale Balkon Beweegdag in gemeente Tholen

Tholen - Vrijdag 4 juni 2021 is het de tweede editie van Nationale Balkon Beweegdag van het Nationaal Ouderenfonds en partners. Binnen de richtlijnen...

Week van de Jonge Mantelzorger: niet te missen!

Borssele - VrijwilligersHuis Borsele sluit van 1 tot en met 7 juni aan bij de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger. Het thema van...