Woningcorporatie, Tholen en de Nijs-Soffers investeren in Sint-Maartensdijk-West

Tholen – Woningcorporatie Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep de Nijs-Soffers hebben een akkoord bereikt voor de herontwikkeling van Sint-Maartensdijk-West. Er zijn handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken liggen om van Sint-Maartensdijk-West een wijk te maken waar het nu en in de toekomst fijn wonen is.

 

Het masterplan voor Sint-Maartensdijk-West heeft betrekking op zowel het fysieke als het sociale domein. De komende jaren zal Stadlander 120 verouderde huurwoningen slopen om ruimte te maken voor een divers nieuwbouwaanbod. In totaal zullen er zo’n honderd nieuwe woningen in de wijk gebouwd worden. Het gaat om een mix in koop en huur, variërend van levensloopbestendige woningen tot starters- en eengezinswoningen. Stadlander realiseert 50 sociale huurwoningen, de overige beschikbare gronden worden ingevuld met woningen in het koopsegment en een vergroting van het openbaar gebied. Zo ontstaat een passend woonaanbod voor de huidige en nieuwe inwoners van Sint-Maartensdijk. Daarnaast zal Stadlander een deel van haar bestaand bezit in de wijk renoveren.

Ook het openbaar gebied gaat op de schop. De woonstraten krijgen een nieuw uiterlijk en worden soms verlegd. Ter hoogte van de Frank van Borselestraat en de M.A. de Ruyterstraat krijgt de wijk een groene impuls in de vorm van een park. Daarnaast hebben de gemeente en Stadlander ook afspraken gemaakt op sociaalmaatschappelijk gebied. Naast de vernieuwingen in stenen is het van belang dat ook geïnvesteerd wordt in de sociale veerkracht en cohesie van Sint-Maartensdijk-West.

Gefaseerde aanpak

Het hele gebied zal in fasen aangepakt worden. Stadlander heeft in 2017 al een eerste aanzet gedaan met de bouw van vijftien levensloopbestendige huurwoningen van het type Stadlander MorgenWoning. Deze Nul-op-de-Meterwoningen worden grotendeels in de fabriek voorbereid en hoeven ter plaatse enkel nog geassembleerd te worden. Stadlander streeft ernaar om voor de zomer te starten met de bouw van nog eens acht van dit type woningen aan de Jacoba van Beierenstraat. De oplevering staat dan gepland voor het najaar van 2018.

Inmiddels is ook de verkoop gestart voor zeventien woningen aan de Henri Dunantstraat waarvan de vergunningen verleend zijn en waar Bouwgroep de Nijs-Soffers diverse types koopwoningen zal realiseren.

Informatiebijeenkomst

De huurders van Stadlander in Sint-Maartensdijk-West zijn donderdag geïnformeerd over het masterplan en de ontwikkelingen in de wijk. Daarnaast zal er eind mei een informatiebijeenkomst georganiseerd worden, waarbij Stadlander, gemeente en Bouwgroep de Nijs-Soffers een nadere toelichting zullen geven op het masterplan en de samenwerking tussen partijen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden...